Xem mẫu

  1. Mã số: BM-NS-15 Ngày ban hành: 01.10.08 Lần ban hành: 01 Ảnh 3x4 THÔNG TIN ỨNG VIÊN Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian để hoàn thành bản thông tin ứng viên. Bản thông tin này là một phần quan trọng trong quá trình tuyển chọn của chúng tôi và sẽ được sử dụng để đánh giá về việc ứng tuyển của anh/chị vào Ngân hàng Đông Á. Các thông tin anh/chị cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu giữ và bảo mật. Anh/chị vui lòng hòan thành bản thông tin ứng viên bằng mực xanh hoặc đen và viết chữ in hoa. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN Vị trí ứng tuyển ________________________________________________________________ Nơi làm việc mong muốn ________________________________________________________________ Thu nhập mong muốn ________________________________________________________________ THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên ________________________________________________________________ Giới tính □ Nam □ Nữ Ngày tháng năm sinh _______________________ Nơi sinh ______________________________ Dân tộc _______________________ Tôn giáo _____________________________ Số CMND ________________Ngày cấp__________________Nơi cấp ______________ Địa chỉ thường trú ________________________________________________________________ Địa chỉ tạm trú ________________________________________________________________ Điện thoại liên lạc □ Di động: ___________________ □ Nhà: _________________________ Email ________________________________________________________________ Tình trạng hôn nhân □ Độc thân □ Ly dị □ Có gia đình □ Góa Tình trạng sức khỏe Chiều cao ______________ Cân nặng ______________________________ TRÌNH ĐỘ – CHUYÊN MÔN Trình độ cao nhất □ PTTH □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học Chuyên ngành ________________________________________________________________ Trường đào tạo ________________________________________________________________ 1
  2. Năm tốt nghiệp ________________________________________________________________ Hạng tốt nghiệp ________________________________________________________________ Các bằng cấp, chứng chỉ 1. ______________________ 2. _____________________________ 3. ______________________ 4. _____________________________ 5. ______________________ 6. _____________________________ Ngoại ngữ Tiếng Anh □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Tiếng Pháp □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Tiếng Hoa □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Khác ………. □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Kỹ năng vi tính Word □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Excel □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Access □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Powerpoint □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Internet □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu Khác □ Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Tên đơn vị _________________________________________________________________ Địa chỉ liên hệ ___________________________________________________________ Quản lý trực tiếp ___________________________________________________________ Số điện thoại ________________________ Email__________________________ Thời gian làm việc ____________________________ đến _______________________________ Chức danh công việc ________________________ Mức lương _____________________ Các nhiệm vụ chính ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Lý do nghỉ việc ________________________________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tên đơn vị _________________________________________________________________ Địa chỉ liên hệ ___________________________________________________________ Quản lý trực tiếp ___________________________________________________________ Số điện thoại ________________________ Email__________________________ Thời gian làm việc ____________________________ đến _______________________________ Chức danh công việc ________________________ Mức lương _____________________ Các nhiệm vụ chính ________________________________________________________________ 2
  3. ________________________________________________________________ Lý do nghỉ việc ________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tên đơn vị _________________________________________________________________ Địa chỉ liên hệ ___________________________________________________________ Quản lý trực tiếp ___________________________________________________________ Số điện thoại ________________________ Email__________________________ Thời gian làm việc ____________________________ đến _______________________________ Chức danh công việc ________________________ Mức lương _____________________ Các nhiệm vụ chính ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Lý do nghỉ việc ________________________________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngân hàng có thể liên hệ với đơn vị mà anh/chị đã từng làm việc không? □ Có □ Không MỐI QUAN HỆ Bạn có người quen (họ hàng,bạn bè…) hiện đang công tác tại Ngân Hàng Đông Á hoặc các Ngân Hàng khác không? Mối quan hệ Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác THOÂNG TIN TOÅNG QUAN Mục tiêu phát triển sự nghiệp (mô tả ngắn gọn vị trí, chức vụ mong muốn đạt được) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Anh/ chị có thể làm việc ngoài giờ không? □ Có □ Đôi khi □ Không Anh/ chị có thể làm việc ở tỉnh, thành phố khác? □ Có □ Đôi khi □ Không Thời gian có thể nhận việc nếu được tuyển dụng □ Ngay lập tức □ sau 07 ngày □ Sau 15 ngày Anh / chị đã từng làm việc tại Ngân hàng chưa? □ Có , tại bộ phận ___________ vào thời gian_______ □ Chưa 3
  4. Anh/ chị thích làm việc tập thể hay độc lập? Tại sao? ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Những hoạt động ưa thích lúc nhàn rỗi? ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Môn thể thao anh / chị ưa thích nhất ____________________________________________________ Mức độ luyện tập □ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Khi thuận tiện Liệt kê những điểm mạnh mà cấp trên, đồng nghiệp hay bạn bè thường nêu ra khi nói về anh/chị ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Anh / chị tự đánh giá về mình như thế nào? ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Anh/ chị biết được thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua □ Quảng cáo □ Người thân tại ngân hàng _______________________________________________ □ Bạn bè □ Trung tâm giới thiệu việc làm □ Khác NGƯỜI THAM KHẢO Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin của hai (02) tham khảo. Người tham khảo không phải là người thân của anh/chị nhưng biết rõ về quá trình làm việc và học tập của anh/chị Họ tên người tham khảo ___________________________________________________________ Mối quan hệ ___________________________________________________________ Số điện thoại liên lạc ___________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Họ tên người tham khảo ___________________________________________________________ Mối quan hệ ___________________________________________________________ Số điện thoại liên lạc ___________________________________________________________ 4
  5. Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp ở trên là hoàn toàn chính xác và đồng ý cho Phòng Nhân Sự Đào Tạo Ngân hàng Đông Á xác minh các chi tiết cá nhân của tôi trong quá trình làm việc tại các công ty trước nay. Tôi hiểu rằng đây là cơ sở buộc tôi thôi việc nếu có những lời khai gian dối. …………………………………….., ngày tháng năm Ứng viên ký tên 5