Mẫu Phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ

  • 16/09/2019 12:40:08
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban lãnh đạo, các cơ quan quản lý trong quá trình biên soạn phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để xem chi tiết biểu mẫu.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.33 M, số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                            Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc    PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC  ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Năm 2015 Họ và tên:   Nguyễn Thị Sậm                          Chức danh nghề nghiệp:  Giáo viên Đơn vị công tác: THCS Lê Lợi Hạng chức danh nghề nghiệp:  15a.202       Bậc: 6          Hệ   số  lương: 3.65  I. PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc  đã ký kết:             ­ Nhiệm vụ được giao: giảng dạy môn Toán lớp 8A2, 8A4 ,Toán 7A1 ,7A3 .            ­ Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao;     ­ Đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc của nhà trường. 2.  Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:    ­ Luôn chấp hành quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành;  ­ Sống trung thực, lành mạnh, khách quan trong công việc, là tấm gương  tốt cho học sinh;            ­ Yêu nghề, gắn bó với nghề, có ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm,  giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.  3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ  phục vụ  nhân dân, tinh thần hợp  tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:     ­  Luôn   chấp hành theo sự  phân công của tổ  chuyên môn và Ban giám  hiệu;    ­ Hòa đồng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức xây dựng tập  thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục; ­ Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục  học sinh, cùng với đồng nghiệp cải tiến công tác chuyên môn góp phần xây  dựng tập thể sư phạm tốt;    ­ Có thái độ nhã nhặn, lịch sự với nhân dân, phối hợp với gia đình học sinh  trong việc hỗ trợ giám sát việc học tập của học sinh.   ­ Không ngừng học tập nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm từ  đồng  1
  2. nghiệp đi trước để đạt hiệu quả cao trong công tác. 4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:     ­ Luôn có thái độ  hợp tác với giáo viên trong nhà trường để  hoàn thành   nhiệm vụ được giao; ­ Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội do nhà trường và địa phương tổ  chức    ­ Thực hiện tính dân chủ trong nhà trường. II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC (Cá nhân tự nhận xét) a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c. Hoàn thành nhiệm vụ; d. Không hoàn thành nhiệm vụ.   Kết quả đánh giá viên chức:  .......................................................................................................................................                                                                           Ngày       tháng        năm 2015                                                                                    Người tự nhận xét                                                                                                                     Nguyễn Thị Sậm III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:  ........................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... 2. Nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp quản lý viên chức:  ........................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................    3. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:             a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;     b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;     c. Hoàn thành nhiệm vụ; 2
  3.     d. Không hoàn thành nhiệm vụ.   Kết quả đánh giá viên chức:  ....................................................................................................................................... Ngày     tháng      năm 2015                                                           Thủ trưởng trực tiếp đánh giá                                                   (ký, ghi rõ họ tên) 3

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ