Xem mẫu

  1. MS PowerPoint - Bài 11&12: In bản trình chiếu- Các mẹo sử dụng PowerPoint
  2. Tạo Speaker Notes Speaker Notes (chú thích cho người trình bày) có thể được thêm để cho phép bạn tạo chú thích cho mỗi slides. Để thêm speaker notes: • Lựa chọn slide • Kích View • Kích Note Pages • Kích vào phần Click to Add Notes trên màn hình • Nhập chú thích cho silde đó In một bản trình chiếu Có một số tùy chọn để in một bản trình chiếu. Chúng gồm có:
  3. • Slides: Đây là những slide bạn muốn xem nếu bạn đã trình bày, tùy chọn này cho phép bạn in một slides trên một trang • Handouts: tùy chọn này cho phép bạn chọn in nhiều slides trên một trang, ví dụ: 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 9 trên một trang • Notes Page: Tùy chọn này gồm các slides và các chú thích cho người trình bày • Outline View: Tùy chọn này sẽ in cả đường bao của bản trình chiếu Để truy cập vào các tùy chọn in: • Kích Microsoft Office Button • Kích Print • Trong hộp thoại In, kích mũi tên bên cạnh mục Print what • Chọn định dạng và kích OK để in
  4. Xem trước khi in: • Kích Microsoft Office Button • Chọn Print • Kích Print Preview • Kích mũi tên bên cạnh Print What để thay đổi các tùy chọn in • Để in từ chế độ Print Preview, kích Print
  5. Để thoát khỏi chế độ Print Preview: • Kích nút Close Print Preview Đóng gói một bản trình chiếu Khi bạn muốn đóng gói một bản trình chiếu cùng với tất cả các file được đính kèm: • Kích Microsoft Office Button • Kích Publish • Kích Package for CD
  6. • Nhập tên cho CD • Kích Copy to CD hoặc Copy to Folder. Các mẹo thiết kế • Các Slides nên được thiết kế một cách nhất quán trong toàn bộ bản trình chiếu • Sử dụng đồ họa và các hình ảnh hợp lý • Gỡ bỏ các thông tin và đồ họa không cần thiết • Sử dụng sự tương phản giữa màu nền và màu văn bản • Lưu giữ số font được sử dụng trong bản trình chiếu từ 3 • Lưu giữ các fonts trong suốt quá trình thiết kế bản trình chiếu Các mẹo cho bản trình chiếu • Xác định các thông tin quan trọng cho bản trình bày của bạn
  7. • Sử dụng không quá 6 bullets (các điểm thường dùng làm đề mục) trên một trang • Các Bullets nên thể hiện các ý kiến ngắn gọn, chứ không nên thể hiện với các câu dài • Đẻ bắt đầu trình chiếu Slide, kích Slide Show trên nhóm Presentation Views trên tab View • Sử dụng các phím mũi tên để chuyển tiếp hoặc lùi lại giữa các slide trong bản trình chiếu • Ấn phím Escape để kết thúc trình chiếu Slide • Công cụ pen có sẵn được sử dụng để vẽ trên màn hình. Ấn Ctrl+P hoặc kích chuột phải vào bất cứ lúc nào và một cửa sổ popup xuất hiện. Chọn Pen và con trỏ sẽ thay đổi thành cái bút, cho phép bạn vẽ tự do trên màn hình. Ấn phím E để xóa các nét bút. Ấn Ctrl+A để vô hiệu hóa tính năng bút và phục hồi bút trở lại thành con trỏ. • Nếu bạn muốn sử dụng công cụ Pen để vẽ trên màn hình trắng trong suốt bản trình chiếu, ấn phím B hoặc W, hoặc lựa chọn Screen/Black Screen từ menu Popup và màn hình sẽ xuất hiện trở lại. Ấn phím B hoặc W một lần nữa và chọn Next từ menu Popup để trở lại bản trình chiếu khi bạn kết thúc quá trình vẽ. • Để ẩn con trỏ và nút từ màn hình, ấn phím A. • Hãy chắc chắn để xem trước các slide bằng cách sử dụng một máy chiếu trước khi bạn thuyết trình vì các từ và hình ảnh đồ họa có thể bị cắt bởi màn hinh của máy in. Kiểm tra lỗi chính tả Để kiểm tra lỗi chính tả trong suốt bản trình bày: • Kích nút Spelling trong nhóm Proofing trên tab Review.
nguon tai.lieu . vn