Mô tả công việc Trưởng nhóm phát triển ứng dụng

 • 04/07/2019 02:56:24
 • 18 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trưởng nhóm phát triển ứng dụng cần chịu trách nhiệm về các công việc như: quản lý lập trình ứng dụng trong sự ràng buộc của kế hoạch và ngân sách, xác định các nguồn lực và tiến độ thực hiện chương trình, chỉ đạo và giám sát đội ngũ kỹ thuật dự án và quản lý xung đột trong nhóm, thực hiện đánh giá nhóm... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Bộ phận

Phát triển ứng dụng

Chức danh

Trưởng nhóm phát triển ứng dụng

Mã công việc

CNTT-ADP

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc dự án IT

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Quản lý lập trình ứng dụng trong sự ràng buộc của kế hoạch và ngân sách.
 • Xác định các nguồn lực và tiến độ thực hiện chương trình.
 • Chỉ đạo và giám sát đội ngũ kỹ thuật dự án và quản lý xung đột trong nhóm.
 • Thực hiện đánh giá nhóm.
 • Xác định hiệu quả và giải quyết các vấn đề của dự án.
 • Thể hiện vai trò lãnh đạo để xác định yêu cầu đối với rủi ro dự án.
 • Tổ chức, thuyết trình và kỹ năng dịch vụ khách hàng yêu cầu.
 • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc Trưởng nhóm phát triển ứng dụng, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ