Xem mẫu

  1. Mẫu kế hoạch tiếp thị (Số 3) Như các bạn biết, không có một công thức chung để thể xây dựng được một kế hoạch tiếp thị tốt; các kế hoạch tiếp thị có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu của từng công việc kinh doanh cụ thể. Để biết được các doanh nghiệp viết kế hoạch tiếp thị của họ như thế nào hoặc thành phần nội dung của một kế hoạch tiếp thị bao gồm những gì, bạn hãy xem các ví dụ dưới đây.
  2. Mẫu các kế hoạch tiếp thị (và các thành phần của một kế hoạch tiếp thị) Cửa hàng nút y phục Mosaic (Cửa hàng) Dịch vụ thức ăn Sáng tạo Creative Cuisine (Dịch vụ) Biểu đồ phân tích cạnh tranh của Creative Cuisine Phân tích đối thủ cạnh tranh - Đối với Creative Cuisine Ưu Creative Boston Peking Super- Các yếu tố: tiên Cuisine Market Garden market (*) Bertucci's Xếp loại chung Cao ***** *** **** *** ** Dịch vụ khách hàng Cao ***** ** ** ** **
  3. Sự tiện lợi Cao ***** *** *** ***** *** Chất lượng bữa ăn Cao ***** *** **** *** ** Tuyển chọn bữa ăn Cao ***** *** *** *** ** Lựa chọn thức ăn bổ Cao ***** ** *** *** ** dưỡng Lựa chọn loại ít chất Vừa ***** ** ** *** ** béo phải Vừa Lựa chọn ăn kiêng ***** ** *** *** ** phải Vừa Lựa chọn khác biệt ***** ** *** ** ** phải Vừa Giá cả/ giá trị thức ăn *** **** **** *** *** phải Mức độ tinh thông đối Vừa ***** *** **** *** ** với sản phẩm phải Vừa Vị trí ***** *** **** *** ***** phải Quảng cáo/ tiếp thị n/a ₫ ₫₫₫₫ ₫₫ ₫₫ ₫₫₫₫ Các điểm mạnh n/a Chất Giá trị, Sự Giá trị, Sự Giao Vị trí
  4. lượng, đồng nhất, đồng nhất, hàng thuận Dịch vụ, Thâm nhập Danh thuận lợi Sự tiện thị trường tiếng lợi lợi, Sự khác biệt Giá cả, Tập trung Bạn Ngay Chỉ có Thâm thịt & khoai không thể cả thức một vài nhập thị tây tối nào ăn ngon lựa trường, cũng ăn của chọn Khái pizza Ý Trung trong niệm mới quốc số các cũng món ăn gây chế Các điểm yếu n/a chán. biến sẵn. Chất lượng, mùi vị và chất dinh dưỡng
  5. không đồng nhất. (*) Ưu tiên: Độ quan trọng đối với khách hàng mục tiêu- những người có công việc chuyên môn, giầu có và bận rộn. Chú giải: * không hài lòng không ** hài lòng *** hài lòng **** coi như hài lòng ***** rất hài lòng
nguon tai.lieu . vn