Mẫu Quản lý danh sách kế hoạch công việc

  • 14/09/2019 12:32:16
  • 7 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu Quản lý danh sách kế hoạch công việc liệt kê chi tiết các công việc cần làm trong thời gian tới hoặc trong ngày giúp nhân viên ghi nhớ các công việc cần làm. Mời các bạn cùng tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: XLSX , dung lượng : 0.23 M, số trang : 9

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Quản lý danh sách kế hoạch công việc Ngày bắt đầu: 7/11/2019 Ngày báo cáo: 7/18/2019 Dự án Phụ trách Đầu việc Danh sách công việc Start Finish Chi tiết công việc 2 7/12/2019 7/16/2019 Chi tiết công việc 2 7/14/2019 7/17/2019 Chi tiết công việc 3 7/15/2019 7/21/2019 Chi tiết công việc 4 7/15/2019 7/20/2019 Chi tiết công việc 5 7/16/2019 7/26/2019
  2. 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Aug Aug Aug Aug Aug End 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 1 1 1 1 1 7/18/2019 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7/19/2019 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7/18/2019 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  3. 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04
  4. 5 6 7 Sep Sep Sep 05 06 07
  5. 1/7/2015 1/13/2015 1/12/2015

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ