Mô tả công việc nhân viên quản trị mạng

  • 04/07/2019 02:54:16
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhân viên quản trị mạng cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng của Công ty đảm bảo hệ thống mạng dữ liệu hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho các đơn vị trong công ty trong việc khai thác thông tin, hướng dẫn vận hành khai thác hệ thống mạng để các đơn vị nắm bắt và khai thác hiệu quả hệ thống... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG

Bộ phận

Quản trị mạng

Chức danh

Nhân viên quản trị mạng

Mã công việc

CNTT-QTM

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng CNTT

Nhiệm vụ, quyền hạn:

  • Xây dựng, phát triển, quản trị hệ thống mạng toàn Công ty để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị trong Công ty.
  • Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng của Công ty đảm bảo hệ thống mạng dữ liệu hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho các đơn vị trong công ty trong việc khai thác thông tin.
  • Hướng dẫn vận hành khai thác hệ thống mạng để các đơn vị nắm bắt và khai thác hiệu quả hệ thống.
  • Thu thập thông tin, hương dẫn sử dụng khai thác tài nguyên mạng.
  • Tìm hiểu, học hỏi các giải pháp mạng có thể ứng dụng phục vụ công ty.
  • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc nhân viên quản trị mạng, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ