Mẫu Nhật ký công việc

  • 14/09/2019 12:31:04
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu nhật ký công việc là giấy tờ rất quan trọng trong quá trình làm việc của bạn, nó thống kê lại những công việc bạn đã làm trong một khoảng thời gian và kết quả của công việc. Mẫu nhật ký công việc được lập lên bởi từng thành viên trong công ty giúp họ ghi lại được toàn bộ nội dung công việc trong ngày theo khung thời gian làm việc một cách chi tiết, rõ ràng.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.31 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

  1. MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC                                    Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác: ________________________ Ngày:      __________ Phương pháp, công  Tổng kết các công việc chính  Thời gian (1) Nội dung công việc  (2) Kết quả thực hiện (4) Chỉ số KPI cơ bản (6) nghệ thực hiện (3) (5) 08h00 – 08h30 08h30 – 09h00 09h00 – 9h30 09h30 – 10h00 10h00 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h30 11h30 – 12h00

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ