Xem mẫu

  1. Một Gravatar là gì? Sự lựa chọn một cách dễ dàng, tại sao phải chán? Một Gravatar, hay g r lobally ecognized avatar, là khá đơn giản là một hình ảnh avatar sau đó bạn từ blog vào blog xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi bạn nhận xét về Gravatar kích hoạt các trang web (đó là khá ít). Avatars giúp xác định các bài viết của bạn trên diễn đàn của trang web (như Adaptistration) để mỗi khi bạn để lại một bình luận, những hình ảnh mà bạn sử dụng tài khoản tại Gravatar của bạn sẽ tự động xuất hiện như là trái ngược với người giữ không gian mặc định. Đăng ký một tài khoản Gravatar là miễn phí, tất cả những gì cần thiết là địa chỉ email của bạn. Một khi bạn đã đăng ký bạn có thể tải lên hình ảnh avatar của bạn và ngay sau khi bạn sẽ bắt đầu thấy nó trên tất cả các Adaptistration ý kiến của bạn, bạn đăng bằng cách sử dụng cùng một địa chỉ email (và tất cả các Gravatar kích hoạt các blog khác!). Nó tự động hồi tố và do đó bạn không cần phải làm gì khác hơn là một điều chắc chắn rằng địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ý kiến là giống như địa chỉ email được sử dụng tại Gravatar tài khoản của bạn. Vậy tại sao được đưa lên với một, chán pic chung chủ không gian khi bạn có thể thêm một số nhân cách? Việc đăng ký chỉ mất vài phút: bấm vào đây để tạo Gravatar của bạn.