Nghiên cứu đặc điểm địa hóa các chất chỉ thị đánh dấu phận tử nhằm định...

 • 30/08/2018 02:48:43
 • 65 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Địa chất học là một ngành thuộc các khoa học Trái Đất, là môn khoa học nghiên cứu về các vật chất rắn và lỏng cấu tạo nên Trái Đất, đúng ra là nghiên cứu thạch quyển bao gồm cả phần vỏ Trái Đất và phần cứng của manti trên. Địa chất học tập trung nghiên c

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 11.59 M, số trang : 221

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ