Xem mẫu

 1. MRI vú K vú: bilan xâm lấn tại chỗ U dính vào thành ngực: không ăn lan vào trong ngực
 2. MRI vú K vú: bilan xâm lấn tại chỗ Vú dạng đặc +++ • kích thước tổn thương, • tìm vị trí đa ổ và đối bên • thay đổi điều trị trong 16% trường hợp Esserman L, Hylton N, Yassa L, Barclay J, Frankel S, Sickles E. Utility of MRI in the management of breast cancer: evidence for improved preoperative staging. J Clin Oncol 1999; 17- 110-119
 3. MRI vú Vú P bilan trước điều trị Vú dạng đặc: tổn thương duy nhất ?
 4. MRI vú bilan trước điều trị G Phải Nốt nghi ngờ bên P: tổn thương duy nhất ?
 5. MRI vú bilan trước điều trị Tổn thương đa ổ bên P
 6. MRI vú bilan trước điều trị 2 ổ tổn thương bên P
 7. MRI vú Các chỉ định khác Bilan bệnh nguyên hạch nách di căn : • Khám lâm sàng bình thường, • nhũ ảnh, siêu âm âm tính, • chẩn đóan K vú trong 75 đến 80% các trường hợp
 8. MRI vú Hạch nách di căn Chuỗi xung turbo sau Gd U ban đầu 25 mm khó phát hiện
 9. MRI vú Các chỉ định khác Đánh giá điều trị (hóa trị) : U tái phát dưới hóa trị
 10. MRI vú Túi ngực Các biến chứng của túi ngực: • Dò • Vỡ • Phản ứng u hạt (siliconome) • hốc (coques) • U
 11. MRI vú Túi ngực
 12. MRI vú Túi ngực Axiale T2: dò túi ngực dưới cơ ngực Sagittale T2: dò dưới bao
 13. MRI vú Túi ngực Nốt dưới túi ngực trên siêu âm STIR Gadolinium Phản ứng mô hạt (« siliconome »)
 14. Bơm silicone
 15. T2 Bơm silicone T1 T2 fat sat IR silicone
 16. MRI vú đối tượng có nguy cơ Tầm sóat trên đối tượng có nguy cơ : • Vú dạng đặc và không đồng nhất (mastose, thay đổi sợi bọc, trẻ): âm tính giả trong tầm sóat bằng nhũ ảnh • Độ nhạy và độ chuyên trên MRI tăng
 17. MRI vú Các chỉ định khác Tầm sóat trên đối tượng có nguy cơ : • tiền căn gia đình • Bệnh về gen (BRCA 1 và BRCA 2: 85% nguy cơ ở 80 tuổi) • thay đổi sợi bọc (nguy cơ x 2-4) • nguy cơ cá nhân ( CCIS x2, lobulaire in situ x3)
 18. MRI vú đối tượng có nguy cơ Các nghiên cứu đang thực hiện để tầm sóat bằng MRI trên đối tượng có nguy cơ: - National Cancer Institute (USA) - Canada - Pays-Bas - Autriche (RSNA 2003) - Grande-Bretagne
nguon tai.lieu . vn