Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học: môn Tin học

  • 05/11/2018 02:45:07
  • 38 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung cùa tài liệu này là phân biệt đánh giá thường xuyên và đánh giá tổng kết, kĩ thuật và công cụ đánh giá thường xuyên môn học, kết hợp các kĩ thuật riêng với kĩ thuật chung trong đánh giá thường xuyên môn Tin học. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.75 M, số trang : 46

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ