Mô tả công việc nhân viên phân tích quy trình kinh doanh

  • 04/07/2019 02:53:37
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhân viên phân tích quy trình kinh doanh cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: triển khai, hỗ trợ và kiểm soát các phần mềm ứng dụng được sử dụng, phát triển và triển khai các giải pháp hiệu quả nhất và tối ưu về chi phí, đánh giá đặc tính hệ thống kỹ thuật, phục vụ cho yêu cầu kinh doanh, phát triển và chuẩn bị các giải pháp máy tính... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

Bộ phận

Phòng công nghệ thông tin

Chức danh

Nhân viên phân tích quy trình

Mã công việc

CNTT-BPA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

Nhiệm vụ, quyền hạn:

  • Triển khai, hỗ trợ và kiểm soát các phần mềm ứng dụng được sử dụng.
  • Phát triển và triển khai các giải pháp hiệu quả nhất và tối ưu về chi phí.
  • Đánh giá đặc tính hệ thống kỹ thuật, phục vụ cho yêu cầu kinh doanh.
  • Phát triển và chuẩn bị các giải pháp máy tính.
  • Quản lý các mức ưu tiên của ứng dụng, thông tin phục vụ nhu cầu, mục tiêu kinh doanh.
  • ...

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mô tả công việc nhân viên phân tích quy trình kinh doanh, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT thông qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên TaiLieu.VN.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ