Mô tả công việc nhân viên thiết kế sản phẩm

 • 04/07/2019 02:54:56
 • 22 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhân viên thiết kế sản phẩm cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: thực hiện theo kế hoạch thiết kế sản phẩm mới, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc thiết kế sản phẩm, hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế cho các phòng ban trong công ty, phối hợp với phòng Nghiên cứu công nghệ chọn giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho việc thiết kế... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Nhân viên thiết kế sản phẩm

Mã công việc

TK-NV

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Thực hiện theo kế hoạch thiết kế sản phẩm mới
 • Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc thiết kế sản phẩm
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế cho các phòng ban trong công ty
 • Phối hợp với phòng Nghiên cứu công nghệ chọn giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho việc thiết kế
 • Họp phát triển sản phẩm mới, họp hiệu chỉnh sản phẩm sau sản xuất mẫu.
 • Tất cả các chi tiết và tỷ lệ kích thước của mục đích sản phẩm phải tuân thủ theo chính xác trong bản vẽ.
 • Viết các tờ thông số kỹ thuật và hướng dẫn may cho từng mẫu (kích cỡ, số, kiểu, giải thích liên quan đến máy)
 • Đảm bảo rằng chất lượng sản xuất được duy trì theo các tiêu chuẩn của MZ Việt Nam và các nghĩa vụ "Hiệu suất thời gian" đang được đáp ứng.
 • Thiết kế ra bản vẽ cho mọi sản phẩm và mẫu từ khách hàng
 • Tạo bản vẽ cho mọi sản phẩm và biết sử dụng máy may tự động
 • Thành lập nhóm kiếm soát chất lượng và đào tạo đội sản xuất để làm việc với nó.
 • Đo lường và xem xét thành phẩm với nhóm sản xuất (Kiểm soát chất lượng)
 • Làm định mức nguyên vật liệu và quan tâm cập nhật bất kỳ sửa đổi mới nào
 • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc nhân viên thiết kế sản phẩm, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ