Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị hệ thống

  • 04/07/2019 02:56:37
  • 18 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trưởng nhóm quản trị hệ thống cần chịu trách nhiệm về các công việc như: xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của công ty; xây dựng quy trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc về đảm bảo an toàn an ninh thông tin của công ty; phối hợp làm việc với các trung tâm, phòng ban trong công ty để tổ chức nguồn lực tham gia triển khai các phương án hạ tầng cho các dự án kinh doanh khách hàng có liên quan... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG NHÓM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Bộ phận

Quản trị cơ sở hệ thống

Chức danh

Trưởng nhóm quản trị cơ sở hệ thống

Mã công việc

CNTT-HT

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

Nhiệm vụ, quyền hạn:

  • Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của công ty;
  • Xây dựng quy trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc về đảm bảo an toàn an ninh thông tin của công ty;
  • Phối hợp làm việc với các trung tâm, phòng ban trong công ty để tổ chức nguồn lực tham gia triển khai các phương án hạ tầng cho các dự án kinh doanh khách hàng có liên quan;
  • Xây dựng kế hoạch nhân sự và quản lý điều hành công việc của các cán bộ kỹ thuật trong Phòng quản trị hệ thống.
  • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị hệ thống, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ