Xem mẫu

  1. PHẦN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ VÀ NHẬN LƯƠNG HƯU Kính gửi: Trung Tâm Thẻ – Ngân hàng Đông Á Sau khi đã xem xét, đồng ý các điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ, đề nghị Trung Tâm Thẻ - Ngân Hàng Đông Á cấp cho tôi Thẻ Đa năng Đông Á với các thông tin sau: 1. Họ và tên chủ Thẻ (chữ in): ................................................................................. Nam Nữ 2. Ngày sinh: .............../................./......................... 3. CMND số :............................................... Ngày cấp:......../............/............... Tại: ................................... 4. Địa chỉ liên lạc:........................................................................................................................................... 5. Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................... 6. Điện thoại: ................................................... ĐTDĐ: ............................................................................... 7. Email:.......................................................................................................................................................... 8. Tên cơ quan (nếu có): ................................................................................................................................ Địa chỉ cơ quan: ........................................................................................................................................ Điện thoại cơ quan:.................................................................................................... 9. Nhận thẻ tại chi nhánh/PGD Đông Á:....................................................................... 10. Số sổ BHXH:........................................................... Diện hưởng:................................................. Chữ ký chủ thẻ Ảnh 3x4 hoặc Ảnh 4x6 Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: 1900 54 54 64 Đính kèm bản sao CMND Lưu ý: Hàng năm định kỳ hai lần từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng 05 và tháng 11, chủ thẻ nhận lương hưu qua thẻ Đa năng mang giấy tờ tùy thân đến ban đại diện phường xã để xác nhận lại chữ ký. Sau thời gian trên, nếu chủ thẻ nhận lương hưu không đến ký xác nhận thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ đưa ra khỏi danh sách chi trả. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG Số tài khoản thẻ: 0 1 0 2 Số thẻ 1 7 9 2 Điểm tiếp nhận hồ sơ: Ngày nhận hồ Nhân viên giao dịch: sơ: ......./......../........ Loại thẻ: Loại sản phẩm: Nhóm khách hàng: Mã thành viên: Nhân viên giao dịch: Duyệt của điểm tiếp nhận: Duyệt của Trung Tâm Thẻ: Ngày duyệt:
  2. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG Số tài khoản thẻ: 0 1 0 2 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN THẺ ATM Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ: 1. Tôi tên:.............................................................................................................. 2. Số sổ BHXH..............................................Diện hưởng:................................. 3. Sinh ngày........ tháng ........năm…………………; Nam: …..............…. Nữ:... 4. Số CMND:………...........…….; ngày cấp: …... /..… /. ; nơi cấp:…………………… 5. Số thẻ/tài khoản:.............................................................................................. 6. Tại Ngân hàng: Nông nghiệp .......................................................................... 7. Mã số khách hàng............................................................................................. 8. Địa chỉ nơi đăng ký lương hưu :...................................................................... ............................................................................................................................ 9. Điện thoại liên lạc:..................................Điện thoại di động:...................... 10. Email:..................................................................................................... ......... Đề nghị Bảo Hiểm Xã Hội ...................................chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Ngân hàng .............................................................................với những thông tin đã được cung cấp như trên. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề nghị này. Ngày ………. Tháng ……… năm 200……… Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH/ chủ thẻ (ký tên, ghi rỏ họ tên) Hình 4 X 6
  3. Ghi chú: 1. Kèm theo: bản photo CMND (không cần công chứng) và 01 tấm ảnh 4 x 6. 2. Cán bộ hưu trí (chủ thẻ) mang theo CMND để nhận thẻ tại cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội quận huyện. 3. Bảo quản thẻ ATM và mật mã (PIN). 4. Hàng năm, trước ngày 20 của tháng 5 và tháng 11, người đang nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM mang giấy chứng nhận hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân và thẻ ATM đến Ban đại diện chi trả phường - xã để ký xác nhận lại chữ ký hoặc đến BHXH quận - huyện nơi đang cư trú đề nghị xác nhận chữ ký theo mẫu số 21-CBH gửi cho BHXH quận - huyện nơi đang quản lý danh sách (trường hợp di chuyển đến địa phương khác). Sau thời gian trên, nếu không đến ký xác nhận hoặc nộp giấy xác nhận thì cơ quan BHXH sẽ cắt ra khỏi danh sách chi trả. Để được hưởng lại, đối tượng phải làm đơn có xác nhận của UBND phường - xã gửi cho BHXH quận – huyện để được giải quyết. II . MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA: Tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Có thể rút tiền ở bất cứ thời gian nào và nhận tiền ở bất cứ nơi nào có máy rút tiền tự động trên toàn quốc, thậm chí có thể rút tiền ở cả nước ngoài. Trường hợp không trực tiếp đến rút tiền thì nhờ người thân đi rút tiền hộ mà không cần phải làm giấy uỷ quyền, chỉ cần đưa thẻ và cung cấp mật mã (PIN) là người thân có thể đi nhận thay. Tiền lương hưu, trợ cấp BHXH được nhận một hoặc nhiều lần trong tháng mà không cần phải ký nhận trên danh sách chi trả. Có thể nhận lương, trợ cấp BHXH trước ngày quy định của Ngành Bảo hiểm xã hội khi cần thiết. Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ cho vay không cần thế chấp (thấu chi) tối đa 01 (một) tháng lương không vượt quá 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) Nếu chưa có nhu cầu nhận ngay thì số tiền còn lại trong tài khoản được tính lãi với mức lãi suất không kỳ hạn (theo từng thời kỳ) trên số dư tài khoản thẻ và nhiều dịch vụ ưu đãi khác của Ngân hàng. (xem các tờ rơi , Brochure giới thiệu của Ngân hàng) Có thể sử dụng thẻ ATM để thanh toán khi mua hàng hoá tại các siêu thị và các dịch vụ công cộng nơi áp dụng phương thức thanh toán bằng thẻ ATM như tiền điện, nước, điện thoại, Internet, mua hàng trên mạng......và chuyển tiền. Không phải lo bảo quản, cất giữ tiền mặt. Ngoài khoản tền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH còn gửi các khoản tiền khác vào trong tài khoản thẻ của mình thông qua các máy giao dịch tự động ATM và tại bất kỳ Ngân hàng nào tại Việt Nam. Tiền trong tài khoản thẻ có thể chuyển sang sổ tiết kiệm để hưởng lãi suất cao hơn. Có thể đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích khác tại Ngân hàng như: tự động gửi tin nhắn khi có sự thay đổi số dư từ tài khoản thẻ, xem lịch sử giao dịch qua mạng Internet hoặc gọi điện thoại đến các đương dây nóng do Ngân hàng cung cấp III . PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN: 1. Ngân hàng cấp miễn phí thẻ ATM, giới thiệu hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH mới và cách sử dụng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thành thạo trong thời gian đầu.
  4. 2. Ngân hàng khảo sát lắp đặt máy rút tiền ATM tại những địa điểm thuận tiện trong địa bàn UBND phường/xã chi trả hoặc vùng lân cận để tạo sự thuận lợi cho đối tượng rút tiền và hướng dẫn thao tác tại máy rút tiền ATM trong thời gian 03 tháng. 3. Bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ Đa năng của Ngân hàng cho từng người. 4. Hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 Cán bộ hưu trí sẽ nhận tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại rất nhiều điểm có đặt máy giao dịch tự động ATM của Ngân hàng trên phạm vị toàn quốc.
nguon tai.lieu . vn