Xem mẫu

  1. SỔ ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ ÁP LỰC SỐ LOẠI MÃ SỐ NƯỚC NĂM ÁP SUẤT LÀM DUNG CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÀY GHI ĐĂNG THIẾT BỊ HIỆU CHẾ CHẾ TẠO CHẾ VIỆC TÍCH – ĐĂNG CHÚ KÝ TẠO TẠO (KG/CM2) CÔNG ĐỊA CHỈ KÝ SUẤT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ghi chú: - Loại thiết bị cột 2 ): Ghi rõ là nồi hơi, nồi đun nước nóng, hệ thống lạnh, bình khí nén v.v... - Mã hiệu thiết bị ( cột 3) : Ghi theo mã hiệu của nhà chế tạo.
nguon tai.lieu . vn