Xem mẫu

  1. MÓN ĂN TƯ NG B I B NHƯNG CÓ H I Nh ng món ăn b i b tai h i cho s c kh e "B i dư ng cho ngư i m d y, sau sinh n b ng các th c ph m như cháo tim b u d c, lòng tr ng tr n, lu c... tư ng là b nhưng kỳ th c l i gây h i cho cơ th vì lư ng cholesterol trong ó". BS Vũ Trư ng Khanh, Phó khoa Tiêu hóa, BV B ch Mai c nh báo v nh ng thói quen ăn u ng r t nguy h i cho cơ th c a s ông ngư i Vi t. Theo BS Khanh, l i s ng nh hư ng tr c ti p t i s c kh e ngư i b nh. Trong chuyên khoa tiêu hóa, có th d nh n bi t nh t v s thay i l i s ng
  2. này ch , s b nh nhân gan thoái hóa m ngày càng tăng. Căn b nh này ph n l n g p nh ng ngư i th a ch t dinh dư ng, nh ng ngư i ăn béo nhi u như ph t ng ng v t, lòng tr ng... Dư i ây là m t s thói quen mà ngư i dân vô tình ã “n p” m t lư ng l n cholesterol vào cơ th , khi n t m t ch t có hi u qu tích c c (khi dùng v a , h p lý) ã bi n thành m t tác nhân gây ra nh ng căn b nh nguy hi m như xơ v a ng m ch, b nh tim, tăng huy t áp, tai bi n m ch máu não... nh t là nh ng ngư i béo, th a cân. Ăn lòng , b lòng tr ng Không ch v i nh ng ngư i m y u m i hay b i b b ng tr ng hàng ngày, mà thói quen ăn tr ng r t hay g p m i i tư ng. Bu i sáng i ăn bát ph , làm hai lòng tr n, b lòng tr ng. Chi u v trong mâm cơm l i có món tr ng tráng, tr ng úc th t. Thói quen này d n bi n nh ng ngư i s c kh e bình thư ng tr nên b nh t t vì th a cholesterol trong cơ th . Vì trong lòng tr ng gà, v t ch a khá nhi u ch t béo và cholesterol. M i qu tr ng trung bình 17gr ch a t i 220mg cholesterol và nhi u ch t béo, ch y u là axít bão hòa. Cơ th không nên h p th quá 300 miligram cholesterol m i ngày. N u ch c n ăn hai lòng tr ng m i sáng ã vư t xa lư ng cholesterol ư c phép h p thu, chưa k các ngu n th c ph m khác trong b a ăn hàng ngày. Theo BS Khanh, thói quen b lòng tr ng (vì s khó tiêu) l y lòng ăn r t ph n khoa h c. Như ã phân tích trên, lòng có nhi u cholestorol, ăn nhi u
  3. nh hư ng tr c ti n n tim, tai bi n m ch máu não, tăng huy t áp. Còn lòng tr ng tr ng gà không ch a ch t béo, cũng không ch a cholestorol nhưng l i giúp cho cơ b p phát tri n. Vì th , các chuyên gia u ưa ra l i khuyên, khi ch bi n tr ng, nên c g ng gi m lư ng lòng tr ng xu ng. Vì th , t t c i tư ng, t tr em, ph n mang thai và nh ng ngư i ang có nhu c u b i b s c kh e không c n thi t là ngày nào cũng ph i ăn tr ng gà. T t nh t không nên ăn quá 3 lòng qu tr ng gà m i tu n, còn lòng tr ng tr ng thì có th không h n ch vì r t t t i v i s r n ch c, phát tri n cơ b p. BS Khanh ưa thêm ra m t d n ch ng, các nư c tiên ti n trên th gi i, ngư i ta r t ng i ăn tr ng, nh t là lòng tr ng. Vì th , tr ng là th c ph m vô cùng r , r hơn r t nhi u so v i các lo i rau. Như so v i cà chua, giá m t qu cà chua có th mua ư c 3 n 4 qu tr ng. Ngư i nư c ngoài sang Vi t Nam, khi g i món ăn liên quan n tr ng thì thư ng yêu c u b lòng , ch l y lòng tr ng. Trong khi ngư i Vi t Nam ta l i làm ngư c l i, ngh b lòng tr ng, l y lòng vì nghĩ “b ” nhưng th c ch t l i r t h i cho s c kh e. Tim, gan, b u d c... có hàm lư ng m tương ương th t, cá M t thói quen n a c a ngư i Vi t, là b i b b ng cháo tim, b u d c. Không ch tr em, mà ngư i l n, c th y khi nào yêu y u l i nghĩ n vi c b i b b ng tim ng v t. Thành ra, tim ng v t tr thành m t th c ph m r t t , hơn nhi u giá thành c a th t thăn, cá...
  4. Nhưng th c t , ăn cháo tim có b dư ng b ng các lo i th c ph m khác? Câu tr l i là không. Vì hàm lư ng m tim, b u d c u tương ương v i m th t, cá. Nó ch “hơn” ch r t nhi u ch t béo và cholesterol. Nh ng ch t này bình thư ng thì t t cho cơ th , nhưng th a l i là tác nhân gây b nh. Vì th , BS Khanh ưa ra l i khuyên, thay vì b i b b ng cháo tim, b u d c, m i ngư i có th n u m t bát cháo cá, cháo th t bò, cháo tôm... v a cung c p nhi u năng lư ng cho cơ th , v a không ph i n p lư ng cholesterol quá l n. Ăn ít rau xanh Nhi u th ng kê c a Vi n dinh dư ng cho th y, ngư i Vi t ang ăn quá ít rau xanh, trong khi ó l i n p quá nhi u ch t béo, m, th c ph m giàu cholesterol. Có th nói, rau và qu là nh ng th c ăn r t t t cho t t c m i i tư ng, nh t là ngư i béo phì, th a cân, m máu, tăng cholesterol, b nh tăng huy t áp cũng như b các b nh tim m ch khác... Vì ngoài ch a nhi u vitamin cung c p cho cơ th , chúng còn ch a nhi u ch t ch ng oxy hoá góp ph n gi cho các t bào ư c tr trung lâu hơn. c bi t, rau qu cung c p cho cơ th nhi u ch t xơ, r t t t cho tiêu hóa. BS Khanh ví ch t xơ trong rau qu khi ư c n p vào ngư i, nó như m t chi c “ch i” giúp quét b cholesterol dư th a trong ru t ra ngoài cơ th , gi m s h p thu ch t này trong máu. Ngoài thói quen ăn ít rau, nhi u th t, ngư i Vi t cũng có thói quen ăn quá nhi u tinh b t. Câu nói “cơm ba bát, thu c ba thang” (ch “3 bát cơm m i b a” dư ng như không còn úng v i ngày nay. Vì trư c ây, kinh t khó khăn,
  5. ngư i dân nghèo không có i u ki n ăn u ng, ch y u l y tinh b t làm ngu n s ng. Ngày nay, trong b a ăn ã n p quá nhi u ch t m, ch t béo, l i thêm quá nhi u tinh b t, d n tích lũy s chuy n hóa thành gan nhi m m . B a ăn không ch ơn thu n là ăn no, mà ch ăn nh hư ng tr c ti p n s c kh e. Vì v y, m i ngư i nên l a ch n nh ng th c ph m có ích, ăn theo m t ch ăn khoa h c s góp ph n b o v s c kh e chính b n thân và gia ình mình.
nguon tai.lieu . vn