Mô tả công việc Thực tập sinh quản trị CSDL

 • 04/07/2019 02:55:37
 • 18 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thực tập sinh quản trị CSDL cần chịu trách nhiệm về các công việc như: tham gia hỗ trợ các dự án làm việc cho các bộ phận, nghiên cứu các công nghệ mới cùng với các nhóm làm việc chuyên nghiệp, tham gia xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng để đề xuất kịp thời tái ký/thanh lý hợp đồng với chủ nhà/đối tác... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH QUẢN TRỊ CSDL

Bộ phận

Quản trị cơ cở dữ liệu

Chức danh

TTS quản trị CSDL

Mã công việc

CNTT-DBA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng nhóm quản trị CSDL

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Tham gia hỗ trợ các dự án làm việc cho các bộ phận
 • Nghiên cứu các công nghệ mới cùng với các nhóm làm việc chuyên nghiệp
 • Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống
 • Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng để đề xuất kịp thời tái ký/thanh lý hợp đồng với chủ nhà/đối tác.
 • Phối hợp với Phòng Nghiên Cứu Thị Trường để thu thập các thông tin liên quan phục vụ cho việc đề xuất hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp và kịp thời.
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các bộ phận khác
 • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc Thực tập sinh quản trị CSDL, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ