Xem mẫu

  1. Nghệ thuật đăng ký tên miền và hosting
  2. Lựa chọn tên miền: Tìm tên miền đúng là một công việc đòi hỏi sự khéo léo, và nó quyết định khá lớn đến thành công hay thất bại trong thị trường online. Do vậy , chúng ta phải lựa chọn một tên miền phù hợp trước khi nghĩ đến công việc khác. + Đối với các site mới : phụ thuộc vào cách nhìn của bạn, lấy một tên miền đặc trưng mang tính gợi ý (nghĩa là nó có thể liên đới dễ dàng và tích cực với sản phẩm hay dịch vụ của bạn) hoặc có từ khoá chủ chốt của bạn trong đó. Nếu không thể, hãy dùng một tên miền ngắn và dễ nhớ. Bạn muốn kinh doanh lâu dài trên mội trường mạng và nghiêm túc, một tên miền dễ nhớ sẽ là một trong những thành phần chủ yếu dẩn đến thành công. +Bạn sẽ phát triển site trong những lĩnh vực cạnh tranh, hay bạn có dự định phát triển quy mô lớn, bạn có thể sử dụng một miền khác nhau cho mỗi ngôn ngữ khác nhau mà bạn đang nhắm tới . Đăng kí tên miền và hosting:
  3. Bạn lựa chọn một tên miền , bạn phải chắc chắn rằng nó chưa có ai mua để đăng ký hoặc bạn có thể thương lượng để mua lại. Sau khi tên miền của bạn được đăng kí, bạn phải tìm một máy chủ tin cậy cho miền của bạn.
  4. +Hãy đăng kí tên miền với một registrar được ICANN công nhận. Tôi khuyên bạn dùng GoDaddy. + Hãy đăng ký domain .com nếu có thể để nhắm đến thị trường toàn cầu.Nếu bạn không thể có một domain .com, thì hãy chọn .net hay .org vẫn tuyệt, đây là lựa chọn trước tiên thay vì mua một miền .com dài hơn (và khó nhớ hơn). Hãy mua hết dải Domain .net, .org,… có từ của site bạn. + Bạn đang nhắm đến một đất nước hay ngôn ngữ riêng biệt , hãy đăng kí một tên miền có đuôi của đất nước đó.(ví dụ, mua một website com.vn hoặc .vn cho một site nhắm đến Việt Nam). + Bạn nên mua các domain .com, .net,… tên domain của bạn và cùng trỏ đến domain mà bạn nhắm làm đích chính cho việc phát triển site. + Thường thường, những thư mục xác định và các bộ máy tìm kiếm sẽ hướng về các site địa phương hoặc chỉ cho các site địa phương vào bảng index.”Local” có thể có nghĩa kết thúc bằng một miền địa phương hoặc được host trên một server ở nước đó . + Host site của bạn bằng một máy chủ đáng tin cậy .Tôi giới thiệu DreamHost, Bluehost hay Pair.com. + Tất nhiên phải đảm máy chủ của bạn mua sẽ hỗ trợ công nghệ bạn sử dụng khi viết site(như ASP hay PHP) trước khi mua.