Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức xử lý thực bì đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của 2 loài vối thuốc Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn. Et Champ tại Sơn La và Gia Lai

Khoa Học Tự Nhiên,Sinh học
 0      38      0
Mã tài liệu 1eeduq Danh mục Khoa Học Tự Nhiên,Sinh học Ngày đăng 9/5/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 8 Dung lượng 0.61 M Lần tải 0 Lần xem 38
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý thực bì đến sinh trưởng của 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn. Et Champ) được thực hiện từ 2013-2016 với 3 công thức: Xử lý thực bì toàn diện; xử lý thực bì theo băng và xử lý thực bì cục bộ. Sau 3 năm, tỷ lệ sống, tăng trưởng đường kính cổ rễ và tăng trưởng đường kính tán lá cao nhất được ghi nhận ở công thức xử lý thực bì toàn diện và thấp nhất ở công thức xử lý thực bì cục bộ cho cả 2 loài.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức xử lý thực bì đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của 2 loài vối thuốc Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn. Et Champ tại Sơn La và Gia Lai

of x

 
Mã tài liệu
1eeduq
Danh mục
Khoa Học Tự Nhiên,Sinh học
Thể loại
Tạp chí Khoa học lâm nghiệp, Tài liệu sinh học, Phương thức xử lý thực bì, Schima wallichii Choisy, Schima superba Gardn Et Champ, Xử lý thực bì toàn diện, Xử lý thực bì theo băng, Xử lý thực bì cục bộ
Ngày đăng
9/5/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.61 M
Lần xem
38
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Nghien-cuu-anh-huong-cua-phuong-thuc-xu-ly-thuc-bi-den-ty-le-song-va-sinh-truong-cua-2-loai-voi-thuoc-Schima-wallichii-Choisy-va-Schima-superba-Gardn.-Et-Champ-tai-Son-La-va-Gia-Lai.PDF[0.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự