Mẫu Di chúc thừa kế

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu Di chúc thừa kế là tài liệu tham khảo cho những ai có nhu cầu, mong muốn chuyển nhượng thừa kế tài sản liên quan đến quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.42 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DI CHÚC Hôm nay, ngày ... tháng ..... năm ......., (Bằng chữ:................................................ ................................................................................................................................ ) Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường......................................................................................... Tôi tên là :.......................................................................................................... Sinh ngày  :.......................................................................................................... CMND số : ........................ do ........................... cấp ngày................................. Quốc tịch: :.......................................................................................................... Hộ khẩu thường trú tại:................................................................................................... Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ  một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau: 1. Tài sản của tôi gồm:  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng   của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................... Số phát hành   .....................   số   vào  sổ   cấp   giấy   chứng   nhận   quyền  sử   dụng   đất:   ........................  do ............................... cấp ngày ...................... Thông tin cụ thể như sau: * Quyền sử dung đất: ­ Diện tích đất: ....... m2 (Bằng chữ: ........................ mét vuông) ­ Địa chỉ thửa đất: .................................................... ­ Thửa đất:     ...........          ­ Tờ bản đồ:   ............. ­ Mục đích sử dụng:  ..................... ­ Thời hạn sử dụng: ............................. ­ Nguồn gốc sử dụng: ...................................................... * Tài sản gắn liền với đất: ­ Loại nhà: ……………...……;            ­ Diện tích sàn: ……… m2 ­ Kết cấu nhà : .....................;          ­ Số tầng : ............. 1
  2. ­ Thời hạn xây dựng: ............;          ­ Năm hoàn thành xây dựng : ............ 2. Chỉ định thừa kế: Sau khi tôi chết, tôi lập di chúc này nhằm mục đích để  lại tài sản nêu trên  của tôi cho: (2) Ông :.......................................................................................................... Sinh ngày  :.......................................................................................................... CMND số : ........................ do ........................... cấp ngày................................. Quốc tịch: :.......................................................................................................... Hộ khẩu thường trú tại:................................................................................................... Ngoài ông .................., tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ  ai khác. Sau khi tôi qua đời, ông ...........................  được toàn quyền làm các thủ  tục theo   quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này. 3. Nghĩa vụ: Người được thừa kế  di sản trong di chúc này phải có nghĩa vụ  thực hiện việc  nộp thuế nhà đất cũng như các khoản nghĩa vụ khác của Nhà nước và tại địa phương  theo quy định. ­ Không ai có quyền tranh chấp, khiếu nại đối với đòi hỏi quyền lợi liên quan   đối với di sản trong di chúc này của tôi. ­ Nếu sau này xảy ra tranh chấp, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền  căn cứ nội dung di chúc này để giải quyết. ­ Di chúc này được tự tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập   thành  .... (...) bản, mỗi bản gồm ... (...) trang.... (...) tờ.   NHÂN CHỨNG NGƯỜI LẬP DI CHÚC (Ký ghi rõ họ tên và điểm   chỉ) 2

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ