Mẫu Phiếu đánh giá khóa học của học viên

  • 14/09/2019 12:31:24
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu phiếu đánh giá khóa học là mẫu phiếu đánh giá được giáo viên giảng dạy tổ chức khóa học lập ra và gửi tới cá nhân từng học sinh, sinh viên để xin ý kiến đóng góp của sinh viên về khóa học đó. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ tên khóa học, thời gian khóa học, những câu hỏi liên quan tới nội dung của khóa học... Thông qua phiếu đánh giá có thể thấy được ưu và nhược điểm của khóa học để có thể kịp thời sửa đổi.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM09 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN Để  việc tổ  chức các khóa học sau ngày một hiệu qủa hơn, xin các anh/ chị  hãy vui lòng điền và đánh dấu (X) vào  bảng câu hỏi sau  Tên khóa học ............................................................................................................................................................................ Thời gian học:........................................................................................................................................................................... ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC  1­ Tôi nghĩ tôi đã học được những điều cơ bản sau đây từ khóa học này:.......................................................................... ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ 2­ Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào ? Tốt Khá T. bình Kém 3­ Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào ? Tốt Khá T. bình Kém 4­ Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không? Tốt Khá T. bình Kém 5­ Tôi có thể áp dụng được khóa học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách:............................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN  1­ Kiến thức chuyên môn  Tốt Khá T. bình Kém Tốt Khá T. bình Kém 2­ Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …) Tốt Khá T. bình Kém 3­ Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…) TỔ CHỨC KHÓA HỌC  Trang thiết bị giảng dạy : Phòng học, LCD, giấy, viết,… Tốt Khá T. bình Kém ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA  Tốt Khá T. bình Kém NHỮNG Ý KIẾN KHÁC  ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... Họ tên người tham dự (có thể để trống):................................................................................................................................ Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các anh/chị 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ