Nền móng: Phần 1

 • 1 month ago
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu nền móng: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Khái niệm về nền móng, móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, vấn đề biến dạng của nền và lún móng,...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 26.02 M, số trang : 211 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ