Nền móng: Phần 2

 • 1 month ago
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nối tiếp phần 1 của tài liệu Nền móng phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt, gia tải trước bằng phương pháp hút chân không,...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 40.58 M, số trang : 122 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ