Xem mẫu

  1. MẪU TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ – BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI DI CHUYỂN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên chủ sở hữu………..………...............Số giấy CMND hoặc hộ chiếu......... Ngày cấp:……………………………...............Cơ quan cấp...……...…………… Địa chỉ thường trú……………………………........................……………………… Họ và tên đồng sở hữu (nếu có)…………………………………………………… Địa chỉ thường trú........................................................................................................ Số giấy CMND hoặc hộ chiếu..................... Ngày cấp…………………....Cơ quan cấp………………………………………………………………………….. Hiện đã mua; được cho, tặng hoặc thừa kế chiếc xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: Loại xe máy chuyên dùng………..............................Màu sơn……………………… Nhãn hiệu (mác, kiểu)………………………………Công suất ...…………………… Nước sản xuất………………………………………Năm sản xuất…………………… Số động cơ………………………………………….Số khung…………………….… Kích thước bao (dài x rộng x cao)……...………......Trọng lượng………………...… Biển số đăng ký (nếu có):………………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............… Nơi cấp………………………………………………………………………………… 168
  2. Nay tôi xin được di chuyển xe máy chuyên dùng nói trên đến Sở Giao thông vận tải……………… ……………để được tiếp tục đăng ký. …..ngày…..tháng…….năm…… Người khai ký tên 169
nguon tai.lieu . vn