Xem mẫu

  1. BM 01 - QT/TDNS BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN 1. Chức danh ứng tuyển 2. Ảnh 3 x 4 Thu nhập đề nghị mới nhất 1. Tỉnh, TP muốn làm việc 2. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Ngày sinh: / / Nơi sinh: Giới tính:  Nam/  Nữ Chiều cao: Cân nặng: Số CMND: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Quốc tịch: Mã số thuế cá nhân: Số sổ BHXH: Email: ĐT bàn: ĐTDĐ: Tình trạng hôn nhân:  Độc thân  Có gia đình  Ly hôn Hộ khẩu thường trú: Địa chỉ liên lạc: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TỪ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Thời gian Thời gian Hệ Loại hình Trường/Đơn vị đào tạo Chuyên ngành Xếp loại bắt đầu tốt nghiệp đào tạo đào tạo CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐÃ THAM DỰ Thời gian Thời gian Trường/Đơn vị đào tạo Chuyên ngành Xếp loại bắt đầu tốt nghiệp KỸ NĂNG Trình độ Anh ngữ: Ngoại ngữ khác: Khác:độ vi tính : Trình Kỹ năng: QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con) Stt Họ tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Nơi ở (Tỉnh, TP) QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất) 1. Tên cơ quan Cấp trên trực tiếp Chức danh Họ tên: (Ghi rõ đơn vị công tác) Thời gian công tác Từ……../........./..............đến ……/…..…/………… Chức danh: Thu nhập Số ĐT:  Hiện đang còn làm việc  Đã nghỉ việc từ ……../………….. Mô tả công việc ngắn gọn: Lý do nghỉ việc: Ngân hàng TMCP Bản Việt
  2. BM 01 - QT/TDNS 2. Tên cơ quan Cấp trên trực tiếp Chức danh Họ tên: (Ghi rõ đơn vị công tác) Thời gian công tác Từ……../........./..............đến ……/…..…/………… Chức danh: Thu nhập Số ĐT: Mô tả công việc ngắn gọn: Lý do nghỉ việc: 3. Tên cơ quan Cấp trên trực tiếp Chức danh Họ tên: (Ghi rõ đơn vị công tác) Thời gian công tác Từ……../........./..............đến ……/…..…/………… Chức danh: Thu nhập Số ĐT: Mô tả công việc ngắn gọn: Lý do nghỉ việc: THÔNG TIN THAM CHIẾU (thông tin của 02 người ngoài gia đình bạn nhưng biết rõ về bạn) Họ và tên Quan hệ Nơi làm việc Chức vụ Email Số ĐT 1. Thông tin tuyển dụng của chúng tôi đến với bạn qua những kênh nào?  Website Ngân hàng  Các website dịch vụ tuyển dụng  Báo, đài  Bạn bè, người thân  Nguồn khác: ........................................................................................ 2. Bạn có người thân hay bạn bè đang làm việc tại Viet Capital Bank không? Nếu có, vui lòng cho biết tên, chức vụ, phòng ban công tác: ......................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. 3. Bạn đã từng dự tuyển vào Viet Capital Bank chưa?  Không  Có. Vị trí: ............................................................... vào ngày: ........................................................ CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC/QĐ KỶ LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC Năm đạt Đơn vị GCN/Bằng khen/ Tên thành tích/Kỷ luật Mô tả thành tích/Kỷ luật thành tích/ khen thưởng/ Kỷ QĐ Kỷ luật Xử lý kỷ luật luật 1. 2. Tôi cam kết những thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm với những thông tin đã cung cấp. ………………., ngày .........../.........../................... ỨNG VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) Ngân hàng TMCP Bản Việt