Xem mẫu

 1. HĐĐ TỈNH NINH THUẬN                 ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HĐĐ HUYỆN BÁC ÁI           ***                   Bác Ái, ngày    tháng 9 năm 2019           Số:           CTr/HĐĐ                (dự thảo) CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học  2019 – 2020 của Hội đồng Đội Tỉnh Ninh thuận; Hội đồng Đội Huyện Bác Ái  ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 –   2020, cụ thể như sau: I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC Thiếu nhi Bác Ái Đoàn kết, chăm ngoan II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 1. Triển khai hiệu quả  các giải pháp về  công tác phụ  trách Đội TNTP  Hồ  Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong Nghị  quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh  lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện bác Ái,   nhiệm kỳ 2017 ­ 2022. Chú trọng tham gia thực hiện chương trình “Kế hoạch   nhỏ” góp phần vào chỉ tiêu xây dựng mới tại mỗi xã, ít nhất 1 điểm sinh hoạt  vui chơi cho thanh thiếu nhi và chỉ tiêu, hỗ trợ giúp đỡ hơn 60 em thiếu nhi có   hoàn cảnh khó khăn (theo phân bổ của HĐĐ tỉnh). 2. Tổ chức cho thiếu nhi tiếp tục thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bác   Ái thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; trong đó tập trung thực hiện Điều 2  “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt". Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bác  Ái và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ  tỉnh Ninh Thuận lần thứ  VII, năm 2020;   Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ  toàn quốc lần thứ  IX, năm 2020; thi đua lập  thành tích Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ  2020­2025, kỷ  niệm  90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch   Hồ Chí Minh (19/5/1890­19/5/2020). 3. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em và Kế  hoạch   thực hiện nhiệm vụ  đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em của Ban Bí  thư  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tăng cường tổ chức giám sát việc 
 2. thực hiện quyền trẻ  em trên cơ  sở  ý kiến nguyện vọng của trẻ  em; kịp thời  lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại, bạo lực trẻ em. 4.  Triển khai  đồng bộ  Chương trình “Rèn luyện đội viên”  giai đoạn  2018 – 2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội và phụ trách   Đội. 5.  Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ  chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.  III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2019 – 2020 1. 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ  đỏ  hoặc viếng đài liệt sỹ; thăm hỏi, chăm sóc Mẹ  Việt Nam anh hùng, gia   đình có công cách mạng; nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện ôn truyền thống  tại địa phương… 2. 100% Liên đội tổ chức hoạt động, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp,   nói không với bạo lực học đường”  gắn với xây dựng văn hoá  ứng xử  học  đường. 3. Mỗi Liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi; HĐĐ huyện, hỗ trợ ít nhất  50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.  4. Mỗi Hội đồng Đội cấp huyện, thành phố (gọi tắt là HĐĐ huyện) xây  dựng mới được ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn. 5. HĐĐ huyện tỉnh có mô hình hiệu quả  trong tổ  chức hoạt động trải  nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi. 6. 100% Liên đội có hoạt động tuyên truyền và HĐĐ huyện tổ chức tập  huấn nâng cao năng lực thực hiện Quyền trẻ em cho cán bộ  Chỉ  huy Đội và  thiếu nhi nòng cốt. 7. HĐĐ huyện tổ chức ít nhất 1 lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối  nước miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 100% Liên đội có mô   hình hoạt động hiệu quả  tuyên truyền về phòng chống đuối nước và tai nạn  thương tích trẻ em . 8.  HĐĐ   huyện   tham   mưu   tổ   chức   ít   nhất   1   chương   trình   lãnh   đạo  Huyện gặp mặt, đối thoại với trẻ em. 9. HĐĐ huyện và Liên đội có hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các  cấp năm 2020, kỷ  niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,   130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890­19/5/2020). IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 2
 3. 1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bác Ái thi đua làm  theo 5 điều bác Hồ dạy” 1.1. Tạo môi trường giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất   nước, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức lối sống ­ Tổ  chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về  lịch sử,   truyền thống  cách mạng  của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của  Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh, Đội TNTP Hồ  Chí Minh và của địa phương gắn   với các hoạt động “Hành trình đến các địa chỉ  đỏ”,  viếng đài liệt sỹ; thăm  hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng; nghe nhân  chứng lịch sử  kể  chuyện ôn truyền thống tại địa phương  trong các dịp kỷ  niệm ngày lễ  lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội trong năm.  Tổ  chức sinh  hoạt Liên đội chuyên đề  “Em là mầm non của Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ  chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ  các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020,  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đồng loạt tổ chức Ngày  hội  “Thiếu nhi vui khoẻ”  trong các Liên đội Tiểu học và  “Tiến bước lên   Đoàn” trong các Liên đội THCS chào mừng kỷ  niệm 89 năm ngày thành lập  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. ­ Phối hợp ngành giáo dục chỉ đạo các Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ  chào cờ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Liên đội dưới cờ hàng tuần để giáo  dục, định hướng cho thiếu nhi về  tình yêu quê hương, đất nước, chủ  quyền  biển  đảo  và toàn vẹn lãnh thổ; về  tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên  truyền những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt . Phối hợp xây dựng  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tổ  chức sinh hoạt chuyên đề  “Xây  dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; diễn đàn “Xây dựng   văn hoá ứng xử trong nhà trường”; Ngày hội “Nét đẹp thầy trò”. ­ Đổi mới phương thức, chất lượng phong trào “Kế hoạch nhỏ” trên cơ  sở các hoạt động quyên góp, lao động, tiết kiệm của thiếu nhi nhằm giáo dục   các em về  ý thức tiết kiệm, bảo vệ  môi trường, tinh thần đoàn kết, sẻ  chia   với bạn bè. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc   tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”, công tác “Trần Quốc Toản”, các  hoạt động tri ân người có công, tham gia các hoạt động an sinh xã hội…  Tổ  chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở đô thị với các liên  đội vùng sâu, vùng xa. ­ Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi  ý thức chấp hành pháp luật,  phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu   vực cổng trường vào giờ  tan học. Nhân rộng các mô hình “Chiến sỹ an ninh   nhỏ  tuổi”,  “Hòm thư  điều em muốn nói”,  “Trường lớp không ma tuý”…  nhằm tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. 3
 4. ­ Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của   ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các Chương   trình giáo dục giới tính, sức khoẻ  sinh sản, phòng, chống HIV/AIDS trong  thiếu nhi… thông qua việc phát huy vai trò hoạt động của các CLB “Phóng  viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”… ­ Hướng dẫn và tổ  chức cho thiếu nhi các hoạt động bảo vệ  trồng và  chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng. Tích  cực tham gia và tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác  thải nhựa, sử  dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với mội trường. Tiếp  tục triển khai chương trình giáo dục về môi trường cho thiếu nhi với tên gọi  “Mizuiku­ Em yêu nước sạch”, triển khai  “Ngày hội sắc màu”  với chủ  đề  “Em vẽ ước mơ”.  ­ Hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích  các em tìm hiểu các điệu hát, nhạc cụ, trò chơi dân gian của địa phương giúp  các em giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập ­ Phối hợp với ngành giáo dục tổ  chức các hoạt động định hướng cho  thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, lòng dũng cảm,  tính trung thực trong học tập, thi cử. ­ Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả  các phong trào, hoạt động thi  đua học tốt, hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm; khuyến khích thiếu nhi  tích cực, chủ  động trang bị  ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Đa dạng hoá các  hình thức động viên, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong   học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó, học giỏi. ­ Tạo môi trường để  phát huy khả  năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu   khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong  các liên đội; tích cực hưởng  ứng tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, cuộc  thi  “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”,  “Tin học trẻ”…; hướng dẫn cho  các em sử  dụng, khai thác Internet phục vụ  nhu cầu học tập, giải trí lành  mạnh.  ­ Tổ  chức hiệu quả  các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát  triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, trang bị tủ sách măng non cho các liên đội  vùng sâu, vùng xa; nhân rộng các mô hình  “Thư  viện di động”,  “Thư  viện   cộng đồng”, “Thư viện điện tử”, “Tuần đọc sách cho trẻ em”, “Đọc sách vì   tương lai”…  ­ Đa dạng hóa các hình thức trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh bậc  trung học cơ sở, định hướng các em lựa chọn  nghề nghiệp trong tương lai phù  hợp với năng lực, sở trường của mình. 4
 5. ­ Phối hợp với các cấp, các ngành tại địa phương rà soát, nắm rõ số  lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ  bỏ  học để  chủ  động xây dựng kế  hoạch   truyên truyền, vận động giúp đỡ  các em trở  lại trường, đồng thời chủ  động  tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường.  1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, phát   triển thẫm mỹ, kỹ năng thực hành xã hội ­ Củng cố, phát triển các loại hình CLB văn hoá, văn nghệ, TDTT, các  đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, Nhà thiếu nhi và  ở  địa bàn dân  cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để  thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện sức  khoẻ, phát triển năng khiếu. ­ Nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu  nhi, tập trung vào các kỹ năng tự  bảo vệ bản thân và kỹ  năng thoát hiểm khi   gặp tình huống khẩn cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng và triển khai các mô  hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả như: “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm   chiến sỹ công an”, tổ chức các trại hè kỹ năng cho thiếu nhi.  ­ Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi  rèn luyện ý thức và thói quen giữ  gìn vệ  sinh cá nhân, trang bị  kiến thức sơ  cấp cứu cơ  bản. Thành lập các tủ  sách hướng dẫn kỹ  năng an toàn và CLB  phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em tại các liên đội. Tổ chức  các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Cảnh báo các địa điểm có nguy cơ  mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn, thương tích. Tiếp tục thực hiện các nội dung   đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối   nước và tai nạn thương tích cho trẻ em” giai đoạn 2018­2022.  ­ HĐĐ huyện phối vợp với các ban, nghành, đoàn thể, các cá nhân, tổ  chức  tổ  chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, tổ  chức “Đêm hội trăng Rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu và các hoạt   động bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên Đán. ­ Chủ  động tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư  xây dựng mới,  sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sử dụng hiệu quả các điểm sinh hoạt, vui chơi   cho thiếu nhi; tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm  sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi ở cơ sở. 2. Công tác xây dựng Đội 2.1. Công tác nhi đồng ­ Củng cố  và thành lập các Sao Nhi đồng ngay từ  đầu năm học; tăng   cường công tác đỡ  đầu giữa đội viên khối Trung học cơ  sở  với các Sao nhi   đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao Nhi đồng tự quản. 5
 6. ­ Thực hiện chương trình Dự  bị  đội viên; tập trung tháo gỡ những khó  khăn trong công tác Phụ  trách sao, nội dung hình thức sinh hoạt và  cơ  chế  phối hợp giữa giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, phụ  trách sao với giáo viên  chủ nhiệm trong tổ chức hoạt động nhi đồng. ­ Quan tâm đầu tư lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ  cán bộ phụ trách Sao thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức,  kỹ  năng, nghiệp vụ  công tác nhi đồng; các cuộc thi, liên hoan Phụ  trách Sao  giỏi. 2.2. Công tác đội viên ­ Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; chú trọng đổi  mới hình thức kết nạp Đội, tạo cho các em  ấn tượng, tình cảm với tổ  chức  Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên, từ đó tạo được không khí thi  đua trong học tập và rèn luyện. Khuyến khích các cơ  sở  Đội tổ  chức Lễ kết   nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.  ­ Triển khai thực hiện đồng bộ  Chương trình Rèn luyện đội viên giai   đoạn 2018 – 2022, tổ  chức các hoạt động  “Ngày hội công nhận hoàn thành   chương trình rèn luyện đội viên”  phù hợp với tình hình thực tiễn của  địa  phương, đơn vị. Chủ  động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai  Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ  lên lớp trong nhà trường, gắn với đổi mới sáng tạo trong tổ  chức tiết sinh   hoạt Đội.   ­ Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, quan tâm giúp đỡ, bàn giao  đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.  2.3. Công tác xây dựng Liên đội, Chi đội ­ Chỉ  đạo, hướng dẫn các Liên đội, Chi đội tổ  chức Đại hội Đội theo  đúng yêu cầu về  thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ  và Nghi thức Đội TNTP Hồ  Chí Minh. HĐĐ cấp huyện trực tiếp chỉ  đạo tổ  chức Đại hội ở các cơ sở Đội. ­ Nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội Nghi lễ; hình thành các  nhóm nòng cốt để  hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm  giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội  TNTP Hồ Chí Minh. ­ Các Liên đội tham mưu Ban Giám hiệu các trường bố  trí đủ  thời   lượng cho công tác Đội; thúc đẩy hoạt động tự  quản của Ban Chỉ  huy Liên  đội, Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ  trách Đội  trong trường học. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Chi đội 3   tốt và Liên đội 3 tốt (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt). 6
 7. 2.4. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư ­ Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội  cấp xã. Tiếp tục định hướng, tập huấn, hỗ  trợ, phát huy vai trò của đội ngũ  cán bộ phụ trách thiếu nhi  ở địa bàn dân cư  trong công tác bảo vệ, chăm sóc   và giáo dục thiếu nhi như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em,   bạo lực học đường, xâm hại trẻ em… ­ Tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở  địa bàn dân cư;  xây dựng và nhân rộng các hình thức sinh hoạt: Câu lạc bộ  sở  thích, Lớp học  tình thương, Đội tuyên truyền măng non, các hoạt động đảm nhận chăm sóc các  di tích lịch sử nhằm hướng các em tham gia các hoạt động học tập, vui chơi giải   trí và tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội ở địa phương. ­ Tích cực tham mưu các cấp chính quyền, huy động nguồn lực xã hội  đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng điểm vui chơi dành cho trẻ em; tăng cường   chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào , sân chơi dành cho thiếu  nhi ở cơ sở. ­ Phát huy vai trò hoạt động của Nhà thiếu nhi trong thực hiện chức năng  phương pháp công tác Đội, xây dựng, thí điểm, nhân rộng các mô hình hoạt  động Đội có hiệu quả về cơ sở. 2.5. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội ­ Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ  chỉ  huy Đội, duy trì  tốt nề  nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ  “Chỉ  huy Đội”. Tổ  chức  các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ  và phương pháp hoạt   động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội. ­ Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội   giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể tạo động  lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.  3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ­ Phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt thực tiễn và kiến nghị để ngành  giáo dục chỉ đạo để thực hiện nghiêm túc việc thực hiện chính sách cho đội   ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các  tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công   tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và  chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội. ­ Thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn cho Đội ngũ phụ trách thiếu  nhi theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả  trong thực hiện   chức trách, nhiệm vụ được giao. 7
 8. ­ Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán   bộ  phụ  trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ  trách Đội theo phân cấp; tích  cực tham gia các lớp tập huấn theo chức danh, Trại Huấn luyện Kim Đồng  toàn quốc; Cán bộ  phụ  trách thiếu nhi, Giáo viên làm Tổng phụ  trách Đội  thường   xuyên   cập   nhật   những   nội   dung,   thông   tin,   trang   bị   đủ   kỹ   năng,  phương pháp tiếp cận đáp  ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực   tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay. 4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng , triển khai thực  hiện Luật trẻ em ­ HĐĐ các cấp tập trung nguồn lực, thời gian cho công tác bảo vệ,   chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tích cực triển khai Cuộc vận động   “Vì đàn em thân yêu”; thực hiện  đảm bảo chỉ tiêu “Hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi   có hoàn cảnh khó khăn”  và  “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị  trấn ít   nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”. Tổ chức các hoạt động  chăm sóc thiếu nhi vào các dịp cao điểm như  Ngày Quốc tế  thiếu nhi, hè,  Tháng hành động vì trẻ  em, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán  và quan tâm thiếu nhi khuyết tật trên địa bàn huyện. ­ Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực  quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi  trực tuyến; sinh hoạt Đội … Tổ chức cuộc thi trực tuyến để  đội ngũ cán bộ  Đội và Đội viên, thiếu nhi tìm hiểu về Luật trẻ em. Triển khai tài liệu, thông   tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ  Đội  ở  cơ  sở  về  các văn bản pháp quy, các  chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp  vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. ­ Nâng cao trách nhiệm của HĐĐ các cấp và cán bộ Đội trong nắm bắt  tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến HĐĐ cấp trên khi có vụ việc liên quan  đến trẻ em xảy ra trên địa bàn.  ­ Triển khai các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ  em vào các   vấn đề về trẻ em. Tham mưu để  lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền địa phương   gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi. Định kỳ  6 tháng một lần tổng hợp ý kiến,  nguyện vọng của các em, báo cáo HĐĐ cấp trên; đồng thời chuyển ý kiến   của trẻ  em tới các ngành có liên quan đề  nghị  giải quyết; theo dõi quá trình   giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   1. Hội đồng Đội Huyện 8
 9. ­ Xây dựng, triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi  năm học 2019 – 2020 phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương tới các  Liên đội trên địa bàn toàn huyện. ­ Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình phối   hợp năm học 2019 – 2020. Cùng với phòng Giáo dục & Đào tạo và các ban,  ngành liên quan chỉ đạo cơ  sở  triển khai thực hiện có hiệu quả  chương trình  công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020. ­ Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với ngày hội khai trường, Đại  hội chi Đội, liên Đội. ­ Xây dựng nội dung thi đua cho cả năm và từng đợt hoạt động cao điểm,   từng chương trình cụ  thể  gắn với tiêu chí thi đua năm học 2019 – 2020 (có  hướng dẫn riêng). ­ Tham gia các hoạt động tập trung do Hội đồng Đội tỉnh và cấp trên tổ  chức. ­ Tổ  chức kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác Đội và phong  trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 theo định kỳ giữa năm và cuối năm học. ­ Tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng Công tác Đội và phong trào   thiếu nhi năm học 2019­2020. * Một số hoạt động tập trung trọng điểm: + Tổ chức Đêm hội Trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu 14/8 âm lịch. + Họp mặt và tổ  chức các hoạt động Kỷ  niệm 79 năm ngày thành lập   Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí   Minh; + Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện + Tổ   chức  Thắp sáng   ước  mơ   tuổi  trẻ   Bác   Ái  gắn  với giải thưởng   Pinăng Tắc lần thứ 3 năm học 2019­2020. + Tổ  chức ngày hội thiếu nhi khỏe cấp tiểu học và “Tiến bước lên  Đoàn” cấp THCS nhân kỷ  niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ  Chí   Minh. + Tổ  chức các hoạt động vui xuân cho các em thiếu nhi trên địa bàn  huyện. 9
 10. + Tổ  chức các hoạt động hưởng  ứng Tháng hành động vì trẻ  em nhằm  cho các em thiếu nhi có điều kiện tiếp xúc với lãnh đạo cấp  ủy, Hội đồng  nhân dân, chính quyền. + Tổ  chức các cuộc thi, tập huấn, tuyên truyền măng non về  Luật trẻ  em,   phòng   chống   đuối   nước,   tai   nạn   thương   tích,   xâm   hại,   bạo   lực   học  đường, an toàn giao thông, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ  năng cho thiếu nhi.  + Tổ chức chương trình nông trại hè lần thứ II năm 2020  (có hướng dẫn   riêng). + Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Hội trại kỹ năng 9/01/2020 + Hội thi kể chuyện sách thiếu nhi. + Tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức. 2. Đối với Hội đồng Đội cấp xã: ­ Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019  – 2020 của Hội đồng Đội huyện, Hội đồng Đội cấp xã  chủ  động xây dựng   chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 ­2020 phù   hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị mình.  ­ Chủ  động tham mưu với BCH Xã đoàn kết hợp với nhà trường triển  khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi   năm học. ­  Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với ngày hội khai trường; Đại   hội chi Đội, liên Đội (Chậm nhất đến ngày 10/10/2019). ­ Xây dựng nội dung và triển khai thi đua cho cả  năm và từng đợt hoạt   động cao điểm, từng chương trình cụ  thể  gắn với tiêu chí thi đua năm học   2019 ­ 2020. ­ Duy trì chế độ sinh hoạt CLB phụ trách, chi đội phụ trách, chế độ thông  tin báo cáo ( tháng – sơ kết ) về HĐĐ huyện  ­ Chế độ báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo về Hội đồng Đội  cụ thể: 10
 11. + Chương trình năm học, thực lực công tác tổ  chức Đội đầu năm học,   trước   ngày   9/9/2019;   Bản   đăng   ký   liên   đội   mạnh   cấp   tỉnh   trước   ngày  20/9/2019. + Báo cáo tháng gửi định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. + Báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I vào ngày   10/01/2020. + Báo cáo tổng kết công tác Đội, hồ  sơ  đề  nghị  khen thưởng và công  nhận liên đội mạnh cấp huyện và cấp tỉnh năm học 2019 – 2020 gửi trước   ngày 20/5/2020.  * Một số hoạt động tập trung trọng điểm của các Liên đội: + Các Liên đội tổ  chức Đêm hội Trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu 14/8   âm lịch. + Các Liên đội tổ  chức Kỷ  niệm 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ  Chí Minh gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; + Các Liên đội tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội + Các Liên đội ít nhất tổ  chức được 1 chương trình Thắp sáng ước mơ  cấp Liên đội. + Các Liên đội tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu và rèn luyện đội  viên và ngày hội thiếu nhi khỏe cùng tiến bước lên Đoàn + Các Liên đội tổ chức Hội thi kể chuyện sách thiếu nhi. + Tham gia chương trình nông trại hè năm 2020 + Tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức. Để  chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 –  2020 đạt được kết quả  cao, Hội đồng Đội huyện đề  Hội đồng Đội các xã   trong toàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả.   Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN ­ Hội đồng Đội tỉnh;                                                          CHỦ TỊCH ­ VP huyện uỷ,UBND huyện; ­ Ban Dân vận huyện uỷ; ­ Phòng GD­ĐT; ­ TT huyện Đoàn; 11
 12. ­ Liên Đội các trường; ­ Lưu VP.                                                              Lê Thành Mười    12