Mẫu tờ trình về việc cấp kinh phí cho Hoạt động công tác Đội năm học...

  • 17/10/2019 02:46:55
  • 5 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp mẫu tờ trình xin cấp kinh phí cho hoạt động công tác, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên Tổng phụ trách trong việc xin kinh phí phục vụ các hoạt động của Đội.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.41 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1.   PHÒNG GD – ĐT BÁC ÁI                     CỘNG  HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   NAM  LĐ TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B                                Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc            Tờ trình:02­TPT Đội                                                                                                                            Phước Tiến, ngày 18 tháng 9 năm 2019 TỜ TRÌNH (V/v cấp  kinh phí cho Hoạt động công tác đội năm học 2019­2020)  Kính gửi   :         ­ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tiến B. ­ Kế toán Trường Tiểu học Phước Tiến B. ­ Để   chuẩn   bị   cho   khai   giảng   cũng   như   các   hoạt   động   trong   năm   học:2019­2020 được tốt xin tạo điều kiện, hổ  trợ  kinh phí cho công  tác hoạt động phong trào thiếu nhi, và công tác đội của trường được  thuận tiện, nhằm đáp  ứng được yêu cầu của Hội đồng đội và của  phòng GD& ĐT Bác Ái; nhu cầu các hoạt động ngoài giờ  cũng như  thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019­2020.  Nay Tổng phụ trách đội trường xin đề  nghị  Hiệu trưởng và kế  toán nhà  trường hổ  trợ  kinh phí cho công tác hoạt động phong trào của trường cụ  thể  như sau:  1. Tiền mua sổ sách đội (Chuyển khoản cho huyện đoàn)         ­ Sổ chi đội:      4 lớp  4 quyển x …..         đ = ……………..000đ       ­ Sổ nhi đồng:   9 lớp  9 quyển x ……….   .đ = ………     ..000đ       ­ Sổ Liên đội, sổ Phụ trách: 2 quyển x ……..đ = ……    …..000đ 2.Mua sắm cho các hoạt đông phong trào và các hoạt động theo chủ điểm       ­ Hội khỏe phù đổng vòng trường và vòng huyện: + Bóng đá: 2 trái + Dây nhảy:  + Cờ vua           + Tiền ăn tiền xe….. ­ Hội trại 26­3 ­ Văn nghệ 20­11 ­ Ngày 8­3       Tổng cộng :                  Bằng chữ: () HIỆU TRƯỞNG                    KẾ TOÁN                        NGƯỜI LẬP                                                                                                     

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ