Mẫu KPI đánh giá nhân viên

 • 14/09/2019 12:30:41
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu KPI đánh giá nhân viên gồm các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá về hiệu quả hoàn thành công việc, cách thức và thái độ thực hiện công việc, chỉ số phát triển năng lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: XLSX , dung lượng : 0.35 M, số trang : 76

Xem mẫu

Chi tiết

 1. Bảng đánh giá kết quả công việc Tên vị trí Thể loại:  Đánh giá trễ Tính chất công việc MBP Stt KPI đánh giá Trọng số  (%) I. KRI (Output) ­ Hiệu quả hoàn thành công việc 25.0% 1 Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số 6% Cá nhân ­ Qui trình ­ tỉ lệ vi phạm khi kiểm tra 2 Cá nhân ­ Tài chính ­ số công việc thực hiện 13% 3 Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số 6% II. KPI ­ Cách thức & thái độ thực hiện công việc  56.3% 1 Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số 25% 2 Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số 31% III. KPI ­ Sự phát triển năng lực 18.8% 1 Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số 6% 2 Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số 13% Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số Cá nhân ­ Tài chính ­ Tăng doanh số 100.0%
 2. ả công việc Tổng điểm  Kết quả thực tế  Kết quả Điểm số  (x trọng số) 3 0.1875 3 0.375 4 0.25 3 0.75 4 1.25 4 0.25 3 0.375 3.4375
 3. Tham khảo thư viện từ điển năng lực Lưu ý: các tiêu chí này dùng để đánh giá năng lực, không dùng để đánh giá hiệu quả công việc STT Cấp độ Điểm số 1 Rất thấp 1-3 2 Thấp 3-5 3 Trung bình 5-7
 4. 4 Tốt 7-8.5 5 Rất tốt 9-10
 5. ảo thư viện từ điển năng lực ăng lực, không dùng để đánh giá hiệu quả công việc Chon tiêu chí đánh giá năng lực Kỹ năng Tự học Vui lòng đợi 30 giây để xem thang đánh giá Mô tả Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Gặp vấn đề nghiêm trong với công việc trong thời gian dài hơn 1 năm - Vướng đa số các điểm ở cấp độ 2Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Gặp vấn đề nghiêm trong với công việc trong thời gian dài hơn 1 năm - Vướng đa số các điểm ở cấp độ 2Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Gặp vấn đề nghiêm trong với công việc trong thời gian dài hơn 1 năm - Vướng đa số các điểm ở cấp độ 2 Có MỘT VÀI trong các biểu hiện sau: - Không thể nâng cao kiến thức của mình, dù đã được giao nhiệm vụ & thời gian để hoàn thành - Không nỗ lực tự phát triển bản thân - Không biết điểm mạnh & yếu của mình là gì - Không tiếp nhận các đóng góp của người khác hoặc tiép nhận nhưng không làm gi - Tự nhận mình là "không có khả năng tự học" - Cho rằng không thể thay đổi bản thân Có MỘT VÀI trong các biểu hiện sau: - Không thể nâng cao kiến thức của mình, dù đã được giao nhiệm vụ & thời gian để hoàn thành - Không nỗ lực tự phát triển bản thân - Không biết điểm mạnh & yếu của mình là gì - Không tiếp nhận các đóng góp của người khác hoặc tiép nhận nhưng không làm gi - Tự nhận mình là "không có khả năng tự học" - Cho rằng không thể thay đổi bản thân Có MỘT VÀI trong các biểu hiện sau: - Không thể nâng cao kiến thức của mình, dù đã được giao nhiệm vụ & thời gian để hoàn thành - Không nỗ lực tự phát triển bản thân - Không biết điểm mạnh & yếu của mình là gì - Không tiếp nhận các đóng góp của người khác hoặc tiép nhận nhưng không làm gi - Tự nhận mình là "không có khả năng tự học" - Cho rằng không thể thay đổi bản thân Không gặp vấn đề ở mức thấp, nhưng chưa đủ đạt mức cao
 6. Thể hiện TẤT CẢ các điểm sau: - Cam kết với các họat động phát triển bản thân - Tham gia các họat động giúp cải thiện điểm yếu / nâng cao điểm mạnh - Có thể tự học, nghiên cứu & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề mà minh CÓ sự hứng thú - Có thể tự học & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề đơn giảnThể hiện TẤT CẢ các điểm sau: - Cam kết với các họat động phát triển bản thân - Tham gia các họat động giúp cải thiện điểm yếu / nâng cao điểm mạnh - Có thể tự học, nghiên cứu & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề mà minh CÓ sự hứng thú - Có thể tự học & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề đơn giảnThể hiện TẤT CẢ các điểm sau: - Cam kết với các họat động phát triển bản thân - Tham gia các họat động giúp cải thiện điểm yếu / nâng cao điểm mạnh - Có thể tự học, nghiên cứu & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề mà minh CÓ sự hứng thú - Có thể tự học & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề đơn giản Thể hiện TẤT CẢ các điểm sau: - Có thể tự học, nghiên cứu & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề mà minh không có sự hứng thú - Có thể tự học, nghiên cứu & chỉ lại cho người khác đối với những chủ đề phức tạp - tự tìm hiểu kiến thức khi được giao
 7. THƯ VIỆN TIÊU Nhóm tiêu chí Tiêu chí 1 Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Thuyết trình không có sự mạch lạc, dù đã trả - Chưa thuyêt trình hay nói trước đám đông ba - Thuyết trinh không có sự mạch lạc, du đã trải - Biểu hiện hết tất cả biểu hiện ở cấp độ 2 Có - Thuyết trình không có sự mạch lạc, dù đã trả - Chưa thuyêt trình hay nói trước đám đông ba - Thuyết trinh không có sự mạch lạc, du đã trải - Biểu hiện hết tất cả biểu hiện ở cấp độ 2 Có - Thuyết trình không có sự mạch lạc, dù đã trả - Chưa thuyêt trình hay nói trước đám đông ba - Thuyết trinh không có sự mạch lạc, du đã trải Giao tiếp Thuyết trình - Biểu hiện hết tất cả biểu hiện ở cấp độ 2 Xây dựng thiện cảm & Nắm bắt Giao tiếp tâm lý Có nhiều hơn 4 biểu hiệu ở cấp độ 2
 8. Có MỘT trong các biểu hiện sau - Từ chối không thực hiện trách nhiệm đào tạo - Thường xuyên không thực hiện được các họ - Thường xuyên vắng mặt trong các họat động - Vướng đa số những biểu hiện ở cấp độ 2 Có - Từ chối không thực hiện trách nhiệm đào tạo - Thường xuyên không thực hiện được các họ - Thường xuyên vắng mặt trong các họat động - Vướng đa số những biểu hiện ở cấp độ 2 Có - Từ chối không thực hiện trách nhiệm đào tạo - Thường xuyên không thực hiện được các họ - Thường xuyên vắng mặt trong các họat động Học tập & phát triển Đào tạo - Vướng đa số những biểu hiện ở cấp độ 2 Thường xuyên có quá nửa tổng các biểu hiện - Gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng với công việc - Gặp khó khăn khi thay đổi bản thân, dù đã cố - không biết được mình đang yếu gì, lúc nào cũ - mất kiểm soát cảm xúc, để rơi vào tình trạng - Gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng với công việc - Gặp khó khăn khi thay đổi bản thân, dù đã cố - không biết được mình đang yếu gì, lúc nào cũ - mất kiểm soát cảm xúc, để rơi vào tình trạng - Gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng với công việc - Gặp khó khăn khi thay đổi bản thân, dù đã cố Khả năng tự nhận thức & quản - không biết được mình đang yếu gì, lúc nào cũ Học tập & phát triển lý bản thân - mất kiểm soát cảm xúc, để rơi vào tình trạng
 9. Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Gặp vấn đề nghiêm trong với công việc trong - Vướng đa số các điểm ở cấp độ 2Có MỘT tr - Gặp vấn đề nghiêm trong với công việc trong - Vướng đa số các điểm ở cấp độ 2Có MỘT tr - Gặp vấn đề nghiêm trong với công việc trong Học tập & phát triển Kỹ năng Tự học - Vướng đa số các điểm ở cấp độ 2 Có MỘT trong các biểu hiện sau: - không phân biệt được coaching và mentoring - không phân biệt được coaching và mentoring Lãnh đạo Cố vấn & huấn luyện (Coach) - không phân biệt được coaching và mentoring Có MỘT trong các biểu hiện sau: - tỏ ra không thỏai mái khi gặp người lạ Có MỘ - tỏ ra không thỏai mái khi gặp người lạ Có MỘ Lãnh đạo Kỹ năng “bán hàng” - tỏ ra không thỏai mái khi gặp người lạ
 10. Lãnh đạo Kỹ năng truyền cảm hứng hay làm "nhụt chí" người khác ( cố tình hay vô Có MỘT trong các biểu hiện sau: - 3 kỳ liên tiếp không hoàn thành mục tiêu - chỉ dám đưa ra các mục tiêu dễ dàng, có độ c - một mình thực hiện hết công việc của cả nhó - 3 kỳ liên tiếp không hoàn thành mục tiêu - chỉ dám đưa ra các mục tiêu dễ dàng, có độ c - một mình thực hiện hết công việc của cả nhó - 3 kỳ liên tiếp không hoàn thành mục tiêu Quản lý mục tiêu & công việc - chỉ dám đưa ra các mục tiêu dễ dàng, có độ c Quản lý công việc của nhóm - một mình thực hiện hết công việc của cả nhó Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Thường xuyên là người tạo ra không khí tiêu - Thường xuyên là người gây ảnh hưởng tiến đ - Chỉ quan tâm đến công việc của bản thân mìn - Thường xuyên là người tạo ra không khí tiêu - Thường xuyên là người gây ảnh hưởng tiến đ - Chỉ quan tâm đến công việc của bản thân mìn - Thường xuyên là người tạo ra không khí tiêu Phối hợp hiệu quả với đồng - Thường xuyên là người gây ảnh hưởng tiến đ Quản lý công việc nghiệp - Chỉ quan tâm đến công việc của bản thân mìn
 11. Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Luôn từ chối việc lên kế họach công việc - Quá cứng nhắc với các kế hoạch đã lên trướ - Thường xuyên bận rộn nhưng hiệu quả công - Công việc quá ít, chưa sử dụng hết năng lực - thường xuyên để vấn đề của mình lập lại và e - có quá nhiều biểu hiện ở mức 2Có MỘT tron - Luôn từ chối việc lên kế họach công việc - Quá cứng nhắc với các kế hoạch đã lên trướ - Thường xuyên bận rộn nhưng hiệu quả công - Công việc quá ít, chưa sử dụng hết năng lực - thường xuyên để vấn đề của mình lập lại và e - có quá nhiều biểu hiện ở mức 2Có MỘT tron - Luôn từ chối việc lên kế họach công việc - Quá cứng nhắc với các kế hoạch đã lên trướ - Thường xuyên bận rộn nhưng hiệu quả công - Công việc quá ít, chưa sử dụng hết năng lực Quản lý thời gian & công việc cá - thường xuyên để vấn đề của mình lập lại và e Quản lý công việc nhân - có quá nhiều biểu hiện ở mức 2 Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Thường xuyên để xảy ra tình trạng nhân viên - Thường xuyên Không nắm bắt được tâm lý n - Là tác nhân tạo ra tâm lý tiêu cực cho nhân v - Có thái độ không quan tâm đến tinh thần nhâ - Tỏ ra quá thân mật với nhân viên - tỏ ra ưu ái quá nhiều 1 nhân viên hơn những - để các xung đột trong nhóm hoặc bất mãn củ - Thường xuyên để xảy ra tình trạng nhân viên - Thường xuyên Không nắm bắt được tâm lý n - Là tác nhân tạo ra tâm lý tiêu cực cho nhân v - Có thái độ không quan tâm đến tinh thần nhâ - Tỏ ra quá thân mật với nhân viên - tỏ ra ưu ái quá nhiều 1 nhân viên hơn những - để các xung đột trong nhóm hoặc bất mãn củ - Thường xuyên để xảy ra tình trạng nhân viên - Thường xuyên Không nắm bắt được tâm lý n - Là tác nhân tạo ra tâm lý tiêu cực cho nhân v - Có thái độ không quan tâm đến tinh thần nhâ - Tỏ ra quá thân mật với nhân viên - tỏ ra ưu ái quá nhiều 1 nhân viên hơn những Quản lý nhóm Động viên tinh thần nhóm - để các xung đột trong nhóm hoặc bất mãn củ
 12. Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Thường xuyên một mình "gánh" cả nhóm - Thường không kiểm soát được mục tiêu, tiến - Thường thiếu hiệu quả trong việc phân công - Thường xuyên để xảy ra tình trạng các thành - Thường xuyên một mình "gánh" cả nhóm - Thường không kiểm soát được mục tiêu, tiến - Thường thiếu hiệu quả trong việc phân công - Thường xuyên để xảy ra tình trạng các thành - Thường xuyên một mình "gánh" cả nhóm - Thường không kiểm soát được mục tiêu, tiến Quản lý mục tiêu & công việc - Thường thiếu hiệu quả trong việc phân công Quản lý nhóm của nhóm - Thường xuyên để xảy ra tình trạng các thành Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Thường xuyên để xung đột trong nhóm phát - Thường xuyên không nhận ra các xung đột tr - lãng tránh các xung đột bằng cách nhận thiệt - Thường xuyên để xung đột trong nhóm phát - Thường xuyên không nhận ra các xung đột tr - lãng tránh các xung đột bằng cách nhận thiệt - Thường xuyên để xung đột trong nhóm phát - Thường xuyên không nhận ra các xung đột tr Quản lý nhóm Xử lý xung đột trong nhóm - lãng tránh các xung đột bằng cách nhận thiệt Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Để một vấn đề xảy ra nhiều hơn 3 lần - Thường xuyên phải xử lý những vấn đề ở lần - Tốn phần lớn thời gian xử lý các sự vụ, vấn đ - vướng nhiều hơn 2 biểu hiện ở cấp độ 2 Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Để một vấn đề xảy ra nhiều hơn 3 lần - Thường xuyên phải xử lý những vấn đề ở lần - Tốn phần lớn thời gian xử lý các sự vụ, vấn đ - vướng nhiều hơn 2 biểu hiện ở cấp độ 2 Sáng tạo & đột phá Giải quyết vấn đề Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Thường xuyên từ chối tham gia họat động gr - Thường xuyên là yếu tố trở ngại cho các thay - Thường xuyên không cởi mở với ý kiến phản - Không cam kết với bất kỳ mục tiêu nào mang - Thường xuyên từ chối tham gia họat động gr - Thường xuyên là yếu tố trở ngại cho các thay - Thường xuyên không cởi mở với ý kiến phản Sáng tạo & đột phá Kỹ năng Growth Hack - Không cam kết với bất kỳ mục tiêu nào mang
 13. Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Có hầu hết các biểu hiện ở cấp độ 2, một các - Thường xuyên có ( nhiều hơn 50%) các biểu Nhanh nhạy ứng phó sự thay - Có hầu hết các biểu hiện ở cấp độ 2, một các Sáng tạo & đột phá đổi - Thường xuyên có ( nhiều hơn 50%) các biểu Có MỘT trong các biểu hiện sau: - Có phần lớn biểu hiện ở cấp độ 2 - Thường xuyên không thể hiện sự cố gắng để - Thường xuyên Không dám đứng ra chịu trách - Có phần lớn biểu hiện ở cấp độ 2 - Thường xuyên không thể hiện sự cố gắng để Sống hạnh phúc & cân bằng Có nghị lực cao - Thường xuyên Không dám đứng ra chịu trách Có một trong các biểu hiện sau: - lần thứ 2 bị phát hiện là thiếu trung thực trong - thường xuyên không tuân thủ qui định về qui - thường xuyên vi phạm qui định lưu trữ thông - thường xuyên vi phạm qui định quan trọng kh - làm điều sai trái để thu lợi về mình Có một trong các biểu hiện sau: - lần thứ 2 bị phát hiện là thiếu trung thực trong - thường xuyên không tuân thủ qui định về qui - thường xuyên vi phạm qui định lưu trữ thông - thường xuyên vi phạm qui định quan trọng kh - làm điều sai trái để thu lợi về mình Thái độ Đạo đức & tuân thủ kỷ luật
 14. Có một trong các biểu hiện sau: - mắc nhiều hơn 2 lỗi ở cấp độ 2Có một trong Thái độ Thái độ làm chủ công việc - mắc nhiều hơn 2 lỗi ở cấp độ 2 Có một trong các biểu hiện sau: - Vi phạm nhiều hơn 2 biểu hiện ở cấp độ 2 - chỉ trích cá nhân khi có mâu thuẫn về công vi - Vi phạm nhiều hơn 2 biểu hiện ở cấp độ 2 Thái độ Thái độ vì tập thể (team) - chỉ trích cá nhân khi có mâu thuẫn về công vi Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - Tăng doanh số Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - Giảm chi phí Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - Tăng lượng Tiền mặt Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - Tăng năng suất lao động Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - Tăng giá trị mỗi đơn hàng Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - tăng tỉ lệ chốt đơn hàng ( conversion rate) Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - tăng giá trị vòng đời khách hàng Đánh giá công việc Công ty - Tài chính - ổn định nguồn thu nhập & dòng tiền Đánh giá công việc Công ty - Khách hàng - Nhiều khách hàng biết đến thương hiệu Đánh giá công việc Công ty - Khách hàng - Có thêm khách hàng mới Đánh giá công việc Công ty - Khách hàng - Khách hàng hài lòng, mua thêm nhiều lần hoặc giới thiệ Đánh giá công việc Công ty - Qui trình - xây dựng qui trình & hệ thống để đảm bảo chất lượng công Đánh giá công việc Công ty - Sản phẩm - Tăng chất lượng sản phẩm Đánh giá công việc Công ty - Sản phẩm - Đa dạng gói sản phẩm để thu hút thêm khách hàng Đánh giá công việc Công ty - Sản phẩm - tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh Đánh giá công việc Đánh giá công việc Công ty - Nhân sự - Tăng sự hài lòng và sự gắn kết của đội ngũ với công ty Đánh giá công việc Công ty - Nhân sự - Tăng năng lực đội ngũ Đánh giá công việc Công ty - Nhân sự - Tăng năng lực quản lý & quản trị Đánh giá công việc Công ty - Nhân sự - Đảm bảo nhân sự dự bị luôn sẵn sàng Đánh giá công việc Công ty - Tăng trưởng - xây dựng business model có thể scale up Đánh giá công việc Công ty - Tăng trưởng - tăng thị phần & chiếm lĩnh thị trường Đánh giá công việc Công ty - Tăng trưởng - phát triển mảng mới Đánh giá công việc Công ty - Tăng trưởng - có thêm nhiều kênh thu nhập
 15. Đánh giá công việc Admin - Khách hàng - Kết quả đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên Đánh giá công việc Admin - Khách hàng - Tỉ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ Đánh giá công việc Admin - Khách hàng - tỉ lệ nhân viên cho điểm hài lòng 9,10 Đánh giá công việc Admin - Qui trình - Thời gian trung bình để ra bảng lương (Cycle time to process Đánh giá công việc Admin - Qui trình - Tỉ lệ của những lần thanh tóan bằng hình thức thủ công trên Đánh giá công việc BGĐ - Tài chính - chi phí thưởng cho nhân viên ( ko bao gồm quản lý) Đánh giá công việc BGĐ - Tài chính - chi phí thưởng cho quản lý Đánh giá công việc Delivery - Khách hàng - Số lượng than phiền Đánh giá công việc Delivery - Khách hàng - Số lượng than phiền chưa xử lý dứt điểm sau 1 tuần Đánh giá công việc Delivery - Khách hàng - tuân thủ qui định về giao tiếp kh Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Độ dài trung bình của danh sách sự cố - Problem queue ra Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Thời gian chờ đợi xử lý sự cố - Mean Time to Repair (MTT Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Thời gian được tự động hoá Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Thời trung chung bình để xử lý sự cố - Mean Time to Repa Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ có mặt kịp thời trên tổng số lần yêu cầu - % of Service Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ đáp ứng trên tổng số cuộc gọi - % of Service Desk Av Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ hòan thành đúng hẹn - % of new product/service deve Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ số lần hỗ trợ không hiệu quả (cần nhiều hơn 1 lần gọ Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ số lần xử lý thành công trong lần đầu tiên trên tổng số Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ sự cố lập lại trên tổng các sự cố - % of repeat inciden Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ sự cố phát sinh do thay đổi - % of outage due to chan Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ sự cố xử lý đúng hạn - % of incidents solved within de Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ thời gian dành cho khắc phục sự cố vs thời gian phòn Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ thời gian hệ thống down do sự cố - % of outage due t Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ thời gian hệ thống hoạt động bình thường - Availabilit Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Hiệu quả của việc bảo dưỡng hệ thống: Tỉ lệ thời gian dành Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - số than phiền xử lý được ngay trong lần đầu Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - thời gian breaktime Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - thời gian đáp ứng đơn hàng Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Thời gian trung bình để phản hồi các than phiền Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Thời gian trung bình xử lý yêu cầu Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - tỉ lệ hàng trả lại từ khách hàng Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - tỉ lệ hàng trả lại từ nội bộ Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ những lần phản hồi đúng hẹn trên tổng số lần phản hồ Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - Tỉ lệ số lần giải quyết đáp ứng SLA - % of availability SLAs Đánh giá công việc Delivery - Qui trình - tỉ lệ tai nạn lao động Đánh giá công việc Delivery - Tài chính - Tỉ lệ Chi phí của hoạt động chủ động bảo dưỡng trên tổng Đánh giá công việc Delivery - Tài chính - Tỉ lệ chi phí tiết kiệm được nhờ ứng dụng IT - % of operati Đánh giá công việc Delivery - Tài chính - Tỉ lệ thời gian di chuyển trên tổng thời gian thực hiện công Đánh giá công việc Delivery - Tài chính - Tỉ lệ thời gian thực hiện công việc chính trên tổng thời gian Đánh giá công việc Delivery - Tài chính - tỷ lệ nhân viên toàn thời gian / bán thời gian được lên kế h Đánh giá công việc Nhân sự - tỉ lệ điểm số kết quả đánh giá năng lực giữa nhân sự dự bị & chính th Đánh giá công việc Nhân sự - tỉ lệ hoàn thành công việc đào tạo đội ngũ dự bị Đánh giá công việc Sales - Khách hàng - qui mô trung bình của 1 khách hàng Đánh giá công việc Sales - Khách hàng - Số lượng khách tiếp xúc được Đánh giá công việc Sales - Qui trình - tuân thủ lưu trữ thông tin khách hàng Đánh giá công việc Sales - Tài chính - giá trị đơn hàng trung bình Đánh giá công việc Sales - Tài chính - giá trị vòng đời khách hàng Đánh giá công việc Sales - Tài chính - lợi nhuận trung bình / khách hàng Đánh giá công việc Sales - Tài chính - Tỉ lệ convert trong bán hàng - marketing
 16. Đánh giá công việc Sales - Tài chính - tổng giá trị mua hàng mỗi năm của 1 khách hàng Đánh giá công việc Số khách hàng mua sản phẩm mới Đánh giá công việc Số ngày có dòng tiền dương Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Khách hàng - số lần mua hàng trung bình / khách hàng Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Khách hàng - Tỉ lệ khách hàng giới thiệu khách hàng mới Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Khách hàng - Tỉ lệ khách hàng mua thêm Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Khách hàng - Tỉ lệ khách hàng rời bỏ Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Tài chính - chi phí lương nhân viên ( không bao gồm thưởng ) Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Tài chính - doanh số Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Tài chính - lãng phí tồn kho Đánh giá công việc Tất cả bộ phận - Tài chính - tỉ lệ chi phí phát sinh ngoài dự kiến Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - Tỉ lệ phần trăm của các nội dung đào tạo được Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Khách hàng - Số lượng than phiền - Number of complaints Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Khách hàng - Tỉ lệ hài lòng của khách hàng bên ngoài Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Khách hàng - Tỉ lệ khách hàng hài lòng với sản phẩm mới Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Khách hàng - Tỉ lệ vấn đề còn tồn đọng quá 1 tuần Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - thời gian dành cho hoạt động cải tiến, đào tạo Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - tỉ lệ nhân viên nghỉ việc Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - tỉ lệ nhân viên tham gia các hoạt động ngoài côn Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - tỉ lệ nhân viên vắng mặt Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - Tỉ lệ tuân thủ kế hoạch đào tạo Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - tỉ lệ vi phạm kỷ luật Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - Kết quả kiểm tra nội bộ - tỉ lệ tuân thủ theo qui tr Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - Số cải tiến thực hiện được trong tháng Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - Tỉ lệ hòan thành các công việc chủ động phòng Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - Tỉ lệ hoàn thành công việc Xây dựng qui trình m Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - Tỉ lệ phần trăm của các qui trình hòan thiện - Yie Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - tỉ lệ tuân thủ qui định về qui trình chuyên môn Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - Tỉ lệ tuân thủ qui trình Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - Tỉ lệ tuân thủ theo kế hoạch công việc Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - tỉ lệ tuân thủ theo kế hoạch làm việc Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Qui trình - tỉ lệ vi phạm qui định về qui trình chuyên môn Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Doanh số mảng sản phẩm mới Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Doanh thu Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Doanh thu trên đầu người Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Dòng tiền Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Lợi nhuận Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Lợi nhuận trên đầu người Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Tỉ lệ chi phí phát sinh ngoài dự kiến Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Tỉ lệ hàng tồn kho quá hạn Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tài chính - Tỉ lệ nợ quá hạn Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Tăng trưởng - thị phần Đánh giá công việc Tất cả các bộ phận - Nhân sự - Sự gắn kết của nhân viên Cá nhân - Tài chính - Tăng doanh số Cá nhân - Tài chính - Giảm chi phí Cá nhân - Tài chính - số công việc thực hiện Cá nhân - Tài chính - Khối lượng công việc Cá nhân - Khách hàng - sự hài lòng của khách hàng Cá nhân - Khách hàng - Thái độ hỗ trợ đồng nghiệp Cá nhân - Qui trình - tỉ lệ vi phạm khi kiểm tra
 17. Cá nhân - Qui trình - tỉ lệ KH có đầy đủ thông tin Cá nhân - Qui trình - Chất lượng công việc Cá nhân - Nhân sự - thái độ chủ động trong công việc Cá nhân - Nhân sự - Thái độ tích cực với Hoạt động cải tiến, đào tạo Cá nhân - Nhân sự - Khả năng Xử lý vấn đề Cá nhân - Nhân sự - Thái độ tuân thủ văn hóa doanh nghiệp Thái độ Thái độ làm chủ công việc Thái độ Thái độ tuân thủ kỷ luật Thái độ Thái độ vì tập thể (team) Thái độ Thái độ tích cực đ/v cải tiến & sáng tạo Thái độ Có nghị lực cao Thái độ Thái độ tích cực & hỗ trợ với đồng nghiệp

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ