Mô tả công việc nhân viên phát triển Database

 • 04/07/2019 02:53:50
 • 15 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhân viên phát triển Database cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: thiết kế và phát triển mô hình cấu trúc dữ liệu, cài đặt kiểm tra cơ sở dữ liệu, sửa đổi Database đang có theo yêu cầu thay đổi, tìm ra các lỗi trong chương trình, chuẩn bị các báo cáo Database... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DATABASE

Bộ phận

Phòng công nghệ thông tin

Chức danh

Nhân viên phát triển Database

Mã công việc

CNTT-DD

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Thiết kế và phát triển mô hình cấu trúc dữ liệu.
 • Cài đặt kiểm tra cơ sở dữ liệu.
 • Sửa đổi Database đang có theo yêu cầu thay đổi.
 • Tìm ra các lỗi trong chương trình.
 • Chuẩn bị các báo cáo Database.
 • Đào tạo users và cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật phù hợp.
 • Viết tài liệu hướng dẫn và giải thích chức năng của Database.
 • Tư vấn cho những người khác về cách đánh giá hiệu suất Database.
 • Phân tích, củng cố và điều chỉnh cơ sở dữ liệu để đạt hiệu quả tối ưu.
 • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc nhân viên phát triển Database, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ