Module MN 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi - Trần Thị Ngọc Trâm

Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 26      812      0
Mã tài liệu 60h8tq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học Tác giả 10 10 Loại file PDF Số trang 50 Dung lượng 0.29 M Lần tải 26 Lần xem 812
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Module Mầm non 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về hoạt động chơi và biết cách ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ trường mầm non.

TRẦN THỊ NGỌC TRÂM MODULE MN 26 øNG DôNG PH¦¥NG PH¸P D¹Y HäC TÝCH CùC TRONG Tæ CHøC HO¹T §éNG VUI CH¥I | 61 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Chi là m t trong nhng loi hot ng có mt trong i sng nhân loi mi la tui, mc dù hình thc chi thay i theo tui. Khi chi, c’ ng(i l)n l*n tr+ em ,u say mê, vui v+ và th/a mãn. Chi c1n cho mi la tui. 2i v)i ng(i l)n, hot ng chi chi3m m t v4 trí nh6t 4nh trong cu c sng c7a h. 2i v)i tr+ nh/, chi nh( là m t trong nhng nhu c1u thi3t y3u c7a tr+. 2i v)i tr+ m*u giáo, hot ng chi là n i dung chính c7a cu c sng, làhot ng ch7 oc7a tr+ la tui này. Chi (9c xem nh( là công vi phát tri@n tâm lí và hình thành nhân cách tr+ — gi vai trò ch7 o i v)i s> phát tri@n c7a tr+. Hình thc th@ hic trong t chc hot ng vui chi cho tr+ trong tr(ng m1m non có vai trò quan trng, tác ng mnh m= 3n s> phát tri@n c7a tr+ m1m non. B. MỤC TIÊU MỤC TIÊU CHUNG Module này s= giúp bn hi@u sâu sKc hn v, hot ngchi và bi3t cách ng dFng ph(ng pháp dy hc tích c>c trong t chc hot ng chi cho tr+ trong tr(ng m1m non. MỤC TIÊU CỤ THỂ 1. Về kiến thức: Nâng cao hi@u bi3t v, hot ng chi và các trò chi c7a tr+ m1m non. 2. Về kĩ năng: Mng dFng (9c ph(ng pháp dy hc tích c>c trong t chc hot ng chicho tr+ trong tr(ng m1m non. 3. Về thái độ: Quan tâm, tích c>c hóa hot ng c7a tr+ trong t chc hot ng chi trong tr(ng m1m non. 62 | MODULE MN 26 C. NỘI DUNG Nội dung 1 HOẠT ĐỘNG CHƠI CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON (5 tiết) Hoạt động 1. Tìm hiểu về hoạt động chơi của trẻ em Hãy c tài liu v hot ng chi ca tr em, suy ngm và vi t ra mt cách ng"n gn # tr$ l%i mt s& v’n sau ây (có th# th$o lu+n nhóm). — Chi là hot ng: — B’n ch6t và c i@m c7a hot ng chi + B’n ch6t: + 2c i@m: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI | 63 — Vai trò c7a hot ng chi i v)i s> phát tri@n c7a tr+ m1m non: — Phân loi trò chi c7a tr+ em: Bn hãy i chi3u v)i nhng thông tin d()i ây @ tTng thêm hi@u bi3t v, hot ng chi c7a tr+ em. THÔNG TIN PHẢN HỒI 1. Khái niệm hoạt động chơi Có nhi,u 4nh nghUa khác nhau v, hot ng chi. Có th@ i@m qua m t vài 4nh nghUa v, “chi” nh(: — “Chi là hot ng chY nhZm cho vui mà thôi, không có mFc ích gì khác”. — “Chi là hot ng gi’i trí hoc nghY ngi”. — “Chi là m t hot ng t> nguyc nào c’. Trong khi chi các mi quan h< c7a con ng(i 64 | MODULE MN 26 v)i t> nhiên và v)i xã h i (9c mô ph/ng li, nó mang 3n cho ng(i chi m t trng thái tinh th1n vui v+, tho’i mái, d\ ch4u”. — “Loi hot ngnào cóc6u trúc ng cnZm trongchính quátrình hot ng, ó chính là hot ng chi”... Hình thc th@ hi phát tri@n c7atr+.Hình th chú ý c7a nhi,u nhà nghiên cu thu c nhi,u lUnh v>c khác nhau. Các hc thuy3t khác nhau v, hot ng chi nói chung và trò chi tr+ em nói riêng ã ra i. Vi phát tri@n tr+ em có ý nghUa to l)n v, lí lu‘n và th>c ti\n. * Các quan i#m sinh v+t hóa hot ng chi — Thuy3t “nTng l(9ng thba” (Siller, Spencer) + Ph. Siller (1756 — 1800) là m t nhà th 2c ni ti3ng và clng là m t nhà tri3t hc. Theo ông, trong thi gian r’nh rmi con ng(i dùng sc l>c c7a mình @ áp ng nhng nhu c1u tinh th1n, nhu c1u sáng to. Vic hic t3 kh7ng khi3p, tàn nh*n, và th>c s> có (9c t> do, sáng to. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI | 65 ... - tailieumienphi.vn

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Module MN 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi - Trần Thị Ngọc Trâm

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
60h8tq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
Thể loại
Giáo dục mầm non, Module Mầm non 26, Phương pháp dạy học tích cực, Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ, Trò chơi của trẻ, Đổi mới phương pháp dạy học
Loại file
PDF
Số trang
50
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
812
Lần tải
26
 
LINK DOWNLOAD

Module-MN-26-Ung-dung-phuong-phap-day-hoc-tich-cuc-trong-to-chuc-hoat-dong-vui-choi-Tran-Thi-Ngoc-Tram.PDF[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (1)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
9/18/2018 12:12:23 PM
web có nhiều ebook hay và ý nghĩa, cảm ơn web nhiều.

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT