Xem mẫu

  1. Chuơng2 : Các khối mạch giao tiếp: 1.Khối tạo nguồn: Đây là mạch dùng để tạo ra nguồn áp chuẩn 5V . Ta sử dụng IC 7805 để tạo ra áp chuẩn +5V và IC 7905 để tạo áp chuẩn -5V. 2Khối power:
  2. Chân B của transistor được nối với chân power (P1.0) của master. Nguồn 5V nối vào qua transistor C885 rồi lấy dòng ra ở chân B nhằm hạn dòng trước khi đưa vào master. 3.Khối reset: Khi nhấn nút reset thì áp 5V được nối vào chân reset của master để khởi động lại hệ thống.
  3. 4.Khối master: Vì chương trình sử dụng ROM nội nên ta nối chân EA với nguồn 5V . Dùng thạch anh 11.056 MHz nối vào chân XTAL1 vaø XTAL2 để tạo xung clock .
  4. 5.Khối giao tiếp: 5.1.Max232: Ta nối chân RXD của master vàoT1OUT, nối TXD của master vào R2IN.Các chân T1IN, R2OUT, R1OUT, T2IN dùng để nối vào các chân IN của Max485.
  5. 5.2.Max485: Max485 dùng để chuyển tín hiệu trên đường dây RS232 thành tín hiệu trên đường dây RS485 và dùng chuẩn giao tiếp này để truyền tín hiệu đi xa.Chân T1In của Max232 nối với chân RO của Max485 và các chân R2OUT, R1OUT, T2In được nối tương tự như hình vẽ. IV. Mạch hoàn chỉnh:
nguon tai.lieu . vn