Xem mẫu

  1. MS PowerPoint - Bài 5&6: Định dạng văn bản trong PowerPoint- Thêm nội dung trong PowerPoint
  2. Thay đổi kiểu chữ và kích thước font Để thay đổi kiểu chữ: • Kích vào mũi tên bên cạnh tên font và chọn một font. • Bạn có thể xem trước cách font mới được xuất hiện như thế nào bằng cách bôi đen văn bản, và di chuyển trên kiểu chữ mới. Để thay đổi kích thước font: • Kích vào mũi tên bên cạnh kích thước font và chọn kích thước phù hợp, hoặc • Kích vào nút increase (tăng) hay decrease (giảm)
  3. Font Styles và các hiệu ứng Font Styles được định sẵn định dạng các tùy chọn mà được sử dụng để làm nổi bật văn bản. Chúng gồm có: kiểu chữ đậm, nghiêng và gạch chân. Để thêm những định dạng này vào văn bản: • Bôi đen văn bản và kích Font Styles trên nhóm Font của tab Home, hoặc • Bôi đen văn bản và khi đó thanh công cụ mini sẽ xuất hiện mờ và bạn chỉ cần di chuyển lên và chọn các định dạng, hoặc kích phải để hiển thị các công cụ font. Thay đổi màu sắc văn bản Để thay đổi màu sắc văn bản: • Bôi đen văn bản và kích nút Colors trên nhóm Font của vùng Ribbon, hoặc • Bôi đen văn bản và kích phải, rồi chọn công cụ Colors. • Lựa chọn màu bằng cách kích vào mũi tên phía bên cạnh nút Font Color.
  4. WordArt WordArt (chữ nghệ thuật) là các kiểu có thể được áp dụng cho văn bản để tạo một hiệu ứng trực quan. Để áp dụng WordArt: • Lựa chọn văn bản • Kích tab Insert • Kích nút WordArt • Chọn WordArt
  5. Để chỉnh sửa kiểu của WordArt • Lựa chọn WordArt • Kích tab Format cho các công cụ vẽ • Kích nút WorkArt Fill, WordArt Outline hoặc nút Text Effects
  6. Thay đổi sự chuẩn trực cho đoạn văn bản Sự chuẩn trực của đoạn cho phép bạn thiết lập cách bạn muốn văn bản xuất hiện như thế nào. Để thay đổi sự chuẩn trực • Kích tab Home • Chọn nút thích hợp để thay đổi sự chuẩn trực trên nhóm Paragraph - Align Left: Văn bản được canh lề về phía bên trái - Center: Văn bản được canh giữa hai lề - Align Right: Văn bản được canh lề về phía bên phải - Justify: Văn bản được canh đều cả hai phía trái và phải. Thụt lề đoạn văn Bạn có thể thực hiện các bước như sau để thụt lề cho đoạn văn bản: • Kích nút Indent để điều chỉnh sự thụt lề • Kích nút Indent lặp lại nhiều lần để tăng kích thước thụt lề. Hướng văn bản
  7. Để thay đổi hướng văn bản: • Lựa chọn văn bản • Kích nút Text Direction trên tab Home • Kích sự lựa chọn. Chỉnh kích thước hộp văn bản Để chỉnh kích thước hộp văn bản: • Kích vào hộp văn bản • Kích vào góc của hộp và kéo con trỏ tới kích thước mong muốn Chèn danh sách thứ tự tự động cho văn bản Danh sách các Bulleted thường có các bullet chấm tròn, danh sách các Numbered có các số và danh sách các Outline là sự kết hợp giữa các số và các ký tự phụ thuộc vào cách tổ chức của danh sách.
  8. Để thêm một danh sách thứ tự tự động vào văn bản đã có: • Lựa chọn văn bản bạn muốn tạo một danh sách thứ tự tự động • Kích nút Bulleted or Numbered Lists Để tạo một danh sách thứ tự tự động mới: • Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn tạo danh sách • Kích nút Bulletde or Numbered Lists • Và bắt đầu nhập nội dung Danh sách thứ tự tự động lồng nhau Một danh sách thứ tự tự động lồng nhau là danh sách có một số các cấp độ. Để tạo một danh sách lồng nhau: • Tạo danh sách theo các cách đã nói ở trên • Kích nút Increase hoặc Decrease Indent Định dạng danh sách thứ tự tự động
  9. Định dạng hình ảnh bullet và numbering có thể được thay đổi bằng cách sử dụng hộp thoại Bullets or Numbering • Lựa chọn toàn bộ danh sách để thay đổi tất cả các bullets hoặc số, hay đặt con trỏ vào một dòng trong danh sách để thay đổi một bullet đơn. • Kích vào mũi tên bên cạnh danh sách bulleted hoặc numbered và chọn một kiểu bullet hay numbering. Chèn Video Video clips có thể được thêm vào bản trình chiếu. Để thêm một video clip: • Kích nút Movie trên tab Insert • Chọn Movie from File hoặc Movie from Clip Organizer
  10. Để chỉnh sửa các tùy chọn video: • Kích vào biểu tượng movie • Kích tab Format Chèn Audio Audio clips có thể được thêm vào bản trình chiếu như sau: • Kích nút Audio trên tab Insert • Chọn Sound from File, Sound from Clip Organizer, Play CD Audio Track hay Record Sound Để chỉnh sửa các tùy chọn audio: • Kích biểu tượng audio • Kích tab Format.
nguon tai.lieu . vn