Xem mẫu

  1. Nhoùm 2 Moâ Hình Solow MÔ HÌNH SOLOW – Phần 1 CÂU 4: TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ TRẠNG THÁI DỪNG: Hàm sản xuất: Y = F(K,L x E) với K là tổng tư bản và L là lao động và E là hiệu quả lao động. Đầu tư (δ + n + g) k sf(k) K K* Lực lượng lao động tăng với tỉ lệ n và hiệu quả của mỗi đơn vị lao động E tăng với tỉ lệ g thì số đơn vị hiệu quả L x E tăng n+g. Ký hiệu k = K/(LxE), y = Y/(LxE) ta có thể viết y = f(k). Phương trình chỉ ra tự tiến triển của tư bản theo thời gian : ∆k = sf(k) – (δ + n + g) k. Nếu g cao, số lượng đơn vị hiệu quả tăng nhanh và khối lượng tư bản cho mỗi đơn vị bị giảm xuống. 1
  2. Nhoùm 2 Moâ Hình Solow Việc bổ sung tiến bộ công nghệ vào mô hình không làm thay đổi đáng kể phân tích của chúng ta về trạng thái dừng. Có một mức k* mà tại đó khối lượng tư bản và sản lượng tính trên mỗi đơn vị hiệu quả không thay đổi. Đây là trạng thái cân bằng dài hạn của nền kinh tế. Khi nền kinh tế đã ở trạng thái dừng, tỉ lệ tăng trưởng của sản lượng mỗi công nhân chỉ phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ. Mô hình solow chỉ ra rằng chỉ có tiến bộ công nghệ mới giải thích sự gia tăng không ngừng của mức sống. c* = f(k*) - (δ + n + g) k* Đạt mức tối đa khi MPK = δ + n + g. CÂU 5: NGHịCH LÝ CủA MÔ HÌNH SOLOW VÀ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG NỘI SINH. 1. Nghịch lý tăng trưởng kinh tế: Theo như lý thuyết tăng trưởng của mô hình Solow: Kinh tế sẽ tiến đến một trạng thái tăng trưởng cân bằng ổn định dài hạn mà theo đó tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sẽ bằng tốc độ của tiến bộ kỹ thuật cộng với tốc độ tăng trưởng của lao động. Nghĩa là nếu tính tốc độ theo sản lượng trên đầu người thì tốc độ tăng trưởng theo đầu người sẽ bằng tốc độ tăng trưởng của tiến bộ kỹ thuật. Tuy nhiên trong thực tế mô hình solow chưa giải thích được hiện tượng: Chênh lệch về mức sống giữa các quốc gia giàu và nghèo trong hiện tại. Các nước nghèo sẽ làm sao để rút ngắn khoảng cách cách biệt này trong thời gian bao lâu? cách nào để thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu? Theo số liệu lịch sử của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong năm 1960 đã chứng tỏ quan điểm của mô hình tăng trưởng tân cổ điển: GDP đầu người của các nước giàu như Anh, Mỹ cao nhưng tỷ lệ tăng trưởng thấp. Trong khi đó các nước đang 2
  3. Nhoùm 2 Moâ Hình Solow phát triển như Nhật, Mã Lai, Singapore, Trung Quốc ….. GDP đầu người của các nước này thấp nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại cao. Điều này đã chứng tỏ khuynh hướng hội tụ tương quan nghịch đảo giữa sản lượng đầu người và tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng đầu người qua các nước: tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng đầu người tương đối thấp ở những nước có sản lượng đầu người cao. Nếu xem đồ thị GDP đầu người trong năm 1960 và tỷ lệ tăng trưởng của GDP đầu người trung bình trong thời kỳ 1960 – 1990 của tất cả các nước thành viên của Ngân hàng Thế Giới thì chúng ta có một hình ảnh khác: Không có liên hệ tương quan rõ rệt giữa GDP đầu người và tỷ lệ tăng trưởng của GDP đầu người. Điều trên đúng hay sai? Nghiên cứu thực nghiệm của những nhà kinh tế như Barro, Sala-i- Martin (1991, 1992), Jones (1995), Mankiw, Romer và Weil (1992) dung hòa mâu thuẫn trên. Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế này gợi ý quá trình hội tụ không phải là hội tụ khái quát mà là hội tụ có điều kiện nghĩa là hội tụ chỉ xảy ra trong những nước có nhân tố tác động tăng trưởng tương tự nhau hay nói cách khác là cùng lộ tăng trưởng cân bằng như: + Vốn nhân lực: sức khỏe của người lao động có ảnh hưởng đến năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực trong xã hội thể hiện thông qua chất lượng giáo dục được đo lường bằng chất lượng giảng dạy, chất lượng của quá trình học tập chứ không phải đo lường một cách chung chung như là số năm học, tỷ lệ biết chữ, xóa mù chữ …..đòi hỏi người lao động có khả năng tiếp thu các thành tựu tri thức của toàn cầu, có sự tinh lọc đáp ứng các nguồn vốn đầu tư nước ngoài =>sẽ làm cho kinh tế tăng trưởng không ngừng. Thời gian làm việc chân tay của người lao động sẽ trở thành không. Họ sẽ chuyển sang chăm lo về lao động chất xám. Thời gian lao động chân tay giảm nhưng hiệu suất tăng cao hơn sự giảm sút của thời gian làm việc cho nên kinh tế vẫn tăng trưởng. + Vốn xã hội: các chính sách kinh tế vi mô và vĩ mô cần có sự điều tiết của nhà nước: * Thị trường là một công cụ để thực hiện tăng trưởng kinh tế nhưng để thị trường tự thân vận động sẽ không đạt như mong muốn toàn xã hội. Bởi vì tất cả các nhà kinh doanh khi đầu tư đều hy vọng kiếm được lợi nhuận cao cho dù phải 3
  4. Nhoùm 2 Moâ Hình Solow sử dụng nhiều thủ đoạn để loại bỏ các đối thủ (cạnh tranh không lành mạnh, lạm dụng chiếm lĩnh thị trường). Nếu như không có nhà nước để đầu tư vào những ngành, những lĩnh vực mà đòi hỏi vốn lớn hay đầu tư không có hiệu quả về mặt kinh tế, chỉ có hiệu quả về mặt xã hội tư nhân sẽ không đầu tư. Có thể nói con số các doanh nghiệp bị thiệt hại nhỏ nhưng về mặt tổng thể xã hội sẽ được lợi. VD: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng xây dựng cây cầu bắc qua sông, thì những người dân sống ở khu vực đó sẽ phản đối vì họ mất công ăn việc làm tại các bến phà nhưng ngược lại giao thương thuận lợi khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước -> tăng thu nhập. * Hệ thống các văn bản dưới luật, văn bản luật (Luật sở hữu trí tuệ để chống lại các hiện tượng ăn cắp bản quyền, bí quyết kinh doanh….), các nghị định hướng dẫn thực thi, các chính sách khuyến khích đầu tư tăng trưởng kinh tế đối với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, bảo vệ người lao động, ổn định tăng trưởng kinh tế đi đôi với ổn định về chính trị, xã hội giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội… để có được mức tăng trưởng ổn định trong từng thời kỳ. 2. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Vào giữa những năm 1980s, một số nhà kinh tế bắt đầu phát triển các lý thuyết về tăng trưởng nội sinh do họ nhận thấy sự bế tắc trong cách giải thích tăng trưởng của trường phái tân cổ điển. Kết luận của trường phái tân cổ điển rằng tăng trưởng kinh tế dài hạn chỉ phụ thuộc vào tiến bộ kỹ thuật và đây là biến ngoại sinh, làm lu mờ vai trò của chính sách kinh tế đối với tăng trưởng và làm các nhà kinh tế bối rối bởi vì không biết làm cách nào thúc đẩy tăng trưởng bằng chính sách kinh tế. Mô hình tăng trưởng nội sinh từ bỏ giả định về lợi tức biên giảm dần theo tích luỹ vốn của mô hình tân cổ điển, do đó cho phép quá trình tích luỹ vốn và tăng trưởng được duy trì ngay cả trong trường hợp không có tiến bộ kỹ thuật. Có một số loại mô hình tăng trưởng nội sinh chủ yếu sau: a/ Mô hình AK: 4
  5. Nhoùm 2 Moâ Hình Solow Theo các tác giả Barro và Sala-i-martin (1995), mô hình AK có dạng sau: Y = A.K Với Y là sản lượng, A là yếu tố kỹ thuật, K là vốn. Trong mô hình trên, vốn có lợi tức biên không đổi, chứ không theo lợi tức biên giảm dần như mô hình tân cổ điển. Yếu tố K được hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm cả vốn con người. Vốn con người được hiểu là kiến thức và kỹ năng của lao động. Do đó, với một lực lượng lao động cố định, khả năng học hỏi để thu nhận thêm kiến thức và thu được nhiều kỹ năng hơn là luôn luôn có thể. Sự gia tăng về vốn con người sẽ làm cho lợi tức biên của vốn vật chất (physical capital) không giảm xuống như giả định của mô hình tân cổ điển. Cho dù tiến bộ kỹ thuật là bằng không đi nữa thì với vốn con người, tích lũy vốn vật chất sẽ tăng lên và duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tóm lại, vốn con người đóng một vai trò quan trọng trong mô hình này. b. Mô hình ngoại tác : Dạng thứ hai của tăng trưởng nội sinh là xuất phát từ ngoại tác. Trong mô hình này, vốn có thể bị lợi tức biên giảm dần ở quy mô cá nhân, nhưng không bị lợi tức biên giảm dần trên quy mô tổng thể bởi vì một dự án đầu tư có thể không chỉ đem lợi cho bản thân nó mà còn đem lại lợi ích cho các dự án của các nhà đầu tư khác. Những ảnh hưởng không tính được này đối với các nhà đầu tư riêng lẻ được gọi là ngoại tác (externality). Yếu tố ngoại tác này làm cho toàn bộ nền kinh tế không bị lợi tức biên giảm dần khi tích lũy vốn, do đó duy trình được quá trình tích lũy vốn và tăng trưởng dài hạn ngay cả khi không có tiến bộ kỹ thuật. Romer (1986) nhấn mạnh đến ngoại tác đầu tư vào tri thức và Lucas (1988) nhấn mạnh đến ngoại tác trong việc đầu tư phát triển vốn con người. 5
  6. Nhoùm 2 Moâ Hình Solow c. Mô hình R&D: Mô hình tăng trưởng dựa trên R&D (nghiên cứu và phát triển) có điểm giống với mô hình tăng trưởng tân cổ điển là cho rằng tăng trưởng dài hạn phụ thuộc vào tiến bộ kỹ thuật. Tuy nhiên, trong mô hình này, tiến bộ kỹ thuật không còn là yếu tố ngoại sinh mà là yếu tố nội sinh. Đầu tư vào R&D là yếu tố chính dẫn đến tăng trưởng. Để kích thích đầu tư vào R&D thì chính sách nhà nước phải đảm bảo lợi tức cho lĩnh vực này bằng cách tăng cường đảm bảo quyền sử hữu trí tuệ. Các sản phẩm của R&D thường là các bí quyết công nghệ và không có khả năng loại trừ (nonrivalry) – nghĩa là việc sử dụng của người này không loại trừ việc sử dụng đồng thời của người khác. Do đó, nếu không có quyền sử hữu trí tuệ thì sẽ không đảm bảo được nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ R&D và do vậy không khuyến khích đầu tư vào R&D. Như vậy tăng trưởng dài hạn khó được duy trì. 1. Tóm tắt: Chỉ tiêu GDP : Tổng thu nhập quốc dân trong nền kinh tế của một quốc gia ; phản ánh tăng trưởng kinh tế của một nước. Nó phụ thuộc vào các nhân tố như: Tư bản, lao động và công nghệ. Để các yếu tố này tác động một cách hiệu quả đòi hỏi phải có bàn tay vô hình của nhà nước tác động vào nền kinh tế thông qua các công cụ, các chính sách kinh tế vi mô, vĩ mô trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. Ngoài ra, yếu tố con người rất là quan trọng trong việc góp phần vào quá trình tăng trưởng của nền kinh tế. HẾT 6
nguon tai.lieu . vn