Mô tả công việc nhân viên sản xuất mẫu

 • 04/07/2019 02:54:22
 • 15 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhân viên sản xuất mẫu cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: sản xuất mẫu cho sản phẩm nội địa, sản xuất theo kế hoạch của phòng, nhận bán thành phẩm, phụ liệu từ tổ trưởng, kiểm tra các chi tiết, kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN SẢN XUẤT MẪU

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Nhân viên sản xuất mẫu

Mã công việc

TK-SXM

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • SX mẫu cho sản phẩm nội địa. Sản xuất theo kế hoạch của phòng.
 • Nhận bán thành phẩm, phụ liệu từ tổ trưởng.
 • Kiểm tra các chi tiết (nếu có).
 • Kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất.
 • Chọn phụ liệu cho phù hợp với mẫu.
 • Điều chỉnh máy móc theo từng chất liệu nguyên liệu.
 • SX theo qui trình.
  • Đạt thông số kỹ thuật.
  • Sản phẩm khi SX xong phải đúng kiểu, giống hình vẽ, cân đối hài hoà.
 • Khi mẫu SX xong:
  • Mẫu phải đạt chất lượng: thông số, vệ sinh công nghiệp phải đạt yêu cầu.
 • Trong quá trình sản xuất mẫu  gặp khó khăn báo Tổ trưởng giải quyết.
 • Kết quả: Tạo ra mẫu thanh phẩm hoàn chỉnh.
 • Trong quá trình Tổ thiết kế thay đổi: phải chỉnh theo yêu cầu của Thiết kế.
 • Máy có sự cố báo cho tổ trưởng giải quyết.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng hoặc TP phân công.
 • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc nhân viên sản xuất mẫu, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ