Xem mẫu

  1. Thủ thuật Word 2003 Một số thủ thuật quan trọng khác Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản nhưng vẫn hiển thị đọc được (Office 2003) MS Word: Bạn muốn chia sẻ nội dung file văn bản cho người khác đọc, nhưng bạn không muốn dữ liệu trong file củ nh ị chỉnh sửa; mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm như sau: Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản nhưng vẫn hiển thị cho người khác đọc được (Office 2003) 1. Vào Tools \ Protect Document… 2. Xuất hiện P nel Protect Document ên phải. Có 2 lựa chọn cho bạn: a. Formatting restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa định dạng
  2. b. Editing restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa nội dung - Tracked changes: - Comments: Cho phép nhập chú thích. - Filling in forms: Cho phép điền vào Form - No ch nges (Re d only): Không th y đổi (chỉ đọc) -  Everyone: Áp dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 lựa chọn trên. 3. Kích vào Nút “Yes, Start Enforcing Protection”, xuất hiện hộp thoại Start Enforcing Protection: Bắt đầu nhập mật khẩu. -  Password: Sử dụng mật khẩu để bảo vệ file:
  3. Enter new password (optional): Đặt mật khẩu (Không nên gơ tiếng Việt và chữ HOA) Reeter password to comfirm: Nhắc lại mật khẩu. - User authentication: Thẩm định quyền cho người dùng. 4. Chọn nút OK để hoàn thành. Bỏ mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản 1. Vào Tools \ UnProtect Document 2. Xuất hiện hộp thoại UnProtect Document Nhập đúng mật khẩu vào ô P ssword 3. Chọn nút OK để hoàn thành. Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung
  4. Cách 1: 1. Vào Tools / Options… 2. Xuất hiện hộp thoại Options, chọn thẻ Security: (Nếu dùng Office 2000 th phần đặt mật khẩu sẽ ở thẻ Save)
  5. Password to open: Bắt người sử dụng phải nhập mật khẩu khi mở. Password to modify: Nếu chỉ nhập mật khẩu ở ô này th người dùng vẫn xem được nội dung file văn bản (bằng cách mở Read Only), chỉ khi chỉnh sử và lưu lại th người dùng mới phải nhập mật khẩu. 3. Chọn nút OK màn hnh xuất hiện hộp thoại Confirm Password: Nhập lại mật khẩu vào ô Reenter p ssword to open (hoặc Modify)
  6. 4. Nhấn nút OK để hoàn thành. Cách 2: 1. Nhấn phím F12 hoặc Ctrl+S để lưu tài liệu 2. Xuất hiện hộp thoại Save As: Click vào nút Tools \ Chọn Security Options… (Đối với Office 2000 th chọn mục General Options…) 3. Xuất hiện hộp thoại Security:
  7. Password to open: Bắt người sử dụng phải nhập mật khẩu khi mở. Password to modify: Nếu chỉ nhập mật khẩu ở ô này th người dùng vẫn xem được nội dung file văn bản (bằng cách mở Read Only), chỉ khi chỉnh sử và lưu lại th người dùng mới phải nhập mật khẩu. 4. Chọn nút OK màn hnh xuất hiện hộp thoại Confirm Password: Nhập lại mật khẩu vào ô Reenter p ssword to open (hoặc Modify) 5. Nhấn nút OK. úc này màn hnh sẽ trở lại hộp thoại Save As
  8. 6. Nhập tên file vào ô File n me và nhấn nút S ve để hoàn thành. Đếm số kư tự trong đoạn văn bản MS Word: Khi bạn tham gia một cuộc thi nào đó yêu cầu bạn cần t nh ày nội dung bằng file.doc và có hạn chế số lượng từ. àm thế nào để bạn đếm được số lượng từ, số lượng kư tự… công việc này rất đơn giản, QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn bạn cách đếm kư tự trong file văn bản như sau: 1. Lựa chọn ( ôi đen) đoạn văn bản cần đếm. 2. Vào Tools \ Word count…
  9. 3. Xuất hiện hộp thoại Word Count: Các thông số thông áo như sau: - Pages: Số trang - Words: Số từ - Characters (no spaces): Số kư tự (không tính kư tự trắng) - Characters (with space): Số kư tự (Tính cả kư tự trắng) - Paragraphs: Số đoạn - Lines: Số ng. -  Include footnotes nd endnotes: Không đếm chú thích   Include footnotes and endnotes: Đếm cả chú thích - Nút Show Tool r: Hiển thị th nh công cụ Word Count
  10. 4. Close: Đóng hộp thoại thông áo.
nguon tai.lieu . vn