Một số kỹ thuật đánh giá thường xuyên

  • 05/11/2018 02:44:58
  • 53 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích của kỹ thuật đánh giá thường xuyên nhằm thu thập các minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quá trình học, cung cấp những phản hồi cho HS để HS biết những gì mình đã làm được so với yêu cầu của bài học.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.47 M, số trang : 10 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ