Xem mẫu

"Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế" là một văn bản tường trình lại nội dung giải trình với cơ quan thuế. Để làm tốt văn bản này mời các bạn cùng tham khảo mẫu công văn sau:


Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ..................................................
- Tên doanh nghiệp: ............................................................
- Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:………………….., fax: ………………………
- Mã số thuế: ……………………………………………….
- Ngành nghề kinh doanh:………………………………….
Nội dung giải trình
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Hướng dẫn gợi ý giúp bạn điền thông tin nội dung bản tường trình với nội dung trên:

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
- Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A – Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Rảnh, xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0936.129.229
- Mã số thuế: 0105927909
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn luật….
Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 10/2014. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.
Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế HOÀI ĐỨC để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 10/2014 đã điều chỉnh lại cho đúng.
Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là một đoạn trích trong "Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế" để nắm rõ chi tiết nội dung. Mời các bạn cùng dowload  miễn phí mẫu văn bản trên trang TaiLieu.VN.