Mẫu Phiếu học tập Ngữ văn lớp 10 - Tiết 23: Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn...

  • 3 months ago
  • 7 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu phiếu học tập Ngữ văn lớp 10 giúp giáo viên tham khảo trong quá trình tiến hành biên soạn phiếu học tập. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.41 M, số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

  1. PHIẾU HỌC TẬP Tiết 23 Lớp: 10.8 ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT   ỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÔN NGỮ NÓI VÀ  NGÔN NGỮ VIẾT   I. GI ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... II. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT 1. So sánh ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết a. Giống nhau ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... b. Khác nhau Ngôn ngữ nói  Ngôn ngữ viết Phương  tiện và yếu  tố phụ trợ
  2. Tình  huống giao  tiếp Từ và câu 2.Lưu ý a.Trong ngôn ngữ nói cần phân biệt nói và đọc: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... b. Giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết có hai trường hợp ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... III/ LUYỆN TẬP Bài tập 1 ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
  3. Bài tập 2: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Bài tập 3: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ