Xem mẫu

  1.                                                  1                       Đại hội liên đội Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019­2020 24/ PHÚC:       ĐỘI THIếU NIÊN TIềN PHONG  HỒ CHÍ MINH                            CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHIàVIỆT  NAM LĐ. TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc             ­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­                                                 ­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­                                                                 Phước Tiến B, ngày .25 tháng 9 năm 2019 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN B Nhiệm kỳ: 2019 ­ 2020        ­  Hôm nay vào lúc: 14 giờ , ngày  25   tháng 9 năm 2019 ­  Tại Phòng Hội đồng trường TH Phước Tiến B ­  Thành phần tham dự gồm các đại biểu:        + Lãnh  đạo..............................đại diện phòng  đoàn thanh niên xã Phước Tiến,  Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô là anh chị phụ trách chi đội các chi đội, Ban  chỉ huy Liên chi đội cùng tất cả Đội viên  ưu tú, tiêu biểu của liên đội trường tiểu  học Phước Tiến B  ­ Căn cứ kết quả Đại hội trù bị vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 /9/2019 ­ Chương trình  Đại hội đã tiến hành theo nghi thức Đại hội của Đội Thiếu  Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.      Sau lời khai mạc Đoàn chủ  tịch Đại hội đọc báo cáo đánh giá việc thực hiện  Nghị quyết Liên Đội và thông qua phương hướng – nhiệm vụ, Đại hội nêu những  vấn đề cần trao đổi và thảo luận tại hội, Đại hội đã tham gia thảo luận đóng góp  nhiều ý kiến vào các ý kiến của đại hội.    Các ý kiến phát biểu đều tập trung vào một số vấn đề sau đây:    * tham luận về công tác tự quản và  tham luận về học tập; Đại hội tham gia thảo  luận về các chỉ tiêu trong dự thảo nhiệm kỳ 2019 – 2020, có ý kiến góp ý và chỉnh   sửa một số chỉ tiêu cuả Đại hội.  Sau khi nghe các ý kiến chỉ đạo của đại biểu, Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp  các ý kiến phát biểu của Đại hội và tiếp thu tinh thần đóng góp xây dựng của các  đại biểu, nhằm đánh giá đúng thành tích đạt được và những thiếu sót cần khắc  phục, phấn đấu xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong  Hồ Chí Minh trường  TH Phước Tiến B vững mạnh.  Chỉ tiêu đạt được cuối năm:  *Về đạo đức: Hoàn thành đạo đức đầy đủ : 100%  *Về học tập:  100%đội viên Lên lớp thẳng  * Về  Phong trào thiếu nhi: 70% đạt cháu ngoan Bác Hồ, trên 70% đạt danh hiệu  Nhi đồng chăm ngoan      ­100% đạt danh hiệu Lớp Nhi đồng tiên tiến. ­ Kết nạp từ 90 – 100% Đội viên mới đúng độ tuổi. ­  Tiếp tục duy trì hiệu quả  hoạt động của câu lạc bộ  văn nghệ, câu lạc bộ  thể 
  2. thao, câu lạc bộ viết chữ đẹp, câu lạc bộ cờ vua…. ­  100% Chi Đội triển khai lịch đọc sách, báo tại thư viện nhà trường,  ­ 100% Chi đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào giúp bạn đến trường Cuối năm Liên đội vững mạnh cấp tỉnh   Đại hội nhất trí cao về kết quả nhiệm kỳ năm qua và phương hướng nhiệm  kỳ 2019­2020  và kết thúc vào lúc .....   giờ .......   phút cùng ngày. Ý kiến góp ý bổ sung:.........................................................................................  ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................                    Chủ Tịch Đại Hội                                                               Thư kí                  Xác nhận của BGH                                                                         TPT Đội