Nghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc...

 • 30/08/2018 02:39:56
 • 33 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Do đề tài mang tính tổng hợp, nguồn tài liệu cần thiết được thu thập đầy đủ, đa dạng các đặc điểm điều kiện tự nhiên và môi trường, các số liệu về kinh tế - xã hội, dân cư và dân tộc, nên trong quá trình thu thập số liệu, tập thể tác giả đã tiến hành theo các nhóm chuyên đề sau:

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 19.74 M, số trang : 228

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ