Xem mẫu

  1. Máy nh DSLR cho ngư i m i chơi • V i t m ti n t 500 n 700 USD, b n s m ư c m t DSLR h ng cơ b n (entry-level) nhưng tính năng phong phú và ch t lư ng nh t t. Trong xu hư ng 'bình dân hóa" DSLR, các hãng ang tìm cách tích h p thêm công ngh m i, m t khác l i c g ng ơn gi n hóa h th ng i u khi n c a các s n ph m giá r này nh m thu hút s chú ý v i ngư i tiêu dùng. Sau ây là m t s m u DSLR ph thông theo g i ý c a t p chí Cnet Asia. 1. Canon EOS 500D
  2. Canon EOS 500D là m t DSLR bình dân v i ch t lư ng nh khá t t. nh: Handingchao. M i ư c gi i thi u vào tháng 3, Canon EOS 500D ư c xem là "con át ch bài" trong chi n lư c xâm chi m lãnh a DSLR bình dân c a hãng máy nh hàng u th gi i. M c dù thu c dòng ph thông v i m c giá khá r , song 500D s h u nhi u tính năng c a máy chuyên nghi p. C m bi n APS-C phân gi i 15,1 Megapixel cùng vi x lý cao c p DIGIC 4 cho nh ng b c nh rõ nét v i kh năng tái hi n màu s c chu n xác. S c i ti n c ng chuy n i tương t /s 14-bit v m t lý thuy t s cho d i màu mư t và m n hơn công ngh cũ c a hãng. ISO c a máy tr i t 100 n 6.400, có thêm tùy ch n nâng lên t i m c 12.800. S n ph m còn ư c trang b tính năng kh l i en góc nh (Peripheral illumination) và t i ưu hóa d i tương ph n (Auto Lighting Optimizer) như model t m trung 50D. Bên c nh ó, Canon còn nh m n ngư i dùng ph thông v i m t giao diên tr c quan
  3. và ch c năng ng m nh s ng Live view cùng công ngh nh n di n khuôn m t như trên các máy ng m ch p. 500D có kh năng quay video HD 1080p và 720p khá t t. V như c i m, b n có th th y ngay các i m l y nét c a 500D còn hơi nh , c bi t khi xem qua viewfinder. Video chưa th c s mư t mà khi y ch t lư ng lên cao nh t và máy cũng không l y nét liên t c khi ang quay. Nhi u t i các tùy ch n ISO cao khi n nh b m t nhi u chi ti t cũng như gi m áng k tương ph n. S n ph m hi n ang ư c bán t i Vi t Nam v i giá kho ng 750 USD cho thân máy (hàng xách tay). 2. Nikon D5000 Nikon D5000 v i ch t lư ng nh nh cao và b tính năng phong phú. nh: Cnet.
  4. ư c gi i thi u ch m t tháng sau Canon EOS 500D, D5000 là câu tr l i x ng áng c a Nikon nh m ánh b t các i th kh i "mi ng bánh" DSLR bình dân béo b . Máy ư c trang b c m bi n CMOS 12,9 Megapixel cùng vi x lý Expeed cho bão hòa màu và kh năng kh nhi u ngang ng a model cao c p D90. Công ngh nh n di n khung c nh tiên ti n 3D Color Matrix Metering và h th ng o sáng 420 pixel RGB giúp t ng cân b ng tr ng và i u ch nh phơi sáng chu n xác trong h u h t các trư ng h p. T c c a máy và ch t lư ng nh cho b i máy nh nh hơn a s các i th cùng t m giá. D5000 cũng có ch t i ưu hóa d i tương ph n (Active D-Lighting) và kh năng ch nh s a nh ngay trên máy. S n ph m quay ư c video HD 720p v i ch t lư ng âm thanh - hình nh mư t mà. Nikon D5000 cũng bi t khéo léo t o i m nh n b ng màn hình l t xoay phân gi i 230.000 i m nh và công ngh Live View h tr l y nét tay. V như c i m, máy l y nét hơi ch m trong i u ki n ánh sáng y u và cũng không th l y nét t ng khi ang quay video. Kính ng m khá nh và t i. T c ng b flash 1/200 giây chưa th c s n tư ng so v i các model cùng t m. Máy cũng không h tr báng pin do b màn hình l t xoay chi m ch . S n ph m hi n ang bán t i Vi t Nam v i m c giá nh nh hơn Canon 500D m t chút.
  5. 3. Sony Alpha A380 Sony Alpha S380 chưa có nhi u cài thi n so v i phiên b n cũ A350. nh: Cnet. Sony Alpha A380 có thi t k tương t "ngư i ti n nhi m" A350 v i m t chút c i ti n v thi t k và m c giá khá h p lý. Màn hình c a máy cũng có kh năng l t nhưng không xoay ư c như i th D5000. Công ngh ch ng rung trong thân máy và kh b i c m bi n ư c ánh giá khá cao so v i ng c p "bình dân" c a s n ph m. Giao di n tr c quan và cách thi t k các phím ch c năng khá gi ng máy compact cũng là m t th m nh mà hi m hãng nào t ư c.
  6. Tuy nhiên, s n ph m không có nhi u c i thi n v m t k thu t so v i "ti n nhi m". Ch t lư ng nh chưa th t s n tư ng, cân b ng tr ng nhi u khi ho t ng kém chính xác khi n màu s c b sai l ch. T c c a A350 dù nhanh nhưng v n không th so v i hai i th "n ng ký" là Nikon D5000 và Canon EOS 500D. Màn hình c a A380 cũng h t s c t khi ch cho ngư i dùng xem ư c kho ng 90% khung hình khi b t tính năng Live View do thi t k h n ch c a sensor ph . B kit g m thân máy và ng kính 18 - 55 mm ang ư c rao bán v i giá kho ng 800 USD (hàng xách tay). 4. Olympus E-620 Olympus E-620 n i b t v i thi t k g n nh . nh: Handingchao.
  7. V i kích thư c 130 x 94 x 60 mm và tr ng lư ng ch 475 gram, Olympus E-620 là m t trong nh ng máy nh DSLR g n nh nh t th trư ng hi n nay. M c dù v y, máy v n có b tính năng phong phú và ch t lư ng nh khá t t. Màn hình LCD 2,7 inch c a E-620 có th l t ra ngoài 180 và xoay tròn quanh tr c t i 270 , r t h u ích khi ch p trong các tình hu ng ph c t p ho c chia s nh cho ngư i xung quanh. Công ngh t i ưu hóa d i tương ph n (Shadow Adjustment Technology) có th xem ngay trên màn hình trong ch Live View. B công c Art Filter còn cho phép ngư i dùng t o các hi u ng c bi t ngay trên máy như: t o nh Pop art, nh Pin Hole, gi màu máy phim... Tương t model E-30, s n ph m có th ch p và k t h p các nh làm m t, sau ó lưu k t qu ra th nh . C m bi n Live MOS c a máy ư c xây d ng theo chu n Four Thirds v i phân gi i hi u d ng 12,3 Megapixel. T c ch p liên ti p cao nh t mà máy t ư c là kho ng 4 hình trên giây, không h thua kém các i th n t Canon và Nikon. Hi n s n ph m ang ư c rao bán v i m c giá kho ng 600 USD cho thân máy (hàng xách tay).
  8. 5. Pentax K-x Pentax K-x t o i m nh n thi t k g n gàng và màu s c s c s . nh: Cnet. ư c gi i thi u cách ây g n n a tháng, Pentax K-x t o i m nh n cho dòng máy nh DSLR v n n i ti ng en và c c m ch b ng m t thi t k g n gàng v i tr ng lư ng v a ph i và thân máy s c s s c màu. Tương t các s n ph m DSLR c a hãng, K-x ư c trang b công ngh ch ng rung a chi u ngay trên c m bi n phân gi i 12,4 Megapixel. Vi x lý th h m i Pentax Prime II cho t c ch p liên ti p t i 4,7 hình m i giây và kh năng quay phim chu n HD 720p khá mư t mà. Máy còn cung c p cho ngư i dùng 16 "filter s " khá c s c và kh năng t o nh HDR tr c ti p. Màn tr p trên K-x có t c t i thi u 1/6.000 giây, cho phép các nhi p nh gia b t ng các chuy n ng nhanh ho c s d ng khi c n th i gian phơi sáng
  9. c c th p. Không gi ng như a ph n các máy DSLR s d ng pin Lithium riêng, K-x l i dùng pin s c AA Lithium ho c Ni-MH v i kh năng ch p t i 1.900 ki u. S n ph m s ư c bán trong th i gian s p t i v i m c giá kho ng 650 USD cho b kit g m thân máy và ng 18-55mm DA L.
nguon tai.lieu . vn