Xem mẫu

  1.                                                  1                       Đại hội liên đội Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019­2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾNB Nhiệm kỳ: 2019­2020  1 HUY:  Mời đội nghi lễ vào vị trí!   Nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý thầy cô giáo về dự Đại hội Liên đội năm học  2019 – 2020.            Để tiến hành đại hội em xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn  Đội viên đứng dậy để làm lễ chào cờ.  NGHIÊM    Chào Cờ – Chào               Quốc Ca.............            Đội Ca.........     Vì Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa ­ Vì Lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – sẳn sàng            Xin kính mời đại biểu an tọa các bạn ngồi. Kính thưa quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo, thưa Đại hội. Thực hiện chủ đề năm học“Thiếu nhi Phước Tiến B­ Đoàn kết, chăm ngoan” Hôm nay được sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Bác Ái,Xã đoàn Phước Tiến B, sự  nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội trường tiểu học Phước Tiến B tổ chức Đại  hội Liên đội để  nhằm mục đích đánh giá lại kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi  năm học 2018­2019và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019­2020  đó cũng chính là lý  do của buổi lễ hôm nay.(Xin vỗ tay)  Về dự đại hội hôm nay rất vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu, thay mặt cho ban tổ  chức em xin được trân trọng giới thiệu: * Về phía Đoàn xã Phước Tiến xin được trân trọng giới thiệu có anh ..........................   ...Bí thư đoàn xã        đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh   .................................................................................................................................... *Về phía nhà trường xin trân trọng được giới thiệu có sự hiện diện của:  + Thầy giáo Nguyễn Văn Khẩu, hiệu trường nhà trường đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt  hoan nghênh     + Thầy Nguyễn Thế Nga Chủ tịch công đoàn, cùng quý thầy cô giáo là phụ trách của các chi  đội đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh   + Và trong buổi lễ hôm nay không thể thiếu Ban chỉ huy Liên chi đội cùng tất cả Đội viên  ưu tú, tiêu biểu của liên đội trường tiểu học Phước Tiến B đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt  hoan  * Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào sự hiện  diện của quý vị đại biểu đã về dự đại hội với chúng ta hôm nay. (Xin vỗ tay). ­ Mời đội trống  về vị trí  ­ Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội tiếp theo là phần:   Bầ u Đoàn Ch     ủ Tịch và Giới thiệ u Th   ư K ý     đoàn    .  Căn cứ theo đại hội trù bị ngày.... tháng ... năm 2019 các bạn có tên sau:   1­ Bạn  Pinăng Thị Nhanh              chi đội lớp 5b 2­ Bạn Pinăng Thị Lang                 chi đội lớp 5a 3­ Phạm Thị Thúy Hằng                 chi đội lớp 4b ­ Nếu Đại hội nhất trí đoàn chủ  tịch với ba bạn có tên trên, xin cho biểu quyết đưa tay!  (Cám ơn các bạn)  ­ Xin mời Đoàn Chủ tịch lên chủ trì đại hội. 2/LANG :   
  2.  Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin giới thiệu thư ký Đại hội gồm: 1. Bạn: Katơr Thị Phúc chi đội lớp 5a 2. Bạn: Katơr Mẫu Minh Trungchi đội lớp 4a ­ Nếu Đại hội nhất trí thư ký đoàn với hai bạn có tên trên, xin cho biểu quyết đưa tay!(cám  ơn các bạn)     Xin mời thư ký đoàn  lên làm việc. Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau: 1. Đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2018­2019, dự  thảo phương  hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019­2020  2. Tham luận  3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu 4. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của phương hướng hoạt động. 5. Bầu Ban chỉ huy liên Đội nhiệm kỳ 2019­2020  6. Ban chỉ huy liên đội ra mắt và nhận nhiệm vụ mới. 7. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội: 8. Kết thúc Đại hội. *Sau đây mời Đại hội theo dõi báo cáo tổng kết năm học 2018­2019 do bạn Nhanh báo cáo   3/ NHANH:   Kính thưa quý vị đại biểu­ thưa đại hội tôi xin thông qua bản báo cáo                                Ñoäi thieáu nieân tieàn phong hoà chí minh                                        Lieân ñoäi trường tiểu học PhöôùcTieán B                                                                    Phöôùc Tieán, ngaøy23/ 9/ 2019 BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC ÑOÄI NHIEÄM KYØ 2018­2019 Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu Nhi năm học 2018­2019 Nay liên  đội Trường tiểu học Phước Tiến B xin báo cáo kết quả cụ thể như sau: 1 Thiếu nhi Phước Tiến B – Yêu tổ quốc, yêu đồng bào ­ Thông qua các buổi chào cờ tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống   của dân tộc, của Đảng, Đoàn và đội  ­Thông qua các buổi sinh lớp hằng tuần giáo dục thiếu nhi, biết kính trọng, vâng lời  thầy cô, ông bà. cha mẹ, người lớn; giáo dục các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; nói lời  hay, làm việc tốt để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.  2. Thiếu nhi Phước Tiến B – Học tập tốt, lao động tốt ­ Rèn luyện ý thức, tác phong học tập thông qua việc thực hiện nền nếp học đường.  ­ Vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường thông qua, thắp sáng  ước mơ; Bạn giúp bạn“, “Đôi bạn cùng tiến“... ­ Triển khai và thực hiện phong trào “Kế  hoạch nhỏ” thu được hơn 200.000đồng gởi  về huyện hội đồng đội huyện  ­ Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Phước Tiến B Liên đội tổ chức lồng ghép vào giờ chào  cờ đầu tuần để  tuyên truyền, phát động tới toàn thể  cán bộ  giáo viên và học sinh, liên đội  quyên góp được gần 300.000 đồng và trao tặng 3 bạn có hoàn cảnh khó khăn và trường đã  kết hợp huyện đoàn thông qua đoàn từ thiện Kết nối Mùa Xuân yêu thương cho 2 em mỗi đợt 
  3.                                                  3                       Đại hội liên đội Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019­2020 500.000đồng 1 xuất cho học sinh đặc biệt khó khăn xuyên suốt 1 năm  3. Thiếu nhi Phước Tiến B – Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt ­ Tham gia các Hội thi cấp trên, Hội thi Erobic, Hội khỏe phù Đổng cấp huyện.... ­ Tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục cho các em về cách phòng tránh tai nạn: Đuối  nước, tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội...  4. Thiếu nhi Phước Tiến B – Giữ gìn vệ sinh thật tốt ­ Tuyên truyền và hướng dẫn thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng  xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt  rác đúng nơi quy định, và làm vệ sinh mỗi buổi sáng đến lớp… ­ Liên đội phân công việc tự quản các hoạt động để thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói  quen giữ  gìn vệ  sinh cá nhân và tham gia xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh,  sạch, đẹp;  1.5. Thiếu nhi Bác Ái – Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ­ Giáo dục thiếu nhi đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh  hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương tốt việc làm  tốt để khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.  2. Công tác xây dựng Đội ­ Tổng số Học sinh toàn trường:  201;  Nữ 103 ­ Học sinh lớp 5:  1 lớp 27 học sinh; Nữ 15 ­ Tổng chi đội:                 3 ­ Tổng số đội viên toàn trường:  103;  Nữ 55 ­ Tổng số nhi đồng: 98; Nữ 48 ­ Tổng số sao nhi đồng: 19 ­ Tổng số cháu ngoan Bác Hồ.    77/58 nữ ­ Đội tuyên truyền măng non:         02 - Liên đội đã môû roäng caùc loaïi hình hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi taâm lyù, löùa tuoåi cuûa ñoäi vieân,coi troïng boài döôõng ban chæ huy lieân –chi ñoäi, laøm cho cô sôû xaây döïng ñoäi thöïc söï vöõng maïnh. ­ Công tác tự quản của Liên đội góp phần xây dựng liên đội vững manh:           + Tổ chức sinh hoạt và hướng dẫn sinh hoạt sao cho các khối lớp 1 và 2    + Buổi sáng các em đến lớp rất sớm để tự làm vệ sinh quét dọn sân trường    + Đội cờ đỏ theo dõi và nhắc nhở các bạn thực hiện hạn chế vi phạm  ­ Về phát triển đội viên mới: Năm học qua 98% đội viên đúng độ tuổi được kết nạp vào  đội.          Trên đây là toàn bộ báo cáo của Liên Đội nhiệm kỳ qua xin đại hội góp ý và bổ sung xin  cám ơn và chúc đại hội thành công.  em  xin hết. 4/ LANG      Xin cảm  ơn bạn. Tiếp theo xin mời bạn Hằng thông qua dự  thảo phương hướng của liên  đội nhiệm kỳ 2019­2020  5/ HẰNG:        Kính thưa đại biểu­ thưa đại hội tôi xin thông qua bản phương hướng
  4. Ñoäi thieáu nieân tieàn phong hoà chí minh                                        Lieân ñoäi trường tiểu học PhöôùcTieán B                                                                    Phöôùc Tieán, ngaøy23./9/ 2019 DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ  2019 ­ 2020 Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 Hội  đồng Đội huyện Bác Ái xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học  2019­2020: CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: Thiếu nhi Phước Tiến đoàn kết, chăm ngoan 1. Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bác Ái thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy” ­ Tạo môi trường giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, ý thức chấp  hành pháp luật, rèn luyện đạo đức lối sống ­ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, viếng đài liệt sỹ;  thăm hỏi, chăm sóc Mẹ  Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng; nghe nhân chứng  lịch sử kể chuyện ôn truyền thống tại địa phương trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân  tộc, của Đoàn, của Đội trong năm.  “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học  đường”;“Xây dựng văn hoá ứng xử trong nhà trường” ­ Đổi mới phương thức, chất lượng phong trào “Kế hoạch nhỏ” phong trào “Nghìn  việc tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”,  ­  Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập ­  Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, phát triển thẫm mỹ, kỹ  năng thực hành xã hội 2. Công tác xây dựng Đội ­ Tổng số Học sinh toàn trường:  213;  Nữ 103 ­ Học sinh lớp 5:  2 lớp 36 học sinh; Nữ  ­ Tổng chi đội:                 4 ­ Tổng số đội viên toàn trường:  103;  Nữ 55 ­ Tổng số nhi đồng: 98; Nữ 48 ­ Tổng số sao nhi đồng: 19 ­ Đội tuyên truyền măng non:         04 ­ Công tác nhi đồng: Củng cố và thành lập các Sao Nhi đồng ngay từ đầu năm học; nâng cao  chất lượng hoạt động của Sao Nhi đồng tự  quản. Thực hiện chương trình Dự  bị đội viên;  tháo gỡ những khó khăn trong công tác Phụ trách sao, phối hợp giữa giáo viên Tổng  phụ trách  Đội, phụ trách sao với giáo viên chủ nhiệm trong tổ chức hoạt động nhi đồng. ­  Công tác đội viên: Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; chú trọng  đổi mới hình thức kết nạp Đội, tạo cho các em  ấn tượng, tình cảm với tổ  chức Đội, khơi  dậy niềm tự hào khi được là đội viên, từ đó tạo được không khí thi đua trong học tập và rèn  luyện.  ­ Công tác xây dựng Liên đội, Chi đội: Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Chi đội  3 tốt và Liên đội 3 tốt (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt). ­  Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội:  Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán 
  5.                                                  5                       Đại hội liên đội Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019­2020 bộ chỉ huy Đội, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động. Tuyên dương.  3 Một số hoạt động tập trung trọng điểm của Liên đội: + Liên đội tổ chức được ít nhất 1 chương trình Thắp sáng ước mơ cấp Liên đội. + Liên đội tổ chức Ngày hội thiếu nhi khỏe cùng tiến bước lên Đoàn + Liên đội tổ chức Hội thi kể chuyện sách thiếu nhi. + Liên đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ hoặc viếng đài tưởng niệm  các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, gia đình có công cách mạng; nghe nhân chứng lịch sử  kể  chuyện ôn truyền thống tại địa phương… Trên đây toàn bộ  dự thảo phương hướng hoạt động đội của liên đội. xin đại hội góp ý  và bổ sung xin cám ơn và chúc đại hội thành công. 6/ LANG:    Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội năm học qua Liên đội chúng ta có nhiều cố  gắng trong   công tác tự quản, vậy để tiếp tục phát huy trong năm học này xin mời Bạn ....... chi đội Kim  Đồng lên  tham luận về công tác tự quản  của chi đội  8/ Pinăng     Th   ị Nhân lớp 5b:   Kính thưa quý cô chú đại biểu­ Thưa đoàn chủ  tịch, thưa đại hội tôi  xin tham luận về công tác tự quản của chi đội  năm học vừa qua Các bạn thân mến! Muốn có nề  nếp tự  quản tốt thì ngay từ đầu năm học, dưới sự  chỉ đạo của cô giáo chủ  nhiệm,   chúng em  đã phân công trong chi đội mình thành các tổ, nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng, của cán bộ lớp   cán bộ chi đội cùng với sự tự giác của các bạn trong chi đội.       Hàng ngày đến lớp các bạn đội viên phải là người gương mẫu đến sơm nhặt rác, xếp hàng thể  dục và giúp các   bạn nhỏ xếp hàng không cần cô nhắc nhở mà ban chỉ huy chi đội chúng em  luôn nhắc nhở các bạn trong lớp nghiêm   tục thực hiên. Các bạn trong lớp thống nhất với nhau chơi những trò chơi lành mạnh tránh cãi cọ đánh nhau và xây   dựng lớp học tự bảo ban nhau và giúp nhau cùng tiến bộ.bạn nào làm sai thì được tập thể nhắc và cá nhân phải rút   kinh nghiệm.      Trên đây là một số hoạt động có nề nếp tự quản tốt của lớp chúng em . rất mong nhận được sự góp ý thêm của các  bạn và của đại biều. xin chúc đại hội thành công tốt đẹp – Em  xin hết  9/  LANG:      Xin cảm ơn bạn  Tiếp theo xin mời bạn Khuýnh chi đội Võ Thị Sáu lớp    lên THAM LUẬN VỀ HỌC TẬP  10/KHUÝNH:   kính thưa quý cô chú đại biểu­ thưa đoàn chủ tịch, thưa đại hội tôi  xin tham luận về học tập         Học tập và rèn luyện là một trong những hoạt động không thể thiếu được trong mỗi người đội viên chúng ta. phải   không các bạn? Vì học tập là có lợi cho bản thân chúng ta, chúng ta có thể thực hiện bổn phận học tập một cách dễ   dàng trong tinh thần tự giác, tự nguyện và xác định học cho mình chứ không phải học cho thầy cô hay cho ai khác.       Vậy để  học tốt chúng ta hãy:thường xuyên đi học đầy chú ý nghe thầy cô giảng bài, về  nhà chịu khó làm bài tập,   học bài ở nhà và phải biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý để không quên những việc cần làm, chúng ta hãy đề ra   thời gian biểu hằng ngày cho mình và cố  gắng thực hiện cho đúng. Nếu về nhà có giúp gia đình chúng ta cũng tranh  thủ  mà học ví dụ khi đi chăn bò thì mình mang sách đi để đọc và để học…   Hãy cương quyết nói không khi đang học   bài mà các bạn rủ đi chơi, Thực hiện nề nếp học tập tốt, chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.  Tất cả những điều đó  chính là niềm vui… Các bạn hãy cố gắng lên nhé. cố gắng thi đua học tập tốt, ý thức cao để trở thành người công dân   có ích cho làng xóm Phước Tiến chúng ta. xin chúc đại hội thành công tốt đẹp. Em  xin hết 11/ LANG:   Xin cảm ơn bạn Khuýnh
  6.     Ngoài các tham luận trên còn có bạn nào có ý kiến bổ sung nữa không?     (Không bạn nào có ý kiến khác.) Đề nghị các bạn cho biểu quyết về bản báo cáo.   Bạn nào đồng ý xin mời giơ tay.   Mời các bạn bỏ tay xuống. Như vậy 100% các bạn đã nhất trí bản báo cáo tổng kết của liên đội. Tiếp theo là biểu quyết cho các chỉ tiêu của bản phương hướng công tác Đội năm học 2019­ 2020 . *Về đạo đức: Hoàn thành đạo đức đầy đủ: 100%   Nếu đồng ý xin đưa tay– mời các bạn bỏ  tay  xuống) *Về  học tập:   ­100% Đội viên lên lớp thẳng.(Nếu đồng ý xin đưa tay– mời các bạn bỏ  tay  xuống) * Công tác khác ­  100% Chi Đội triển khai lịch đọc sách, báo tại thư viện nhà trường (Nếu đồng ý xin đưa tay               – mời các bạn bỏ tay xuống) ­ 100% Chi đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào giúp bạn đến trường (Nếu đồng ý xin đưa tay               – mời các bạn bỏ tay xuống) ­   Bạn nào có ý kiến khác? ­ Vậy là 100% đã nhất trí với các chỉ tiêu trên. Xin cám  ơn Đại hội !  12/ LANG:    Để phương hướng thực hiện tốt và đạt hiệu quả, Trước hết em xin trân trọng  kính mời:  Anh:............................. đại diện xã đoàn xã Phước Tiến có ý kiến chỉ đạo cho chúng em. 13/ LANG:     ­   Thay   mặt   cho   đoàn   chủ   tịch   em   xin   chân   thành   cảm   ơn   những   ý   kiến   chỉ  đạo   của  Anh.......................... đại diện xã  đoàn xã Phước Tiến đã góp ý bổ  sung cho bản báo cáo và  phương hướng công tác Đội năm hoc 2019­2020  của liên Đội, Thay mặt toàn liên đội chúng  em xin hứa cố gắng phấn đấu trong nhiệm kỳ mới này. ­ Tiếp theo em xin trân trọng  kính mời: ............................................. đại diện Ban giám hiệu nhà trường có ý kiến chỉ đạo cho chúng  em  14/ LANG:    Thay mặt cho đoàn chủ tịch em xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của  đại diện Ban giám hiệu nhà trường bổ sung cho báo cáo và bản phương hướng công tác Đội  năm hoc 2019­2020  và chúng em hứa hoàn thành tốt công tác Đội năm học này, xứng đáng với  truyền thống của liên Đội trường tiểu học Phước Tiến B. Để  thể  hiện sự  quyết tâm cho nhiệm kỳ  mới này xin đại hội cho một tràng pháo tay  thật to để chào mừng thành công bước đầu của đại hội chúng ta hôm nay. 15/ LANG:      Kính thưa đại hội! Trong nhiệm kì vừa qua liên đội đã hết sức cố gắng và nổ lực để Liên đội đạt được  những kết quả như mong muốn, song với tất cả các hoạt động của Ban chỉ huy Liên đội  không thể nào không thiếu xót và hạn chế. Sau đây xin mời bạn Hằng  đại diện cho ban  chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ qua lên đọc bản kiểm điểm quá trình hoạt động. 16/HẰNG : Kính thưa đại hội! Nhiệm kỳ 2019­ 2020đã kết thúc thay mặt cho ban chỉ huy liên đội  nhiệm kỳ qua, tôi xin kiểm điểm quá trình hoạt động của  liên đội.
  7. H?i ??ng ??i Huy?n B?c ?i Li?n ??i Ti?u h?c Ph??c Ti?n B.                                                  7                       Đại hội liên đội Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019­2020              ­­­­­­­­­­­­­­­        Được sự chỉ đạo, quan tâm của quý lãnh đạo, Ban chỉ huy Liên đội đã bám sát kế hoạch,  chương trình công tác để  hoàn thành tốt chương trình đề  ra. Tuy nhiên trong quá trình hoạt  động ban chỉ huy Liên đội cũng không tránh khỏi những thiếu xót như hoạt động của ban chỉ  huy Liên đội chưa thu được kết quả rõ nét. Còn thụ động trong công việc. Ban chỉ huy Liên  Đội đã hoàn thành công việc mà nhà trường và Liên Đội giao phó. thay mặt cho Ban chỉ huy  Liên Đội cũ tôi xin công bố hết nhiệm kỳ. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc toàn thể  các bạn  Đội viên xứng đáng là con ngoan, trò giỏi xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Và chúc ban chỉ huy liên đội nhiệm kỳ 2019­2020  có nhiều thành công mới.Em xin hết 17/ LANG: ­Sau đây đại hội chuyển sang phần bầu Ban chỉ huy Liên Đội mới.nhiệm kỳ 2019­2020 .  ­ Theo đại hội trù bị gồm 5 bạn có tên sau đây: đề cử vào ban chỉ huy liên đội: 1­ Bạn  Pinăng   Chưởng               chi đội lớp 4a 2­ Bạn Pinăng Thị Lang            chi đội lớp 5a 3­ Bạn: Pinăng  Thị Nhanh             chi đội lớp 5b 4­ Bạn Pinăng Thị Phúc                chi đội lớp 5a 5­ Bạn: Phạm Thị Thúy Hằng      chi đội lớp 4b  Xin ý kiến đại hội về danh sách đề cử.   Bạn nào có ý kiến khác?( không bạn nào có ý kiến khác) Bạn nào nhất trí xin giơ tay?( mời các bạn bỏ tay xuống ) Sau đây em  thông qua danh sách ban kiểm phiếu. 1 – Pinăng Vượt                 lớp 5 A                        Trưởng ban 2­  Katơr Tuấn Hưng          lớp 5A                          Phó ban 3­  Pinăng  Thị Châu           lớp 5b                          Thư ký 4 – Pinăng  Thị  Nhụy        Lớp 5b                        Thành viên     5 ­  Ka Tơr  Thị Luyến          Lớp 4b                        Thành viên Mời ban kiểm phiếu lên làm việc.   18/  V   ƯỢT :   Thưa đoàn chủ tịch, thưa đại hội Em  xin thông qua thể lệ bầu cử Ban chi huy Liên đội như sau: Mỗi đội viên được phát 1 phiếu bầu gồm 5 ứng cử, ta tiến hành bầu 3, gạch bỏ 2. Phiếu hợp lệ là phiếu có gạch bỏ 2 ứng cử . Phiếu không hợp lệ là các trường hợp khác .      Mời phát phiếu                  I Đ  MỜ     ẠI HỘI NGHỈ LAO HOẶC SINH HOẠT  19/LANG: Xin mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: 20/HUY: Xin thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử : ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
  8. Hôm nay ngày ..... tháng 9 năm 2019, tổ kiểm phiếu của chúng em  gồm có: 1 – Pinăng Vượt                 lớp 5 A                        Trưởng ban 2­  Katơr Tuấn Hưng          lớp 5A                          Phó ban 3­  Pinăng  Thị Châu           lớp 5b                          Thư ký 4 – Pinăng  Thị  Nhụy        Lớp 5b                        Thành viên     5 ­  Ka Tơr  Thị Luyến          Lớp 4b                        Thành viên * Danh sách đề cử vào ban chỉ huy liên đội: 1­ Bạn  Pinăng   Chưởng               chi đội lớp 4a 2­ Bạn Pinăng Thị Lang            chi đội lớp 5a 3­ Bạn: Pinăng  Thị Nhanh             chi đội lớp 5b 4­ Bạn Pinăng Thị Phúc                chi đội lớp 5a 5­ Bạn: Phạm Thị Thúy Hằng      chi đội lớp 4b Sau 1 thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đã thu  được kết quả  kiểm phiếu như  sau: - Số phiếu phát ra:  . . . . . . . . . . . - Số phiếu thu vào: . . . . . . . . . . .  - Số phiếu hợp lệ:  . . . . . . . . . . . . - Số phiếu không hợp lệ:  . . . . . . . . . * KẾT QUẢ CỤ THỂ:    1­ Bạn  Pinăng   Chưởng               chi đội lớp 4a..............................Phiếu 2­ Bạn Pinăng Thị Lang            chi đội lớp 5a.............................Phiếu 3­ Bạn: Pinăng  Thị Nhanh             chi đội lớp 5b.............................Phiếu 4­ Bạn Pinăng Thị Phúc                chi đội lớp 5a...............................Phiếu 5­ Bạn: Phạm Thị Thúy Hằng      chi đội lớp 4b ..............................Phiếu Căn cứ  vào kết quả  kiểm phiếu thì các bạn có tên sau đây đã trúng cử  vào ban chỉ huy liên  đội. 1­ Bạn ..........;    2­ Bạn ............. 3­ Bạn  ....................    Biên bản kết thúc lúc . . . . giờ. . . . .  phút cùng ngày.         THƯ KÝ                                                                TRƯỞNG BAN       Pinăng  Thị Châu                                                                             Pinăng Vượt               21/LANG: *Mời các bạn vừa trúng cử vào ban chỉ huy  Liên đội nhiệm kỳ 2019­2020  lên ra mắt đại hội.  Em xin trân trọng kính mời Thầy giáo Nguyễn Hùng lên công nhận và giao nhiệm vụ cho ban   chỉ huy  liên Đội mới nhiệm kỳ:2019­2020 .
  9.                                                  9                       Đại hội liên đội Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019­2020 22/ LANG: Được các bạn tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban chỉ huy Liên Đội chúng tôi xin hứa trước Đại  hội:   Ban chỉ huy Liên Đội sẽ cùng nhau nỗ lực, cố gắng hết mình quyết tâm thực hiện tốt  chương trình công tác Đội năm 2019­ 2020 Thay mặt ban chỉ  huy liên đội nhiệm kỳ  2019­2020   chúng em xin hứa cố  gắng và ra sức   nhiều hơn để cùng đẩy mạnh công tác Đội 23/ LANG:Tiếp theo chương trình đại hội, xin mời bạn: Phúc thư ký đại hội lên thông qua  dự thảo nghị quyết đại hội Liên Đội năm học 2019­ 2020. Xin mời bạn.  24/ PHÚC:           ĐỘI THIếU NIÊN TIềN PHONG  HỒ CHÍ MINH                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHIàVIỆT NAM LĐ. TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc             ­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­                                                 ­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­                                                                 Phước Tiến B, ngày .25 tháng 9 năm 2019 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN B Nhiệm kỳ: 2019 ­ 2020         ­  Hôm nay vào lúc: 14 giờ    , ngày  25   tháng 9 năm 2019 ­  Tại Phòng Hội đồng trường TH Phước Tiến B ­  Thành phần tham dự gồm các đại biểu:        + Lãnh  đạo..............................đại diện phòng  đoàn thanh niên xã Phước Tiến, Ban giám  hiệu nhà trường, quý thầy cô là anh chị phụ trách chi đội các chi đội, Ban chỉ huy Liên chi đội  cùng tất cả Đội viên ưu tú, tiêu biểu của liên đội trường tiểu học Phước Tiến B  ­ Căn cứ kết quả Đại hội trù bị vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 /9/2019 ­ Chương trình Đại hội đã tiến hành theo nghi thức Đại hội của Đội Thiếu Niên Tiền  Phong Hồ Chí Minh.     Sau lời khai mạc Đoàn chủ  tịch Đại hội đọc báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết  Liên Đội và thông qua phương hướng – nhiệm vụ, Đại hội nêu những vấn đề cần trao đổi và  thảo luận tại hội, Đại hội đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào các ý kiến của  đại hội.    Các ý kiến phát biểu đều tập trung vào một số vấn đề sau đây:    * tham luận về công tác tự quản và  tham luận về học tập; Đại hội tham gia thảo luận về  các chỉ tiêu trong dự thảo nhiệm kỳ 2019 – 2020, có ý kiến góp ý và chỉnh sửa một số chỉ tiêu   cuả Đại hội.  Sau khi nghe các ý kiến chỉ đạo của đại biểu, Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp các ý kiến  phát biểu của Đại hội và tiếp thu tinh thần đóng góp xây dựng của các đại biểu, nhằm đánh  giá đúng thành tích đạt được và những thiếu sót cần khắc phục, phấn đấu xây dựng tổ chức  đội thiếu niên tiền phong  Hồ Chí Minh trường TH Phước Tiến B vững mạnh.  Chỉ tiêu đạt được cuối năm:  *Về đạo đức: Hoàn thành đạo đức đầy đủ : 100% 
  10. *Về học tập:  100%đội viên Lên lớp thẳng  * Về  Phong trào thiếu nhi: 70% đạt cháu ngoan Bác Hồ, trên 70% đạt danh hiệu Nhi đồng  chăm ngoan      ­100% đạt danh hiệu Lớp Nhi đồng tiên tiến. ­ Kết nạp từ 90 – 100% Đội viên mới đúng độ tuổi. ­ Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, câu lạc  bộ viết chữ đẹp, câu lạc bộ cờ vua…. ­  100% Chi Đội triển khai lịch đọc sách, báo tại thư viện nhà trường,  ­ 100% Chi đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào giúp bạn đến trường Cuối năm Liên đội vững mạnh cấp tỉnh   Đại hội nhất trí cao về kết quả nhiệm kỳ năm qua và phương hướng nhiệm kỳ 2019­ 2020  và kết thúc vào lúc .....   giờ .......   phút cùng ngày. Ý kiến góp ý bổ sung:.........................................................................................                    ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................  Chủ Tịch Đại Hội                                                               Thư kí                  Xác nhận của BGH                                                                         TPT Đội 25/ LANG:  Đại hội vừa được nghe thư ký Đại hội trình bày bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội  Liên đội trường tiểu học Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019 – 2020 Nếu các bạn nhất trí với bản dự thảo Nghị quyết trên xin cho biểu quyết đưa tay. Như  vậy, 100% Đại biểu của Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị  quyết của  Đại hội, xin cảm ơn các bạn! Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa đại hội! Sau gần một buổi làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc  chương trình Đại hội Liên đội đến đây kết thúc tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội. Kính mời toàn thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ. (Đoàn chủ tịch về phía dưới) Nghiêm chào cờ ! chào! Thôi . Chương trình đến đây đã hết. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn.!