Xem mẫu

  1. Một số thủ thuật hack forum trang này đã được đọc  lần  1.Tìm hiểu:  một user bất kì có các option để thay đổi thông tin cá nhân, post bài, send pm, .... và tất nhiên chỉ  có user đó mới có quyền sử dụng các option đó với username của mình vì server sẽ check  session/cookies của user đó. 2. Mục đích của ta:  chiếm quyền của user nào đó (admin chẳng hạn) để sử dụng các option của user này.  3. Cách giải quyết: ­ Cách 1: nếu có user password thì hết chỗ chê, login và sử dụng liền ;D  ­ Cách 2: tìm lỗi của forum 
  2. Admin CP khơng được pwd protected & biết admin default path ta có thể "nhờ" admin update  mình lên làm admin luôn, hehe) ­ Nhược điểm: phụ thuộc nhiều vào độ cảnh giác của user (eg: disable js)(tuy nhiên theo kinh  nghiệm của tớ thì chưa ai từ chối bấm vào html link cả ). + cái gì đó chưa nghĩ ra .. 7. Chống hack=cách này: + Protect user panel/update action file = một lần password nữa (khi user muốn update info thì  phải gõ lại pass) + khi form được submit thì kiểm tra xem các variable trong form đến từ đâu, nếu  HTTP_REFERER không phải từ web của mình thì không thực hiện request + .... chưa nghĩ ra 8. Kết luận: có thể áp dụng cái natural danger của http này vào nhiều cái để nghịch, không chỉ  hack forum Xem cách hoạt động + code chi tiết tại link này: http://diendan.mylovething.com/   
nguon tai.lieu . vn