Mẫu Chương trình Đại hội liên Đội

 • 17/10/2019 02:47:09
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp trình tự các bước tiến hành chương trình Đại hội liên Đội. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.52 M, số trang : 21

Xem mẫu

Chi tiết

 1. Mẫu 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG ............................. NHIỆM KỲ 2018 ­  2019 I. NGHI THỨC: Xin kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên, chỉnh  đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm (Hướng về Quốc kỳ chân dung Hồ chủ tịch ­ Cờ đội) chào cờ ­ chào. Quốc ca,  Đội ca. “Vì tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại_Sẵn sàng”. ­ Mời quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn Đội viên an toạ. Kính thưa: Quý đại biểu cùng tất cả các bạn Đội viên thân mến. Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chấp hành sự chỉ đạo của Hội Đồng đội  các cấp. Được sự cho phép của Ban giám hiệu trường ........................... Hôm nay Liên đội  trường ............................, tổ chức Đại hội để tổng kết các mặt công tác sau một năm hoạt  động và xây dựng chương trình hoạt động trong năm học mới, đồng thời bầu Ban chỉ huy  khoá mới năm học 2018 – 2019. Đó là lí do của buổi làm việc hôm nay. Kính thưa đại hội: Tổng số Đội viên Liên đội trường ........................... là .............. bạn, số bạn được triệu  tập tham dự đại hội là ......... bạn. Hiện có mặt ...................... bạn, đạt 100%. Như vậy  theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành. Kính thưa: Quý đại biểu cùng tất cả các bạn Đội viên thân mến. Về dự đại hội hôm nay em xin trân trọng giới thiệu: 1/ Đ/c ........................................ chủ tịch hội đồng đội xã 2/ Cô 3/ Thầy ................................ Tổng phụ trách Đội – Bí thư chi đoàn trường..................... 4/ Cùng quý thầy cô trong ban phụ trách thiếu nhi, giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn  thể Đội viên của Liên đội được triệu tập tham dự đại hội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung.
 2. Kính mời đại biểu chỉnh đốn trang phục để các bạn quàng khăn. (Nghỉ, nghiêm, chào,  quàng khăn). Kính thưa: Quý đại biểu cùng tất cả các bạn Đội viên thân mến. Qua đại hội trù bị chúng ta đã bầu được đoàn chủ tịch ....... bạn + .................................................. lớp ............ liên đội phó năm học 2018 ­ 2019 + .................................................. lớp .......... + .................................................. lớp .......... và thư ký 2 bạn + .................................................. lớp .......... + .................................................. lớp .......... Đại hội có đồng với danh sách tôi vừa nêu không, Nếu đồng ý xin biểu quyết giơ tay  100% đại hội đồng ý Kính mời đoàn chủ tịch và thư ký lên bàn làm việc. II. NỘI DUNG: 1/ Kính thưa: Quý đại biểu cùng tất cả các bạn Đội viên thân mến. Tiếp theo chương trình Tôi xin Thông qua chương trình Đại hội Liên đội. 2/ Tiếp theo chương trình Mời bạn ........................................ Thông qua báo cáo hoạt động  Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018. 3/ Tiếp theo chương trình Mời bạn ....................................... Thông qua dự thảo chương  trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019. 4/ Tiếp theo chương trình mời các bạn thảo luận về báo cáo hoạt động Đội và phong trào  thiếu nhi năm học 2017 – 2018. Và dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu  nhi năm học 2018 – 2019. ­ Các bạn có đồng ý với bản báo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017  – 2018 và dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019  không. Nếu đồng ý thì xin biểu quyết bằng cách giơ tay. Mời các bạn bỏ tay xuống có ai có ý kiến khác không, nếu không thì 100% đồng ý. 5/ Tiếp theo chương trình Mời Ban chỉ huy cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.
 3. ­ Mời thầy TPT Đội lên trao quà cho BCH cũ. 6/ Tiếp theo chương trình chúng ta tiếp hành bầu BCH lên đọi mới. Qua đại hội trù bị chúng ta đã thông qua tiêu chuẩn và số lượng cơ cấu bầu ban chỉ huy  Liên đội ......... đội viên nếu tất cả các bạn đồng ý thì xin ý kiến biểu quyết bằng cách  giơ tay. Mời các bạn bỏ tay xuống, có ai có ý kiến khác không, nếu không có ý kiến thì  100% đồng ý. 7/ Xin ý kiến đại hội, đại hội giới thiệu ...... bạn trong ban chỉ huy liên đội giới thiệu hay  Đoàn chủ tịch giới thiệu. (Cử một bạn đứng lên nói: mời cho đoàn chủ tịch giới thiệu) Kính thưa: Quý đại biểu cùng tất cả các bạn Đội viên thân mến. Xin thay mặt đoàn chủ tịch Giới thiệu danh sách đề cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2018 –  2019. 1. .................................................. lớp .......... 2. .................................................. lớp .......... 3. .................................................. lớp .......... 4. .................................................. lớp .......... 5. .................................................. lớp .......... Xin mời đoàn thư ký phát danh sách các bạn được đề cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2018 –  2019. Đại hội có ý kiến gì về sách các bạn được đề cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2018 – 2019  không. 8/ Xin ý kiến của đại hội nếu thống nhất với các bạn trong danh sách vừa thông qua thì  xin biểu quyết bằng cách giơ tay, có ai có ý kiến khác không, nếu không có ý kiến thì  100% đồng ý. 9/ Mời Ban chỉ huy Liên đội mới họp phiên họp riêng . 10/ Tiếp theo chương trình tôi xin thông qua biên bản phiên họp. 11/ Mời Ban chỉ huy mới ra mắt, nhận cấp hiệu hứa quyết tâm. 12/ Xin Mời Thầy ................................ Tổng phụ trách Đội lên đeo cấp hiệu cho BCH  mới. III/ PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:
 4. ­ Tiếp theo chương trình Xin mời phát biểu của ................ hội đồng đội  xã .......................... ­ Vừa rồi chúng ta nghe những lời gửi gấm của hội đồng đội xã ........................... Xin thay  mặt BCH mới cảm ơn anh. ­ Tiếp theo chương trình Xin mời phát biểu của ................................ Ban giám hiệu  trường. ­ Vừa rồi chúng ta nghe những lời phát biểu của BGH trường. Xin thay mặt BCH mới  cảm ơn cô. ­ Tiếp theo chương trình mời Thư ký thông qua biên bản đại hội. ­ Kết thúc chuong trình. Xin mời liên đội trưởng .......................................... lên phát biểu  bế mạc đại hội. IV/ CHÀO CỜ BẾ MẠC: ­ Chào cờ bế mạc nghỉ ­ nghiêm (Hướng về Quốc kỳ, chân dung hồ Chủ tịch, Cờ Đội) –  chào cờ, chào – Thôi. ­ Đại hội xin kết thúc.
 5. Mẫu 2: ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH   LIÊN ĐỘI………………….                         * KỊCH BẢN CHUẨN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018 ­ 2019 ­­­­­­­­­­ A­PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC: 1/ Ổn định tổ chức:  Trước khi tổ  chức, cần kiểm tra lại âm thanh, máy chiếu, máy  ảnh, đội hình văn   nghệ, nhắc Đội viên giữ trật tự, mời đại biểu ở bên ngoài vào trong hội trường). ­ Em xin trân trọng kính mời các cô bác đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các anh chị  phụ trách và các bạn vào Hội trường ổn định để Đại hội Liên đội được bắt đầu. Mời đội nghi lễ vào vị trí!  (Đại biểu, thầy cô đi vào, các bạn ổn định xong ) ­ Nhiệt liệt chào mừng các cô bác đại biểu, các thầy cô giáo về  dự  Đại hội Liên  đội năm học 2018 – 2019.  (Học sinh đứng lên vỗ tay, trống chào mừng 3 hồi ) 2/Văn nghệ chào mừng: Kịch bản riêng ­Trước bắt đầu vào chương trình chính thức của Đại hội, xin trân trọng kính mời   Đại hội lắng nghe chương trình văn nghệ chào mừng do các bạn trong đội Ca khúc  măng   non của Liên đội thể hiện. Mở đầu chương trình là tốp ca nữ chuyên nghiệp xinh xắn, dễ thương với ca khúc  ..................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................     Đó là lời bài hát……………………………………..” do các ca sĩ, diễn viên múa đến từ  đội ca khúc măng non của Liên đội…………………..biểu diễn. Xin mời các bạn. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Liên đội đến đây kết thúc. Một lần nữa xin  Đại hội dành cho các bạn một tràng pháo tay thật lớn. 3/Nghi lễ chào cờ: Mời đội nghi lễ vào vị trí! Em xin trân trọng kính mời các cô bác đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bạn đội  viên đứng lên làm lễ chào cờ!                   Nghiêm! Chào cờ...Chào ! (Trống chào cờ 3 lần ) ­ Quốc ca 
 6. ­ Đội ca     ­ Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ­ Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại                                                             ­ Sẵn sàng!                 Thôi ! Xin trân trọng kính mời các cô bác đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị   an   tọa.          Các bạn đội viên ngồi xuống. 4/Tuyên bố lý do­Giới thiệu đại biểu:  Kính thưa các cô bác đại biểu!  Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa toàn thể các bạn !          Thực hiện chủ đề năm học:                                                 Thiếu nhi Việt Nam Phát huy truyền thống Hiếu học, chăm ngoan                                               Tiến bước lên Đoàn                                                Để đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2017 ­ 2018 đồng thời đề ra chương  trình công tác cho năm học 2018 ­ 2019, hôm nay Liên đội……………….. long trọng tổ  chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2018 – 2019. Xin Đại biểu cho một tràng vỗ tay thật lớn   để chúc mừng Đại hội. * Đến dự Đại hội hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:      Chị........................................................................................................................              Anh…………….. ­ Bí thư Đoàn xã Tam Hưng. * Chúng cháu xin trân trọng giới thiệu và chào mừng bác…………….. thay mặt Hội   Cha mẹ học sinh cùng về dự. * Về phía nhà trường em xin trân trọng giới thiệu:        Cô ……………………..……­ Bí thư chi bộ ­ Hiệu trưởng nhà trường        Thầy……………………….. ­ phó hiệu trưởng         Cô…………………………. ­Phó hiệu trưởng     Đề nghị Đại hội nhiệt liệt đón chào.
 7. * Chúng em xin nhiệt liệt đón chào các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm là  phụ trách chi   và     đặc   biệt   là……  bạn   Đội   viên   –   những   bông   hoa   đẹp   nhất   trong   vườn   hoa……………..đại diện cho……bạn đội viên trong toàn Liên đội.  5/Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký đoàn: Kính thưa đại hội !     * Trong Đại hội trù bị đã bầu Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội gồm 3 bạn:            1.Bạn: ………………………………..  2.Bạn: ………………………………..        3.Bạn: ……………………………….. Xin Đại hội biểu quyết, ai nhất trí thành phần Chủ tịch đoàn xin giơ tay  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Như vậy Đại biểu đã nhất trí.  Xin mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thay mặt Chủ tịch đoàn xin giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 2 bạn:          1.Bạn………………………………..     2.Bạn:………………………………..              ­ Nếu Đại hội nhất trí xin cho một tràng vỗ tay.              ­ Mời 2 bạn thư kí Đại hội lên làm việc. Đại hội trân trọng kính mời cô Trần Thị Hoài ­ Giáo viên Tổng phụ trách Đội tham  gia Đoàn chủ tịch để giúp chúng em điều khiển Đại hội. B/PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:         1.Tiếp theo chương trình xin mời bạn…………… – thay mặt Đoàn chủ tịch lên khai mạc  Đại hội.                  Kính thưa các cô bác Đại biểu!               Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!    Thưa toàn thể các bạn!  Thay   mặt   cho   Đoàn   chủ   tịch   em   xin  tuyên   bố   khai   mạc   Đại   hội   Liên   đội   ……………….. năm học 2018 ­ 2019.
 8. 2. Thông qua phương hướng công tác Đội và hoạt động Ngoài giờ lên lớp năm học 201 8 ­  2019: 3. Tham luận của các Chi đội:  (Giới thiệu mỗi tham luận nhạc phù hợp nổi lên)  4. Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của Liên đội. 5. Phần phát biểu ý kiến của đại biểu: 6. Bầu BCH Liên đội mới.  Tiếp tục chương trình Đại hội là phần Bầu cử  Ban chỉ huy Liên đội mới. Trước khi bầu  cử Ban chỉ huy Liên đội mới tôi xin giới thiệu bạn………………đại diện cho Ban chỉ huy  Liên Đội cũ tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.                              Kính thưa các cô bác đại biểu!                              Kính thưa các thầy giáo, cô giáo.                             Thưa toàn thể các bạn Đội viên thân mến ! Trong năm học vừa qua được sự  quan tâm giúp đỡ  và chỉ  đạo kịp thời của Hội  đồng đội huyện………, của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường, sự nhiệt tình của thầy cô là  Phụ trách chi. Sự giúp đỡ  của các tổ  chức Đoàn thể  trong và ngoài nhà trường, của Hội   cha mẹ học sinh...Ban chỉ huy Liên Đội của chúng em đã hoàn thành tốt công việc mà nhà  trường và Liên Đội giao phó, góp phần đưa Liên đội đạt thành tích khởi sắc: Được Trung  ương Đoàn tặng Bằng khen. Đến giờ phút này chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt   cho Ban chỉ huy Liên Đội cũ tôi xin tuyên bố hết nhiệm kỳ. Chúng tôi mong muốn Đại  hội hôm nay sẽ  sáng suốt bầu Ban chỉ huy Liên Đội năm học  2018 ­2019 để  hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ của mình.             Kính chúc cô bác đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc toàn thể các   bạn Đội viên học giỏi xứng là con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, xứng đáng là Cháu ngoan   Bác Hồ. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  *Trình bày cơ cấu BCH Liên đội nhiệm kỳ 201 8     ­   201 9   :  Kính thưa đại hội ! hực hiện theo Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong   Hồ  Chí Minh. Thực hiện sự  chỉ  đạo của Hội đồng Đội cấp trên và Chi bộ  Đảng nhà  trường. Năm học 2018 ­ 2019, Liên đội có …… Chi đội với tổng số  …… Đội viên. Ban  chỉ  huy Liên đội năm học 2018 ­ 2019 cơ  cấu số  lượng là…….bạn. Trong đó khối…….  bạn; khối……bạn; khối…..bạn, khối…..bạn. Nhiệm vụ Ban chỉ huy:  + 1 bạn Liên đội trưởng phụ trách chung. + 1 bạn Liên đội phó phụ trách  đội Nghi lễ, hoạt động giữa giờ, ngoại khóa, tuyên tuyền  + 1 bạn Liên đội phó phụ trách  phụ trách ghi chép sổ sách,  phát thanh măng non. +  Các  ủy viên phụ  trách thi đua Sao đỏ, hoạt động nhân đạo ­ từ  thiện, 4 chương trình  hoạt động.... 
 9. * Về tiêu chuẩn: 1. Phải là Đội viên Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 2. Kết quả xếp loại năm học trước: Đạt từ loại khá . 3. Có năng lực, nhiệt tình trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.          4. Có sức khoẻ  tốt, có năng khiếu điều hành, có quỹ  thời gian và điều kiện để  tham  gia công tác Liên đội.       5. Được các bạn Đội viên, nhi đồng tín nhiệm và đề nghị.      6. Có khả năng về văn nghệ như hát hay múa dẻo * Trong Đại hội trù bị đã đề cử ra ….. bạn, đó là các bạn:                      1………………………………………          2.……………………………………          3.……………………………………          4.……………………………………          5.……………………………………          6.……………………………………          7. ……………………………………          8.……………………………………          9. ……………………………………         10.……………………………………         11.……………………………………         12.……………………………………         13.……………………………………         14.……………………………………         15.…………………………………… Đoàn chủ tịch xin mời ý kiến phát biểu ứng cử, đề cử của Đại hội ?            Có bạn nào ứng cử và đề cử không ạ ? Nếu không có bạn nào ứng cử và đề cử, xin Đại hội biểu quyết chốt nhân sự bầu  Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2018 ­ 2019.  Bạn nào thống nhất với số  lượng và danh sách  ứng cử  viên như  trên xin giơ  tay   biểu quyết.?
 10. Bạn nào không thống nhất với số lượng và danh sách ứng cử viên như trên xin giơ  tay biểu quyết.? Bạn nào có ý kiến khác. Không. ?             (Xin cảm ơn Đại hội) Kính thưa Đại hội! theo tinh thần Đại hội trù bị ngày………………….., Đại hội đã  thống nhất cử Ban bầu cử gồm các bạn: ­ Bạn……………………………………….     ­ Bạn………………………………………..                  Xin mời ban bầu cử lên làm việc.  (Đại diện Ban bầu cử lên làm việc, đọc nội dung như sau) Kính thưa các cô bác đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Thưa toàn thể Đại hội ! Để   đảm   bảo   thời   gian   cho   đại   hội,   sau   đây   tôi   xin   thông   qua   danh   sách   của…..ứng cử viên tham gia bầu vào Ban chỉ huy Liên đội:           1………………………………………          2.……………………………………          3.……………………………………          4.……………………………………          5.……………………………………          6.……………………………………          7. ……………………………………          8.……………………………………          9. ……………………………………         10.……………………………………         11.……………………………………         12.……………………………………         13.……………………………………         14.……………………………………         15.……………………………………
 11.    Nếu bạn nào đồng ý bầu ….. bạn trên vào BCH Liên đội, đề nghị giơ tay biểu  quyết?     Nhìn xuống phía dưới Bạn nào không đồng ý ?       (Nhìn xuống phía dưới) Bạn nào có ý kiến khác?        (Nhìn xuống phía dưới) Như  vậy là 100% các bạn đều đồng ý bầu……  bạn vào BCH Liên đội năm  học 2018 ­ 2019.  Xin các bạn nổ một tràng pháo tay thật lớn               Cảm ơn các bạn!    (Tất cả Đoàn chủ tịch xuống phía dưới ngồi cùng đại biểu ở dưới) Mời các bạn vừa trúng cử vào BCH Liên Đội  ra mắt Đại hội.  Em xin trân trọng kính mời cô……….. ­Tổng phụ  trách Đội thay mặt cho Liên Đội lên  công nhận và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Liên đội mới. Xin trân trọng kính mời cô. 11. Bế mạc Kính   thưa   đại   hội!  Sau   một   thời   gian  làm   việc   dân  chủ,   khẩn  trương,  nghiêm   túc,   chương trình Đại hội Liên đội đến đây đã thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính mời các   cô bác đại biểu, các thầy giáo cô giáo cùng tất cả  các bạn đứng lên làm lễ  chào cờ  bế  mạc Đại hội.  (Theo dõi phía dưới đã ổn định xong chưa) ­Nghiêm ! Chào cờ ! Chào ! Thôi.   Xin cảm ơn.
 12. Mẫu 3:      ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH      LIÊN ĐỘI ………………..                         * KỊCH BẢN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018 ­ 2019 ­­­­­­­­­­ Thời  Nội dung Người  gian thực  hiện Trang trí A­PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC: 1. Ổn định tổ chức: ­ Trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các   bạn vào ghế ngồi ổn định tổ chức để chuẩn bị tiến hành Đại hội.  (Đại biểu, thầy cô, và các bạn ổn định xong ) ­ Nhiệt liệt chào mừng các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo về dự Đại  hội Liên đội của chúng em hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng (Học sinh vỗ tay, trống chào mừng 3 hồi ) 2. Nghi lễ chào cờ: Xin trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị  phụ trách và các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ !   ­ Đội nghi lễ vào vị trí! ­ Nghiêm! Chào cờ...Chào! (Trống chào cờ 3 hồi) ­ Quốc ca. ­ Đội ca. ­ Vì Tổ  quốc xã hội chủ  nghĩa,Vì lý tưởng của Bác Hồ  vĩ đại ­ Sẵn  sàng!                (Tập thể hô: Sẵn sàng) ­ Thôi. Kính mời quí vị  đại biểu, các anh chị  phụ  trách và các bạn ngồi   xuống.   ­ Đội nghi lễ về vị trí. 3. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biều: Kính thưa các cô chú đại biểu!  Kính thưa các thầy, cô giáo, các anh chị và các bạn ! Năm học 2018 ­ 2019 là năm diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp   tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức,  
 13. phong cách Hồ  Chí Minh"; lập thành tích chào mừng thành công Đại hội  Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện chủ đề năm học: “.................................” Hôm nay được sự cho phép của Chi Bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà  trường, Hội đồng đội xã, Liên đội chúng em tiến hành tổ chức Đại hội  Liên đội nhằm đánh giá lại kết quả  công tác Đội, phong trào thiếu nhi  nhiệm kỳ  qua, đề  ra phương hướng nhiệm vụ  nhiệm kỳ  2018 ­ 2019,  Đồng thời bầu Ban chỉ huy Liên Đội nhiệm kỳ mới có đầy đủ năng lực  và trí tuệ để điều hành hoạt động của Liên đội dành được nhiều thành  tích hơn nữa. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc Đại hội Liên  đội trường ………….. nhiệm kỳ 2018 – 2019. ( vỗ tay + trống chào mừng ) Đại hội Liên đội của chúng em rất vinh dự được đón tiếp các quý      vị đại biểu, thay mặt Ban tổ chức đại hội, em xin trân trọng giới thiệu: *Về phía cấp xã: Chúng em xin trân trọng giới thiệu: 1. Anh: …………….. – Bí thư đoàn xã  2. Anh: ……………….. – P.Bí thư đoàn xã. 3.  *Về phía nhà trường: Chúng em xin trân trọng giới thiệu: 1. Thầy:……………………….. – P.Bí thư Chi bộ 2. Thầy:……………………….. – P.Hiệu trưởng 3. Thầy: ……………………….. – Chủ tịch Công đoàn 4. Thầy:……………………….. – Bí thư Chi đoàn  5. Thầy: ……………………….. – Tổng phụ trách Cùng   các   thầy   giáo,   cô   giáo   chủ   nhiệm   và   các   Anh   chị   phụ   trách  cùng...........bạn  Đội  viên  đại  diện cho............bạn  đội viên  trong toàn  Liên đội cũng có mặt đầy đủ trong Đại hội hôm nay.  Xin trân trọng kính chúc các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị và  các bạn lời chúc sức khỏe! Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !   4. Bầu đoàn Chủ tịch và giới thiệu Thư ký: Kính thưa đại hội ! Đoàn Chủ  tịch là cơ  quan điều hành công việc của Đại hội, làm  việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ  tịch có các nhiệm vụ sau: điều khiển Đại hội theo chương trình đã định,   Hướng dẫn Đại hội thảo luận, phê chuẩn các báo cáo của BCH Liên đội,  quyết định phương hướng, nhiệm vụ  của Liên đội nhiệm kỳ  tới; Lãnh  đạo việc bầu cử: Hướng dẫn Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn, cơ  cấu, lấy biểu quyết thông qua số  lượng BCH Liên đội, hướng dẫn việc  
 14. ứng cử, đề cử BCH Liên đội; Tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử; tiếp thu   ý kiến xin rút tên và quyết định cho rút tên hay không cho rút tên khỏi danh  sách bầu cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua  danh sách bầu cử; bầu ban kiểm phiếu và những vấn đề có liên quan giải  quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội, điều khiển thông qua  Nghị quyết Đại hội; tổng kết bế mạc Đại hội. Để  có điều kiện điều hành tốt công việc của Đại hội, Ban Tổ  chức Đại hội dự kiến báo cáo đại hội số lượng của Đoàn Chủ tịch là 05   bạn. Xin ý kiến đại hội. (Ngừng lại 3 giây quan sát toàn thể Đại hội   xem có ý kiến của đại biểu không) Nếu các đại biểu không có ý kiến gì khác, xin cho phép lấy biểu   quyết. ­  Đại biểu nào nhất trí số  lượng Đoàn Chủ  tịch là 05 bạn, đề   nghị cho biểu quyết bằng giơ tay . ­ Đại biểu nào không nhất trí, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có   đại biểu nào) ­ Đại biểu nào có ý kiến khác, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có   đại biểu nào) Như vậy, đại hội chúng ta đã thống nhất số lượng Đoàn Chủ tịch  là 05 bạn. Xin cảm ơn đại hội. Sau đây, chúng tôi xin được báo cáo danh sách dự kiến Đoàn Chủ  tịch gồm các bạn có tên sau: (03 bạn):   1. Bạn: ……………………….. – Chi đội:…….. 2. Bạn:………………………..– Chi đội:……… 3. Bạn: ……………………….. – Chi đội ……..               Xin ý kiến Đại hội (Ngừng lại 3 giây quan sát toàn thể đại hội   xem có ý kiến của đại biểu không) Nếu các đại biểu không có ý kiến gì khác, xin cho phép lấy biểu   quyết. ­ Đại biểu nào nhất trí đoàn chủ  tịch là 03 bạn có tên trên, đề   nghị cho biểu quyết bằng giơ tay. ­ Đại biểu nào không nhất trí, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có   đại biểu nào) ­ Đại biểu nào có ý kiến khác, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có   đại biểu nào) Xin trân trọng cảm ơn. đề nghị Đại hội tặng một tràng pháo tay  chúc mừng 03 bạn vừa được Đại hội cử vào Đoàn Chủ tịch.  Kính thưa đại hội!
 15. Để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến của Đại hội, soạn   thảo dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Đoàn Chủ tịch chúng tôi giới thiệu  đoàn thư ký gồm 2 bạn có tên sau. 1/ Bạn: …………………….. – Chi đội……. 2/ Bạn: …………………….. – Chi đội……. Đề nghị Đại hội cho một tràng vỗ tay. Xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên điều hành   Đại hội ! B­ PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI: 1. Thông qua chương trình đại hội: Thay mặt cho đoàn chủ  tịch, Tôi xin thông qua chương trình Đại  hội: Nội dung tiếp theo của Đại hội đó là: 1. Trình bày dự  thảo báo cáo kết quả  công tác Đội nhiệm kỳ  2017 ­ 2018 và Chương trình hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ  2018 ­ 2019. 2. Các đại biểu tham luận. 3. Phát biểu ý kiến của đại biểu: Đại biểu Hội đồng Đội cấp  trên, lãnh đạo nhà trường. 4. Bầu BCH Liên đội mới. 5. Công bố kết quả bầu cử. 6. BCH liên đội mới ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ. 7. Khen thưởng (nếu có) 8. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. 9. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 10. Chào cờ bế mạc (không hát Quốc ca, đội ca) Tiếp tục chương trình Đại hội, xin mời bạ…………….. thay mặt đoàn  chủ tịch Đại hội, báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công tác Đội,  phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động  công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 ­ 2019. Xin mời bạn: 2. Thông qua báo cáo kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng    hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 ­ 2019                        (Báo cáo văn bản kèm theo) 3. Tham luận Các bạn vừa được bạn Vui báo cáo tổng kết năm học 2017 ­ 2018 và  phướng hướng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 ­ 
 16. 2019. Sau đây mời các bạn tham luận. Kính thưa Đại hội !  Đại hội vừa được nghe đoàn chủ tịch báo cáo tóm tắt kết quả đạt   được trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ  2017 ­ 2018, dự  thảo chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ  2018 ­  2019. Tiếp theo chương trình Đại hội là phần phát biểu tham luận của   các Chi đội. Trong năm học vừa qua, Liên đội của chúng ta đã phát động nhiều  phong trào thi đua để giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống,  nâng cao ý thức tự quản của Đội viên trong việc ổn định nề nếp của nhà  trường, thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.  Một trong những chi Đội có thành tích xuất sắc trong công tác này là Chi  đội:……  Xin mời Chi đội phát biểu tham luận tại Đại hội với chủ  đề  ”Hiệu quả  trong công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý thức tự   quản trong Liên đội ”. (Có bản tham luận sẵn) Xin cảm ơn phần tham luận của Chi đội lớp:……. Kính thưa Đại hội! Một trong những nhiệm vụ trong tâm của tổ  chức Đội thiếu niên trong nhà trường là thông qua hoạt động của Đội  để  góp phần nâng cao chất lượng học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ  trọng tâm của nhà trường. Trong năm học vừa qua, Chi đội…… đã có  nhiều hình thức sinh hoạt, giúp đỡ  nhau vươn lên trong học tập, đã có  nhiều bạn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Tiếp tục chương trình Đại hội, xin mời đại diện chi đội …..lên  phát biểu tham luận với chủ đề: ”Vai trò của Đội góp phần nâng cao   chất lượng học tập”. (Có bản tham luận sẵn) Xin cảm ơn phần tham luận của Chi đội lớp: ……. Kính thưa Đại hội! Với phương châm ”Chi đội là nền tảng của  tổ chức Đội, Đội viên mạnh thì Chi đội mạnh, Chi đội mạnh thì liên đội   mạnh”. Trong năm học vừa qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ  trương của Liên đội, Chi đội….. đã có nhiều nội dung, hình thức sinh  hoạt góp phần xây dựng Chi đội mạnh, trở thành một trong những chi  đội vững mạnh toàn diện trong toàn Liên Đội. Tiếp tục chương trình  Đại hội, xin mời đại diện chi đội …..lên phát biểu tham luận với chủ  đề: ”Công tác xây dựng Chi đội vững mạnh toàn diện”. 4. Phát biểu ý kiến của đại biểu a. Phát biểu của nhà trường: Kính thưa Đại hội ! 
 17. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2017  ­ 2018, bên cạnh sự nỗ lực của Ban phụ trách, Ban chỉ huy Liên đội, các   Chi đội và toàn thể  Đội viên, phải kể  đến sự  quan tâm đầy tinh thần  trách nhiệm của các Thầy cô giáo trong Chi bộ  Đảng, Ban giám hiệu  nhà   trường.  Hôm   nay,  Đại   hội   trân   trọng   kính   mời   thầy   (cô)  Bạn: Vui giáo:...................................................................thay mặt Chi bộ  và BGH  nhà trường lên phát biểu chỉ  đạo Đại hội Liên đội. Xin trân trọng kính  mời Thầy (cô)!           (Phát biểu xong) + Đáp từ: Chúng em xin tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo  của thầy (Cô), chúng em xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học 2018 ­ 2019, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, Đội viên tốt, cháu  ngoan Bác Hồ. b. Phát biểu của hội đồng đội xã: Kính thưa Đại hội ! Về  dự  với Đại hội Liên đội của chúng em  hôm nay có các anh chị đại diện cho Ban thường vụ Đoàn và Hội Đồng  Đội xã. Đại hội trân trọng kính mời anh Trịnh Trọng Trình – Bí thư  đoàn xã lên phát biểu chỉ đạo Đại hội !                   (Phát biểu xong) + Đáp từ: Chúng em xin tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo  của anh Trịnh Trọng Trình để bổ sung, sửa chữa khắc phục những hạn   chế, yếu kém, xây dựng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ tới đạt  kết quả tốt hơn. Mong các anh chị tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện   tốt   nhất   để   hỗ   trợ   cho   công   tác   Đội,   phong   trào   thiếu   nhi   của   nhà  trường. 5. Bầu ban chỉ huy liên đội mới: Kính thưa Đại hội !  Để  đảm bảo hoàn thành nội dung công việc của Đại hội, Đoàn  chủ   tịch   đề   nghị   Đại   hội   chuyển   sang   phần   bầu   cử   BCH   Liên   đội  nhiệm kỳ mới. Về thảo luận, các đại biểu tiếp tục phát biểu trong thời  gian tiếp theo và trong thời gian kiểm phiếu. Trường hợp chưa hết ý  kiến đề  nghị  các đại biểu gửi nội dung phát biểu về  đoàn thư  ký tổng  hợp và đoàn chủ tịch sẽ báo cáo những nội dung chính của các phát biểu  đó ở Đại hội. Kính thưa các cô chú đại biểu! Kính thưa các thầy giáo, cô   giáo. Thưa toàn thể các bạn Đội viên thân mến !
 18. Trong năm học vừa qua được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo kịp   thời của Hội đồng đội cấp trên, của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường, sự  nhiệt tình của thầy cô là Anh chị phụ trách. Sự giúp đỡ của các tổ chức  đoàn thể  trong và ngoài nhà trường, của hội cha mẹ học sinh... Ban chỉ  huy Liên Đội của chúng em đã hoàn thành tốt công việc mà nhà trường   và Liên Đội giao phó, góp phần đưa Liên đội của trường trong năm học  qua đạt được kết quả  cao. Đến giờ  phút này BCH Liên đội nhiệm kỳ  2017 ­ 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao. Thay mặt cho Ban   chỉ huy Liên Đội cũ tôi xin tuyên bố hết nhiệm kỳ. Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc  toàn thể các bạn Đội viên học giỏi xứng là con ngoan, trò giỏi, Đội viên  tốt, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Chúc Đại hội Liên đội của chúng ta thành công tốt đẹp. Để Đại hội có cơ sở  xem xét quyết định trong việc bầu cử BCH   Liên đội mới, thay mặt BCH Liên đội cũ và đoàn chủ  tịch, tôi xin báo  cáo đề án xây dựng BCH Liên đội nhiệm kỳ mới (Đọc đề án ­ đọc xong nói tiếp) Kính thưa Đại hội ! Đại hội vừa nghe bạn……. thay mặt BCH Liên đội cũ và đoàn chủ  tịch trình bày đề án nhân sự BCH Liên đội mới, xin Đại hội cho ý  kiến về số lượng và cơ cấu BCH Liên đội nhiệm kỳ mới.  Trước hết về số lượng, dự kiến là…….đội viên. Xin Đại hội cho ý  kiến. (Sau khoảng 15 giây thì nói luôn) ­ Nếu Đại hội nhất trí số  lượng BCH Liên đội nhiệm kỳ  mới   là……  đội viên thì xin cho biểu quyết? (giơ  tay) Có ai có ý kiến khác  không? (Nói tiếp) ­ Tiếp theo xin ý kiến Đại hội về  cơ  cấu? Có ai có ý kiến gì  không  ạ, nếu không ai có ý kiến gì thì Đại hội thống nhất cơ cấu như  đề án đã trình bày và đề nghị Đại hội cho một tràng vỗ tay về sự thống  nhất đề án nhân sự BCH Liên đội nhiệm kỳ mới (Vỗ tay xong nói tiếp) Như  vậy Đại hội chúng ta đã thống nhất bầu…… đội viên theo  cơ  cấu như  đề  án đã trình bày vào BCH Liên đội nhiệm kỳ  mới. Theo   trình tự bầu cử, xin đại hội tiến hành ứng cử và đề cử.
 19. + Trước hết là ứng cử ­ Xin mời các đại biểu. * Ứng cử:  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Có đại biểu nào  ứng cử  vào BCH Liên đội nữa không? (hỏi 2  lần).  * Đến phần đề cử:  Tiếp theo đến phần đề cử: (Không) ­ Có đại biểu nào có ý kiến đề cử thêm. Nếu các đại biểu không  có ý kiến nào khác, Đoàn Chủ tịch chúng tôi xin phép được hội ý.  Sau khi hội ý. Kính thưa Đại hội, căn cứ vào các ý kiến xin rút tên   khỏi danh sách bầu cử, sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch thống nhất cho các   bạn đội viên có tên sau được rút tên khỏi danh sách bầu cử  BCH Liên  đội nhiệm kỳ mới (Trình bày danh sách nhũng người cho rút tên). Như vậy, đến thời điểm này, danh sách ứng cử, đề cử để bầu vào BCH  Liên đội nhiệm kỳ 2018 ­ 2019 gồm có …… bạn (Trình bày danh sách) Xin phép đại hội cho lấy biểu quyết chốt danh sách bầu cử.  ­ Đại biểu nào nhất trí danh sách bầu cử BCH Liên đội nhiệm   kỳ 2018 – 2019 gồm  …..  đội viên có tên trên đề nghị cho biểu quyết   bằng phương pháp giơ tay.(Giơ tay) ­ Đại biểu nào không nhất trí đề nghị giơ tay. (Không có ) ­ Đại biểu nào có ý kiến khác đề nghị giơ tay  (Không có ) Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, tiếp theo đây, đại hội chúng ta sẽ  tiến   hành bầu Ban Kiểm  phiếu. Theo hướng dẫn của  Điều lệ   Đội, Ban   Kiểm phiếu có nhiệm vụ: Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục và cách tiến hành bỏ phiếu  Phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu. Để  thực hiện tốt các nhiệm vụ  nêu trên, Đoàn Chủ  tịch dự  kiến  Ban Kiểm phiếu gồm 3 đồng chí, xin ý kiến đại hội. 1. Bạn:…………………………. 2. Bạn:…………………………. 3. Bạn:…………………………. Nếu đại hội thống nhất cho một tràng pháo tay. Vâng! Xin  
 20. cảm ơn đại hội.    Mời Ban Kiểm phiếu làm việc  ­ Đọc tên lần lượt từng bạn được bầu: ­ Đếm số người giơ tay. 6. Công bố kết quả bầu cử:   (Đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử) 7. BCH mới ra mắt nhận nhiệm vụ: Mời các bạn vừa trúng cử  vào BCH Liên Đội lên phía trước ra  mắt trước đại hội.  Kính thưa các cô chú đại biểu! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo   ! Em xin thay mặt cho Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ  2018 ­ 2019  xin được phát biểu nhận nhiệm vụ mới trước Đại hội. Kính thưa Đại hội ! Được các bạn tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban chỉ  huy Liên Đội  chúng tôi xin hứa trước Đại hội:  1/ Ban chỉ huy Liên Đội chúng tôi cùng nhau nỗ  lực, cố gắng hêt  mình cùng với Đội viên toàn Liên Đội đưa phong trào Đoàn Đội và hoạt  động ngoài giờ lên lớp của nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu, đạt  hiệu quả cao. 2/ Tập thể  Ban chỉ  huy Liên Đội chúng tôi là một tập thể  đoàn   kết, thống nhất cao trong công việc, luôn khắc phục khó khăn hoàn  thành tốt công việc mà nhà trường và tổ chức Đội đề ra . 3/ Ban chỉ huy Liên Đội chúng em rất mong sự quan tâm tạo mọi   điều kiện của các ban ngành đoàn thể  trong xã, của Hội Đồng Đội các  cấp, của Chi bộ  Đảng, Ban giám hiệu, các tổ  chức đoàn thể  trong nhà   trường giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cuối cùng kính chúc quý vị  Đại biểu, các thầy giáo, cô giáo lời  chúc sức khỏe, chúc Đại hội Liên đội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cám ơn Đại hội ! Tiếp   tục   chương   trình   đại   hội,   xin   mời   bạn:   Lê   Thị   Phương  Trang . đại diện Đoàn Thư  ký lên thông qua dự  thảo nghị  quyết Đại  hội Liên Đội nhiệm kỳ 2018 ­ 2019. Xin mời bạn. 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội: (Nghị Quyết kèm theo)

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ