Mở đầu HYSYS Start-up

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 20 | FileSize: 0.96 M | File type: PDF
of x

Mở đầu HYSYS Start-up. Mở đầu HYSYS Start-up trình bày các nội dung: Chọn Components; Lựa chọn Fliud Package; vào môi trường mô phỏng; nhập, xác định dòng vật chất. Tài liệu do nhóm Mô phỏng Công nghệ Hoá học và Dầu khí của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mo-dau-hysys-start-up-zum8tq.html

Nội dung


NhómMô phỏngCôngnghệ Hoáhọc và Dầukhí TrườngĐạihọc Báchkhoa Hà Nội C l i c k t o a d d y o u r t e x t Mở đầu HYSYS Start-up 1 Nội dung 1 Chọn Components 2 Lựa chọn Fliud Package 3 Vào môi trường mô phỏng 4 Nhập, xác định dòng vật chất 2 Tạo môi trường mô phỏng mới • 3 cách khởi tạo môi trường mô phỏng: - Chọn File/New/Case - Ctrl+N - Click New case Xuất hiện Simulation Basis Manager 3 Giao diện ban đầu Tạo Case thông thường Chỉ dùng cho mô phỏng tháp chưng Các Case đã sử dụng gần đây 4 Simulation Basis Manager Thiết lập cấu tử Xuất nhập file lưu thành phần Các Tab 5 ... - tailieumienphi.vn 974121