Mô tả công việc nhân viên phát triển ứng dụng

  • 04/07/2019 02:53:56
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhân viên phát triển ứng dụng cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: phát triển các ứng dụng mới từ đầu đến cuối, duy trì các ứng dụng hiện có, đổi mới mô hình hóa dữ liệu và kỹ thuật trình bày, viết mã đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống máy tính... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Bộ phận

Phát triển ứng dụng

Chức danh

Nhân viên phát triển ứng dụng

Mã công việc

CNTT-ADP

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng nhóm Phát triển ứng dụng

Nhiệm vụ, quyền hạn:

  • Phát triển các ứng dụng mới từ đầu đến cuối.
  • Duy trì các ứng dụng hiện có.
  • Đổi mới mô hình hóa dữ liệu và kỹ thuật trình bày.
  • Viết mã đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống máy tính.
  • Phương pháp phân tích hiệu quả giải quyết yêu cầu hệ thống phần mềm.
  • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc nhân viên phát triển ứng dụng, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ