Một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò của giáo dục đào tạo nhằm phát triển nhân cách sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong giai đoạn hiện nay

Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
 0      33      0
Mã tài liệu lcrcuq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học Ngày đăng 18/9/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.10 M Lần tải 0 Lần xem 33
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Bài viết phân tích thực trạng phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Qua đó, bài vết đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nhân cách của sinh viên.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò của giáo dục đào tạo nhằm phát triển nhân cách sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong giai đoạn hiện nay

of x

 
Mã tài liệu
lcrcuq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
Thể loại
Phát triển nhân cách sinh viên, Giải pháp phát huy vai trò của giáo dục đào tạo, Giải pháp phát triển nhân cách của sinh viên, Thực trạng phát huy vai trò của giáo dục đào tạo, Nâng cao vai trò của chủ thể giáo dục đào tạo, Môi trường văn hoá sư phạm trong nhà trường
Ngày đăng
18/9/2018
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
33
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Mot-so-giai-phap-co-ban-phat-huy-vai-tro-cua-giao-duc-dao-tao-nham-phat-trien-nhan-cach-sinh-vien-Truong-Dai-hoc-Cong-nghe-Giao-thong-van-tai-trong-giai-doan-hien-nay.PDF[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự