Xem mẫu

  1. Nâng tầm khả năng lãnh đạo (P1) Ngày nay, những mô hình kinh doanh xuất sắc được duy trì thông qua các quyết định từ phía trên xuống, cũng như từ phía dưới lên. Do đó, một nhà lãnh đạo thực sự phải hướng dẫn và phát triển các nhà lãnh đạo khác trong toàn tổ chức. Peter Drucker đã có lần nói, “Khả năng lãnh đạo là vấn đề của thái độ và luyện tập, chứ không phải là món quà trời cho hay tài năng thiên bẩm; đó là một trách nhiệm”. Với mục đích này, nhà lãnh đạo xuất sắc nhất phát triển một thông điệp và quá trình định hướng rõ ràng, nâng cao sự hiểu biết về các định hướng đó, phát triển những người có thể làm việc theo định hướng đó.
  2. Noel Tichy - một nhà tư vấn kinh doanh, nhà giáo dục, học giả, người từng là giám đốc về Giáo dục quản lý tại General Electric cho rằng công việc này cần một số nhân tố: Sự tham gia của các cá nhân Nhà lãnh đạo với bảng thành tích đã được chứng minh sẽ chịu trách nhiệm phát triển các nhà lãnh đạo khác. Các lãnh đạo thành công thường có những phương pháp khúc chiết và các kỹ thuật hướng dẫn và đào tạo phát triển toàn diện. Trong số đó là sự sẵn sàng mắc phải sai lầm và sự nhạy cảm hợp lý để hoàn thiện vai trò hình mẫu hiệu quả cho những người khác. Các ý tưởng - lý thuyết kinh doanh trung tâm Nhà lãnh đạo có một chiến lược hay “lý thuyết kinh doanh trung tâm” và họ có những ý tưởng về cách thức thực hiện chiến lược này. Một lý thuyết kinh doanh trung tâm của công ty giải thích tại sao công ty lại
  3. kinh doanh lĩnh vực này và cách thức công ty đem lại lợi nhuận. Nếu một công ty trên đang trên đà thắng lợi trong một môi trường cạnh tranh, mọi người trong tổ chức phải biết được họ đang cố gắng đạt được mục tiêu nào. Bởi tình thế luôn luôn thay đổi, một ý tưởng kinh doanh là tốt ngày hôm qua có thể lại không tốt ngày hôm nay. Điều này có liên quan mật thiết đến thế giới kinh doanh thay đổi chóng mặt ngày nay. Khi nhìn thấy những sự thay đổi từ phía xa, các nhà lãnh đạo hiệu quả sẽ thay đổi ý tưởng của họ và sau đó thôi thúc tất cả mọi người trong công ty làm việc để đạt ý tưởng mới. Một vài nhà lãnh đạo vượt trội trong lĩnh vực đưa ra các ý tưởng mới. Nhưng ông Tichy nhấn mạnh rằng bạn không nhất thiết phải lúc nào cũng phải đầy ý tưởng mới là một lãnh đạo tốt. Tichy nói, “Lew Platt, lãnh đạo của Hewlett-Packard, sẽ không mô tả bản thân mình là một con người đầy ý tưởng. Tuy nhiên ông ta làm rất tốt việc nhận ra các ý tưởng
  4. tiềm năng, bởi vậy ông ta tập hợp quanh mình những người có nhiều ý tưởng tốt. Sau đó ông ta chỉ việc chọn ra ý tưởng tốt nhất.” Những giá trị - lời nói và hành động Một câu nói cổ có nói rằng mọi người nói về những giá trị tốt đẹp để sau này họ không phải sống với những giá trị tốt đẹp đó. Ngày nay các lãnh đạo nhận thấy họ và nhân viên của họ phải hành xử hoàn toàn khác. Vì bạn không thể kiểm soát, áp đặt, hay điều khiển hành vi của nhân viên, việc duy nhất bạn có thể làm là làm gương và tin tưởng. Điều này có nghĩa là bạn phải để mọi người tự ra quyết định của riêng họ. Và bạn phải có hệ thống giá trị chung để đảm bảo những quyết định này là những thứ sẽ khiến công ty tiến lên - và là những quyết định khiến bạn phải tự hào. Những ý tưởng rõ ràng giúp mọi người hành động nhanh gọn và độc lập do họ có tầm nhìn chung về cái mà họ đang cố gắng đạt được. Tương tự như vậy, các giá trị cung cấp một sự hiểu biết chung về cách thức các ý
  5. tưởng được thực hiện. Mọi người làm việc với nhau như thế nào, thông tin phản hồi từ khách hàng và thông tin phản hồi lẫn nhau được phản ánh cởi mở thế nào, sự thử nghiệm các giá trị mới trong công ty so với tính ổn định thế nào, đánh giá giá trị của làm việc nhóm so với sáng tạo cá nhân đánh đổi với nhau thế nào? Khi một công ty có ý tưởng và các giá trị rõ ràng, mọi người có thể định hình họ phải làm cái gì mà không phải đòi hỏi quá nhiều sự hướng dẫn. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là đảm bảo rằng các giá trị của công ty sẽ hỗ trợ cho các ý tưởng kinh doanh trung tâm, và các giá trị này được hiểu một cách rõ ràng.